onsdag 10 januari 2018

Dödshjälp - hur ska man resonera?

Hur ska man resonera om rätten till sin död? En majoritet av befolkningen anser numera, till skillnad från riksdag och regering, att man bör ha laglig rätt till dödshjälp. Nu är det främst Läkarförbundet och organisationer för personer med funktionsnedsättningar som är emot. Skriver om detta i ETC.