torsdag 25 januari 2018

Vart ska vi ta vägen?

Vi som vill utmana rådande system och strukturer, 
vi som tror på en fredlig kulturrevolution, 
vi som känner att någonting grundläggande blivit fel trots att så mycket blivit bättre,
vi som tror på gemensam säkerhet, inbördes hjälp och uthålligt samhälle,
vi som tror på självtillit som en möjlighet att möta världen utan rädsla,
vi som tror mer på livslinje än på arbetslinje,
vi som tror mer på människor i samverkan än på staten och kapitalet,
vi som känner att ekonomismen håller på att ta strupgrepp på framtiden, 
vi som vill ändra spelreglerna så att frihetlighet och rättfärdighet kan gå hand i hand inom de ramar som naturen sätter. 

Vi som tror på vikten av fred, nedrustning och konfliktlösning istället för krig, upprustning och byggande av nya konfliktzoner... Vi som inte accepterar krigsretorik och normalisering av krigshysteri.

Vi som tror på kultur för växande människor. Vi som tror på växande människor för kultur.

Vi som tror på en utveckling bortom tillväxt- och konsumtionssamhället. 
Vi som vill vara med och skapa opinion för en djupare debatt om vart vi är på väg - och vart vi skulle kunna vara på väg om vi bara vågade. 
Vi som tror på omställning.
Vi som tror på omstart. 
Vi som tror på omtanke.
Vi som fått nog av politikens talepunkter, debatt i stackato och bristen på långa tankar.
I en tid när socialismen framstår som så fadd, liberalismen så girig, konservatismen så inskränkt och det gröna så urvattnat och lättköpt.

Vart skall vi ta vägen?