torsdag 15 juni 2017

Frihandelsvänner behöver inte skrämmas av MP längre - stöder bland annat CETA-avtalet.


I Europa demonstreras, bland arrangörerna finns De gröna. Men inte i Sverige.
Nu behöver inte den marknadsliberala frihandelns vänner längre tveka på att rösta på Miljöpartiet.

När jag var språkrör skulle man akta sig, partiet var lite annorlunda då. MP ansåg att det fanns skäl att allvarligt problematisera globaliseringens - som vi tyckte - avarter.

Nu ställer sig MP - till skillnad från De gröna i andra länder och gröna gruppen i EU-parlamentet - bakom bland annat CETA-avtalet.

Trots att det innehåller mekanismer som gör att stater kan stämmas av bolag efter politiska beslut som skärper t ex miljölagstiftningen. Eller som Naturvårdsverket uttrycker det: "Avtalet kan resultera i en nedkylande effekt på framtida miljölagstiftning".

På MP-kongressen klargjordes i en utfrågning att såväl MP:s statsråd som majoriteten i partiledningen stöder CETA. Vilket också bekräftas av riksdagsdebatter och kongressbeslut.

Därmed kan, som sagt, de som gillar globaliseringen - trots de  ökande transporterna och det minskade inflytande för demokratiskt valda parlament i relation till storföretaget - känna sig tillfreds även med MP.

Man kan väl säga att MP numera är ett mer marknadsliberalt parti än andra gröna partier i Europa. Vilket också ligger i linjen med att Gustav Fridolin markerat genom att kalla sig grön liberal.

Vi som känner oss grönare än så har fått visst problem - men å andra sidan kanske vi inte är så många så MP:s strategi kanske är vinnande när det gäller att locka väljare. Partiets ungdomsförbund trycker på för att förnya partiet i denna riktning medan däremot miljöpartistiska nostalgiker, som mer låter som Bernie Sanders än som språkrören i frågor som globaliseringens avarter och avtal typ CETA, har förlorat den interna kampen. 

Partier utvecklas, en del tycker det är en bra utveckling, andra en dålig.Jag anser det vara dåligt. Men så är jag avdankad också.

Läs mer om CETA och TTIP här. http://ttippen.se/  - dessa avtal kommer att påverka ditt liv, så det är ju synd att inte veta vad som är på gång. Lustigt nog drivs sajten av bland annat De gröna i Europaparlamentet, vilket möjligen gör MP:s inställning än mer intressant.