tisdag 6 mars 2018

Centern

2012 skrev Joan Linander (C) i en riksdagsmotion:
"Genom att slå fast att inga kärnvapen är välkomna till de nordiska länderna så ges en tydlig signal om nedrustning och avspänning. Andra länder skulle inte ens behöva fundera på att t.ex. gå in i någon nordisk hamn med en atomubåt. Vi skulle starkt uttrycka att kärnvapen enbart är av ondo, att de inte skapar någon säkerhet och är ett hot mot allt liv på den här planeten. Kärnvapen har ingen plats i ett civiliserat samhälle."
Motionen försvann redan i utskottsarbetet. Och Centern är numera kramare av kärnvapen i egenskap av Natoanhängare,,,