torsdag 22 december 2016

Det sanslösa regeringsbeslutet

Vindkraft besvärlig för fem svenska korvetter
Fem stycken så kallade Visbykorvetter utgör huvudskälet till att regeringen säger nej till 700 vindkraftverk i Hanöbukten. De behöver plats för att öva.
  • Beslutet att stoppa vindkraften ligger inte i riksdagen, utan i regeringen.
  • Den tidigare marinkommandochefen Bo Wrankers har gett besked till regeringen att  försvaret och vindkraften visst skulle kunna samexistera. 
  • Mark- och miljödomstolen har sagt ja till vindkraften.
  • Miljöminister Skog (MP) har fått i uppdrag att meddela att Försvarsmaktens övningar i just Hanöbukten är viktigare än satsningen på vindkraften som skulle ge lika mycket el som de två nedlagda kärnreaktorerna i Barsebäck.
Jag undrar hur det känns att sitta i riksdagen på MP-mandat. Jag undrar hur de gröna statsråden tänker. Skall MP utnyttjas för att driva en politik som går på tvärs mot vad MP egentligen står för? Det är verkligen upp till nästa partikongress att fundera på saken.