söndag 7 oktober 2018

Den heliga fragmenteringen....

Pensionsåldern måste höjas, meddelades häromveckan. Vi har inte råd med annat. Såväl pensioner som andra trygghetssystem – liksom skola, vård, omsorg – finansieras ju genom skatt på arbete. Därför måste vi arbeta längre. Experter och politiker av allehanda färger är överens.
Det är så dumt så blommorna vissnar och klockorna stannar. För vad ska vi jobba alltmer med när robotisering och artificiell intelligens tar över allt fler jobb? Varför ställer ingen den frågan? Svaret är tragiskt. Politik debatteras i bubblor, varje sak för sig.
I en bubbla diskuteras hur ny teknik och smartare hårdvara allt snabbare kommer att ersätta människan i en rasande takt. I en annan bubbla diskuteras vikten av att såväl skapa fler jobb som jobba längre så att vi kan finansiera välfärden.
Men vad är det som säger att det ska vara skatt och avgifter på just arbete som ska finansiera pensioner? Varför ställer inte en enda journalist den frågan? Det vore väl den mest självskrivna frågan att ställa.
Självfallet ska det arbete som utförs av robotar, av mer eller mindre intelligent art, beskattas och därmed delfinansiera våra pensioner. Annars blir det ju enbart kapitalägarna som drar ekonomisk nytta av den nya tekniken – med ännu större ekonomiska klyftor som följd.
Allt det där visste.... läs hela krönikan här.