Tuesday, 20 March 2018

Bra politik 3 (8)

Nja, det är inte detta som är bra politik, det är kritiken som är bra...