måndag 27 november 2017

Hur många vet idag vad MP egentligen står för?


Redan inför nästa års val finns väljare som, trots att de följer den politiska debatten, inte har en susning om vad MP i grunden står för. Detta eftersom språkrören i första, andra och tredje hand är språkrör för den löfvenska regeringen.

Jag har förstått att det finns såväl flera generationer unga väljare som massor med invandrare som trots att de är politiskt intresserade inte vet vad MP egentligen - om man tar historia, partiprogram och kongressbeslut på allvar - står för.
  
Vadå fredspolitik? Vadå kritik av arbetslinjen? Vadå tillväxtkritik? Vadå grön-grå dimension i politiken? Vadå nedrustning? Vadå idéer om den civila sektorns växande? Vadå sänkt arbetstid? Vadå kritik av globaliseringen? Vadå idéer om basinkomst?? 

Frågan är om miljöpartister idag anser att detta är ett problem eller inte. Om man anser att det inte gör något. Om man anser det vara okej att partiet inte bara ömsar skinn utan också innehåll.  Ar det så behövs förstås ett nytt grönt parti som tar upp den övergivna ideologin. 

Är det inte så måste språkrören sluta att i första, andra och tredje hand vara språkrör för den löfvenska regeringen. Men... skulle det uppfattas som trovärdigt om de sittande språkrören plötsligt nu inför valet börjar framföra gröna tankar som står i diametral konflikt med regeringens retorik och den tankefigur som idag dominerar den politiska debatten? Eller är det bättre att låta som nu och hoppas att partiet kravlar sig kvar i riksdagen. Men vad händer då efter valet? 
  
Jag säger som Kermit... det är inte lätt att vara grön... men det är det bästa man kan vara.