söndag 18 november 2018

"Idag snurrar nästan all politisk debatt kring Sverigedemokraterna. Som av allt fler tycks upplevas som det enda alternativet till en i övrigt grå politisk massa. Vi behöver en politisk debatt som snurrar kring en progressiv kraft, en god kraft som upplevs som det stora Alternativet. Det handlar ju inte bara om vem som ska regera, det handlar om den politiska dagordningen, om i vilken riktning debatten förs. Det största problemet idag är inte SD:s storhet, utan att deras världsbild tenderar att bli politisk norm eftersom den ideligen är i centrum. I en tid när frågor om klimat, miljö, rättfärdig fördelning, fred, tyglande av marknaden borde vara det som debatten kretsar kring."

Hela ledaren finns här.