onsdag 31 augusti 2016

"Idiotskatten" reduceras -riksdagsledamöter lurades att argumentera på falsk grund

Så ändras då beslutet när det gäller "idiotskatten" efter det att SVT frågat EU-kommissionen om regeringen valt att tolka EU-rätten på rimligt sätt.

Svaret på det sistnämnda var naturligtvis ett tydligt nej.

Vilket  inte alls är förvånande. Tvärtom, beslutsunderlag var, precis som i fallet med tolkningen av Vattenfalls ägardirektiv, politiskt styrt av socialdemokratiska intressen.

Att tolka det på annat sätt går inte. Skrev om det häromdagen.

Ingen kan få mig att tro att man är så inkompetent på närings- och finansdepartementen att man inte kan se vilket utrymme EU:s regelverk har. I det här fallet krävdes det absolut inte en akademisk examen i EU-rätt.

Synd om MP:s energipolitiska talesperson Lise Nordin som helt enkelt utnyttjats av regeringen som en spelpjäs. Grundläggande beslutsunderlag, som legat på bordet i de förhandlingar som pågått mellan S och MP, har helt enkelt varit politiskt styrt. (Vilket innebar att Nordin bara gavs möjlighet att förhandla upp regeringens första bud - skattefrihet  på anläggningar på upp till144 kW - till det sedermera beslutade 255 kW.)

Min fundering i denna fråga är sedan länge: vilka är MP:s statsråd och partiledning - eller är de också blåsta? - lojala med, den socialdemokratiska ledningen eller partiets medlemmar och enskilda riksdagsledamöter?

De sistnämnda förmås stundom att fungera som nyttiga idioter - inte bara genom att trycka på "rätt" knapp, vilket kan ha sina rimliga skäl, utan också genom att bli förmedlare av falska fakta och ohederliga argument till lokalavdelningar vars medlemmar sedan för dessa vidare.

En kedja av bedrägeri skapas. Jag tycker så oändligt illa om det, det är politik när den är som sämst.

För karriärister kanske det är ok att fungera i denna kedja. Lojalitet uppåt kan förstås löna sig. Men det finns ju andra också. Som utnyttjas.

För övrigt lär frågan om "idiotskatten" inte vara färdigdiskuterad.

Finansministern meddelade igår att skatten nu skall reduceras "till lägsta möjliga nivå". Huruvida hon med det menar 0,5 öre är oklart. Det är den nivån som är den lägsta inom just energibeskattningsområdet. Hur som helst: bra att man ändrar sig. Allt annat hade varit ett direkt hån mot MP. Målet bör dock vara att eliminera hela beskattningen av solel.