fredag 26 augusti 2016

Stampar i opinionen

Fyra procent för Jill Stein i den senaste opinionsmätningen - det går bra i vissa grupper, mindre bra i andra (vita män). Dock går det framåt när det gäller att skaffa sig rätten att stå på valsedlarna i presidentvalet. Så här är läget just nu: