måndag 12 mars 2018

Hoppsan, det är nog första gången en lokalavdelning hoppar av val pga rikspolitiken....

Miljöpartiet de gröna i Hjo ställer inte upp i 2018 års kommunval.

Miljöpartiet de gröna i Hjo har hållit årsmöte och valt en ny styrelse. Årsmötet beslutade att inte ta fram någon lista till kommunvalet i höst. Deltagarna på mötet har varit och är mycket kritiska till miljöpartiets politiska utveckling under mandatperioden. 


"Det lokala miljöpartiets kritik går i första hand ut på att många kompromisser försvaras av partiledningen som om det vore partiets politik. Partiledningen försvarade t.ex. försäljningen av Vattenfalls brunkol med falska argument och den militära upprustningen hyllas, trots att den strider mot allt vad partiet står för. Snart verkar även miljöpartister i riksdagen rösta ja till ett handelsavtal med Kanada (Ceta) som kan försvåra miljöarbetet, inte minst när det gäller gruvprojekt som kan hota Vättern. Dessutom gynnar Ceta-avtalet privatiseringar och fortsatt vinstjakt inom välfärden.

– Ur lokalt perspektiv är jag nog mest besviken på att miljöminister Karolina Skog (MP) inte klarade av att hävda miljöbalkens bestämmelser gentemot försvarets ansökan om femdubbling av flygverksamheten på Karlsborgs förorenade flygplats. Att låta prövningen fortsätta utan krav på att redovisa alternativa platser och metoder, trots att både Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Mark- och miljödomstolen hade invändningar, var ju fullständigt onödigt. Till och med Alliansregeringen avstod under flera år från att ta ett sådant lagvidrigt beslut."