fredag 2 augusti 2019

Flest höginkomsttagare på opera eller rockkonserter?

Det händer fortfarande att jag kan få småspydiga kommentarer när det kommit fram att jag varit på opera. Fördomar mot sådan är mångfaldig... 

Myndigheten för kulturanalys har sågat en av fördomarna i en rapport: 24 procent av höginkomsttagare har gått på opera/klassisk konsert medan mer än dubbelt så många (53 procent) har gått på rock/popkonsert. 

16 procent av låginkomsttagare gått på opera/klassisk konsert medan 19 procent gått på rock/popkonsert under en tolvmånadersperiod. För oss som är medelinkomsttagare är siffrorna 17 resp 36 procent.

Det var förmodligen fler höginkomsttagare när jag såg Bruce Springsteen än när jag såg La Traviata.