lördag 1 september 2018

Den stora förnekelsen

"Det är svårt. Nästan oöverstigligt. Att säga som det är. Att det i varje krona, euro eller dollar finns mer eller mindre dolda utsläpp av klimatrelaterade gaser. Det spelar ingen roll och det är varor eller tjänster vi betalar för. De finns där direkt och synligt, eller indirekt och osynligt.

Klimatpåverkan finns i varje vara och tjänst vi producerar eller konsumerar. Vi kommer inte undan det. Och så kommer det att vara under överskådlig tid."

https://tidningensyre.se/2018/nummer-291/klimatministern-som-slutade-underdriva/


"Dessvärre kommer omställningen till det som kallas ”fossilfritt samhälle” att kräva massor av fossil energi och därmed spä på klimatförändringarna. Höghastighetsbanor, elbilar, laddstolpar tillverkas inte utan att fossila bränslen används. Vilket är ett problem eftersom det knappast är så att den övriga konsumtionen kommer att avta under tiden vi ställer om.

För att investera i det goda – om man nu anser att laddstolpar och höghastighetsbanor är goda – krävs det att vi gör det onda. Det är trist att behöva tala om det. Men varför skulle vi dölja det?"

Hela krönikan finns här.