söndag 16 september 2018

Fundera på det här...

Erik Hugander. Miljöpartist. Region Jönköping. Här talar han några minuter som jag tycker är mycket värda att lyssna på. Om politiker, om regionråd, om fallskärmar, om politisk trovärdighet. Om partier som talar om arbetslinjen, men som inte skall gälla dem själva.
Den som inte går upp och svarar är den här: