onsdag 10 oktober 2018

Gomorron, ska Sverige skriva på FN-konventionen om förbud mot kärnvapen?

Ska Sverige underteckna FN-konventionen om förbud mot kärnvapen? Beslutet skall hanteras av den nya regeringen eftersom den gamla - ännu sittande - gömde frågan i en utredning för att slippa inre konvulsioner inför valet. Såväl socialdemokratin som regeringen var splittrad. Utredningen skall presenteras i oktober.

Jag förvånas över att partiet med rötter i fredsrörelsen inte säger något, trots att medierna suktar efter politiska ställningstagande när allt nu handlar om regeringsspel. Vad borde man säga? "Vi ställer ett antal krav på en regeringsbildare för att ge vårt stöd, ett sådant krav är att skriva på FN-konventionen om förbud av kärnvapen". Så hade partiet i vart fall sagt när jag var språkrör.

Operation Crossroads Baker Edit.jpg
Av Original: United States Department of Defense (either the U.S. Army or the U.S. Navy) : Victorrocha (talk) - Operation_Crossroads_Baker_(wide).jpg, Public Domain, Länk

Formellt skall den tillsatta utredningen, som skall presenteras inom kort, utreda om påskrift av konventionen kan hota andra nedrustningsavtal. Den finska riksdagen har redan slagit fast att konventionen “inte utgör ett hot mot icke-spridningsfördraget eller de det fullständiga provstoppsavtalet eller mot de internationella förpliktelser som följer med dem. Snarare stöder och kompletterar konventionen de andra avtalen och förpliktelserna.”

Så det är inte detta det egentligen handlar om. Det handlar om rädslan för att stöta sig med USA i en tid när hela konceptet går ut på att steg för steg vävas ihop med Nato.