söndag 27 november 2016

Ny seger för Jill Stein och Green party

My campaign's goal: Transparent election processes to ensure election results can be verified—that every vote counts.


Jill Stein - de grönas kandidat inför presidentvalet - fortsätter kampen för ett rättvisare valsystem i USA. Rösterna i Wisconsin skall räknas om. Efter det att Stein och Green party samlat såväl tillräckligt med namnunderskrifter som pengar för att genomföra omräkningen. Jill går vidare för att uppnå samma sak i flera delstater. Orsak: hon vill visa hur osäkert det amerikanska valsystemet är, hur stora fel det kan bli.

En seger kom redan i folkomröstningen som hölls i Maine i samband med presidentvalet: nästa gång man väljer president sker det med rangordning, det vill säga man kan rösta på Green partys kandidat i första hand, når inte hen majoritet så går rösten till den man röstar i andra hand.

Det är onekligen märkligt att det är det fattiga, hårt ideellt arbetande gröna partiet som nu försöker driva fram ett rimligare valsystem i USA, medan Demokrater och Republikaner i gemensamt intresse försöker bevara tvåpartisystemet.

Alla dagliga inlägg inför USA-valet finns här.