lördag 25 augusti 2018

Ska du rösta grönt i Östergötland - eller på rikslistan - så kryssa Rebecka....


 ... ett reellt skäl att rösta grönt hur kritisk man än är till hur MP agerat i riksdagen. Tyvärr står hon bara tvåa på listan och behöver kryss. På regionens MP-bord etc tycks inte hennes material få finnas. Det behövs modiga gröna som står upp, inte minst i en tid när Annika Lillemets, Carl Schlyter och Valter Mutt valt att inte ställa upp efter allt som hänt. Annars eroderar  MP.


Om jag skulle komma in i riksdagen vill jag:
Verka för en kortare arbetstid
Verka för en utredning av basinkomst med storskaliga pilotprojekt
Verka för att statliga bolags avkastningskrav slopas
Verka för naturens rättigheter
och stärka hotade arters skydd
Verka för ett samhälle som inte
är beroende av tillväxt
Ge allt för att Sverige ska
skydda mer natur!