torsdag 2 februari 2017

Karlshamn och Kosackvalet

Valaffisch från det s.k. Kosackvalet 1928
Ett antal  - väldigt många -  rör har använts som verktyg i den debatt som skall föra in Sverige i Nato.

Ett holländskt företag, som har fått i uppdrag att lägga ytterligare en gasledning på Östersjöns botten, vill lagra rören Karlshamn.

Det holländska företaget har fått uppdraget av ett företag - Gazprom - som till 50,1 procent ägs av ryska staten.

Framför allt är det Tyskland som är intresserat av gasledningen. Hamnen i Karlshamn är stor och ryska fartyg är en del av hamnverksamheten.

Den politiska majoriteten i Karlshamn - bestående av Liberalerna, Centerpartiet och Socialdemokraterna - säger ja till rören. Miljöpartiet stöder och gruppledare skrev här om den bisarra situationen.

Nu spelas något som liknar en fars upp. Allvarstyngda män och kvinnor deltar i ett retoriskt lobbykrig - medvetet eller omedvetet - i syfte att skapa opinion för svenskt Natomedlemskap. Det har gått så långt i retoriken att en av Sveriges mest populära partiledare (Annie Lööf) under en tevesänd partiledardebatt lät som man gjorde i Kosackvalet 1928 och talade svepande om att "hålla ryssen borta".

Det lät som när man på båda sidor talar om den andre i Palestinakonflikten.

Bilden som ges - även i public service - är att massor av ryssar kommer att invadera hamnen och smyga runt i försvarskänsliga områden för att spana. Att ryska arbetare inte är inblandade spelar liksom ingen roll. Att det är ett holländskt företag spelar heller ingen roll. Det är inte alternativa sanningar man bidrar med, men väl förminskning av relevanta upplysningar.

Hamnen skall inte hyras ut, utan rör lagras på samma sätt som annat lagras - även om public service gottade sig i bilden om att "hamnen skall hyras ut till ryssar".

Public service roll i uppbyggandet av det psykologiska försvaret kommer för övrigt att bli svårbalanserad - skrev om det här. Det gäller att inte förfalla så man kommer ens i närheten av Kremls propagandametoder.

Eller de som lär bli följden av att den rödgröna regeringen bestämt sig för att Sverige skall samarbeta med Natos kommunikationssamarbete Stratcom.

Bilder ges således som inte är relevanta.

Precis som när man (även public service) spelade upp bilden av att Stockholm en dag hade sämre luft än Peking - men liksom glömde att Peking till stor del var tömt, fabriker stängda, trafiken minimal eftersom så många lämnat staden för att fira nyår i sina barndomstrakter där deras barn, föräldrar och syskon lever kvar.

Det var förvisso inga alternativa sanningar, men det fattades delar för att bilden skulle bli riktig.

Så till gasledningen som sådan. Den är i sig synnerligen olycklig. Av flera skäl. Investeringar i fossila bränslen är, ur planetens perspektiv, synnerligen skadligt. Den nuvarande ledningen används för övrigt inte till sin fulla kapacitet. Men, enligt internationella överenskommelser, kan Sverige inte stoppa den rörledning som nu skall läggas vid sidan av den rörledning som den borgerliga regeringen inte hade något emot.

Gasledningen är inte det enda misslyckandet - ur miljösynpunkt - som berör Blekinge. Den svenska regeringen  har sagt nej - utan att tvingas av riksdagen - till investering, med privata pengar, på vindkraft i Hanöbukten till ett värde av 50 miljarder kronor. Militären ville inte ha vindkraftverk i område där de vill öva. Vindparken skulle ge el motsvarade två kärnreaktorer av Barsebäck storlek.