fredag 20 oktober 2017

Holmström, Holmström, Holmström

Mikael Holmström - medlem i Krigsvetenskapsakademien, journalist överköpt till DN från SvD - ger sig inte, han formligen gottar sig i krigsretorik och tillhör de som mer än någon annan bidragit till den "nya anda" som råder i Sverige. Makalösa artiklar i SvD inledde offensiven - så småningom kunde man meddela att "svenskarna mjuknat i Natofrågan...".

Nu har denne Holmström kommit på att Gävle hamn inte bara privatiserats utan hamnat i skum utländsk ägo. Med eventuella länkar till Ryssland. Som del av globaliseringens idé om att frihet för kapital har rätt att gå på tillväxtjakt varhelst det vill i världen.

Igår skrev Holmström följande i DN:

"I april i år pekade den ryske generalstabschefen Valerij Gerasimov ut Gävle som en hamn som Nato kunde använda mot Ryssland. Kanske kände han till en hemlig svensk krigsplanering från kalla kriget...."

Nu behöver man inte känna till några hemliga militära planer för att känna till att Gävle hamn kan komma att nyttjas av Nato för anfall mot Ryssland... Det är liksom en del av det värdlandavtal som Sverige, under rödgrönt styre, slutligt skrivit på med  Nato.

Enligt avtalet skall Nato kunna nyttja svenska hamnar, flygplatser, vägar och lokaliteter. Sveriges hamnar etc skall kunna användas också för anfall på tredje part. Läs Ryssland.

Förberedelser pågår för att värdlandavtalet skall kunna nyttjas i krig, den stora krigsövningar Aurora var träning för detta,  svensk lagstiftning har ändrats så att Nato numera ingår i denna. Det är ingen hemlighet. Det som krävs är numera inte ens ett riksdagsbeslut. Det räcker med att en regering tar beslut om att erbjuda Nato hamnar, vägar, flygplatser och lokaliteter. En minoritetsregering till och med. Sveriges minsta regering leddes av Ola Ullsten. Tänk er själva att Björklund skulle leda en L-regering...

Det mystiska - förutom att De gröna köpt hela paketet trots att man i regeringsställning kunnat säga nej - är att figurer som försvarsminister Hultqvist förnekar att hans mål är att Sverige skall bli medlem i Nato trots att vi flätas in mer och mer. Ni känner väl till vad försvarsministern kommer att säga om några år? Jo, så här: "Vi har ett nära och förtroendefullt samarbete med Nato, som har fördjupats år från år, det är då rimligt att vi sitter med vid bordet och också tar ansvar för  beslutsprocessen. Ansvarstagande har alltid varit Socialdemokraternas adelsmärke...".

Snipp, snapp, snut - så blir vi medlemmar i Nato till slut.

Sakfrågan om globaliseringen? Jo, det är orimligt att sälja ut hamnar, flygplatser, kommunikationscenter, elledningar, finansiell infrastruktur etc. Det är naivt. Det finns ett mycket vackert ord i det svenska språket, det är "blandekonomi". För den sentida kapitalismen är inte bara farlig för samhället, det är till och med skadlig för sitt eget bästa. Ytterligheter som den reella socialismen som vi såg i Sovjetunionen och den globaliserade kapitalismen är lika förödande för demokrati, mångfald och frihet.