lördag 17 mars 2018

Tranbär skyddar klimatet...

Gomorron, här ett glädjande budskap för alla oss som är oroade över klimatförändringarna som blivit allt värre på grund av att varor transporteras härs och tvärs runt jorden i ständigt ökande volymer.

Färre mängder tranbärssylt skall forslas över Atlanten! Det kan bli effekt av de handelsbråk som pågår mellan USA och EU. Det berättas att den forslas över havet i tunnor, för att ompackas i för ändamålet lämpliga förpackningar i södra delar av Europa, för att sedan transporteras vidare norrut till våra breddgrader via lastbil.

Frågan är: räcker strafftullar för att stoppa detta? Eller är våra nationella behov av tranbärssylt av den digniteten att vi vill betala några kronor mer per burk? Spänningen är olidlig.

Gomorron, dagen verkar bli solig, kajorna bygger vidare i den vackra skorstenen, det knakar lätt i isen på fjärden, istappar hänger från växthusets tak, det mals kaffe i köket och fönstren skriker om att bli putsade.