lördag 7 januari 2017

Ny småskrift från Elin Wägner-sällskapet

Alltid kvinnotätt när jag föreläser om Elin Wägner. Här i Småland med Elin i bakgrunden. Från Akko.
Ett nytt nummer av Elin Wägner-sällskapets skriftserie har kommit ut. På de 28 sidorna samsas bland annat Elin Wägner, hennes man John Landquist och jag. Känns mycket hedrande...

Mitt bidrag handlar om Elin Wägners engagemang för fred och nedrustning med utgångspunkt i hennes roman Släkten Jerneploogs framgång.

Ett utdrag från John Landquists bok Möten (1966) behandlar samma ämne. Två artiklar av Elin Wägner från Idun 1916 finns också med  - Fredskorståget och Nuet och framtiden.

Småskriften finns tillgänglig för 50 kr (inkl porto) - beställ av amwillebrand@hotmail.com (eller bankgiro 645-0126 - skriv Småskrift nr 27 och ditt namn och adress.)

 Medlem i Elin Wägner-sällskapet kan man bli här.