torsdag 9 februari 2017

Studio Ett: Pladder i bladverket medan stammen ruttnar.

Studio Ett igår. Sände från Centralen i Stockholm. Man samtalade om ekonomi. Man diskuterade bladverket medan stammen håller på att ruttna. Det var förfärligt att lyssna på.

Göran Persson ansåg att den viktigaste åtgärden är att fler barn föds. För att hålla uppe konsumtionen. Som om karln inte hört talas om att vi a) är på väg att bli tolv miljarder människor mot tidigare beräkningar på tio miljarder och b) håller på att konsumera sönder planeten.

Det är som att tala om hur man färgar löven gröna medan inte bara stammen utan till och med rötterna är på väg att ruttna.

Jag tar mig för pannan. Och undrar: hur kan det komma sig att samma så kallade experter som ställt till det återigen dammas av och helt oberörda säger motsatsen mot vad de sagt tidigare. Sålunda kunde Klas Eklund plötsligt säga att globaliseringen och dess tillväxt kanske inte ger några nya jobb...

Men, kära hjärtanes, det är vi många som sagt länge, med då bannlystes vi från den ekonomiska debatten som mindre vetande. Jag vet inte hur totalt instängd i en tanke-silo man kan vara för att inte kunnat se  a) att globaliseringen har som syfte att effektivisera genom stordrift och b) robotiseringen och den senaste vågen av digital teknik minskar antalet jobb.

Hur instängd i sin silo får man vara innan man sträcker sig och ser på världen därutanför?

Och sen kom då prat om att fler jobb skall finansiera välfärden. Istället för att inse att skattebasen måste breddas, att skatt på arbete kommer att utgöra en allt mindre del av den totala ekonomin, att produktionen i sig måste beskattas oavsett om det är människor, robotar eller hybrider som står för tillverkningen.

Hur snärjd av tanken på att det är arbete som skall finansiera skola, vård, omsorg och trygghetssystem får man vara innan man blir utvisad från den ekonomiska debatten?

Och sedan antydde då någon att socialförsäkringssystemen borde ses över... Jamen, herregud! Godmorgon!

Och så undrar jag vad i herrans namn de grönas språkrör finns. Varför driver ni inte den ekonomiska debatten utifrån gröna värderingar, ni sitter ju på en grön skattkista - plocka fram nyckeln, öppna locket och ta för er!

Sällan har väl möjligheterna för en offensiv från Miljöpartiet varit större än idag. Men då väljer partiledningen att sitta i sin silo i Rosenbad. För att verka regeringsdugliga...Allt medan stammen och rötterna ruttnar. Jisses, så det kan bli.