onsdag 12 juni 2019

Fyra elefanter bidrar till fler än fem myror

För vissa grodor i Sydostasien är asiatiska elefanter livsviktiga. I de små vattenpölar som elefanterna lämnar efter sig får grodorna små livsmiljöer utan rovdjur som dessutom kopplar ihop olika grodpopulationer. Där ser man! 

Forskare har undersökt spåren efter asiatisk elefant och upptäckt att de på sina håll var fyllda av grodägg och grodyngel. Under torra perioder, när andra vattendrag är svårfunna, är dessa elefantskapade minisjöar viktiga livsmiljöer för grodorna. Dessutom fungerar de som effektiva ”vägar” mellan olika populationer av grodor.  

Läs mer här: