onsdag 18 oktober 2017

Stabilt Europa med USA:s hjälp?

Vi ska arbeta ihop för att skapa ett stabilt och säkert Europa. Meddelas efter Aurora. Vi som skall samarbeta för ett stabilt och säkert Europa är bland annat USA och Sverige.

När blev det säkert att samarbeta med ett land som avlyssnar sina vänners telefoner - USA avlyssnade bland annat Merkels telefon. När blev det stabilt att samarbeta med ett land som styrs av en sådan som Trump??

När skall vi likställa de amerikanska trollen, som levererat den största fake news som överhuvudtaget levererats: nämligen att Irak hade massförstörelsevapen och att man därmed ansåg sig ha rätt att starta det krig som skapat så mycket elände, skapat så många terrorister, skapat så tunga konflikter, ställt till så mycket elände, massakrerat så många människor, skapat så mycket miljöförstöring och bidragit till så groteskt stora klimatrelaterade utsläpp?

När i h-e ska den svenska säkerhetspolitiska debatten öppna båda ögonen för att se verkligheten och dra rimliga slutsatser av den: USA har ställt till så mycket skit i världen att tacksamheten för deras insats mot Nazityskland inte kan vara skäl nog att förlåta, förlåta, förlåta alla de övergrepp, lögner och provokationer som också detta land presterat.

Ryssland har burit sig åt, absolut. Men kom inte och säg att USA burit sig bättre åt, att lögnerna från det landets ledning inte skapt större elände i världen än snart sagt alla andra lögner som spridits från troll.

Visst, vi är del av den västerländska kultursfären, vi ser amerikanska filmer, lyssnar på amerikansk musik, gläds åt vetenskapsframgångar från det stora landet i väster. Visst. Men har också rätt, och skyldighet, att se den andra sida av myntet, den sida som skapar så mycket oreda och ofred i världen, som med ett närmast infamt betraktelsesätt ser på världen med översittarens ögon samtidigt som man blundar för det groteska orättvisorna inom sitt eget land - för att inte tala om hur vetenskap och forskning blandas med en sanslöst vidskeplig åsiktsbildningen också i det landet.

Sverige roll i världen borde vara större än att låta sig inlemmas i den amerikanska militariseringens sfär - det skapar bara mer av instabilitet och osäkerhet. Vi måste komma ur den krigsretorik som blivit norm också i svenska medier, vi måste begripa att vi intagit rollen som kugge i ett maskineri som så lätt kan bli självgående och sluta i totalt kaos, vi måste lära oss att det finns andra vägar än att vi alla skall rusta upp militär och skapa nya konfliktzoner istället för att tagga ner. Adrenalinstinna herrar och damer är inte bra för världen. Inte ens om de är amerikaner.