onsdag 27 juli 2016

"Chemtrails"

Det finns mycket att skriva om en morgon som denna. Elände, ondska och religiös fanatism tycks ingen ände på. Samtidigt som lommen nere på fjärden meddelar att det är gryning och himlen är oskyldigt blå. Det sistnämnda får mig att fundera på den märkliga debatten om chemtrails... På begäran från en del bloggläsare. Så det är bara att försöka reda ut vad det är som gäller med början i konspirationsteoretikernas värld:
 • Nej, den amerikanska regeringen avser inte att med geoengineering och chemtrails förgifta sin befolkning.
 • Nej, det finns inte en hemlig överenskommelse mellan flygbolag att medverka i projekt som skulle kunna gå under beteckning chemtrails.
 • Nej, det finns ingen elitistisk klubb någonstans, vare sig Bilderberger eller något annan, som avser att rädda planeten genom att förgifta mänskligheten genom chemtrails.
 • Nej, SMHI är inte delaktig i hemlighetsmakeri och dolda agendor för att dölja att chemtrails sprutas ut över Sverige.
 • Nej, det är inte utomjordingar som iklätt sig mänsklig form och nu är ute efter att ta död på vår art för att sätta in sig själva istället.
Kan vi vara överens om det?

Då kan vi gå vidare.

För det första: den typen av "konspirationsteorier"  som förekommer på nätet i denna fråga medverkar till att seriösa samtal om geoengineering uteblir där de borde föras. Man undandrar sig debatt därför att man inte vill bli hopkopplad med konspirationsteoretiker utav guds nåde.

För det andra: konspirationsteorier fästs när de som företräder dem inte får svar från myndigheter, det förekommer att de inte får svar därför att de som skall ge svaren vet att frågeställaren aldrig nöjer sig med något som helst svar som inte bekräftar konspirationsteorin.

Så till några kommentarer om geoengineering och "chemtrails":
 1. Geoengineering är ett begrepp som innefattar storskalig medveten manipulation av klimatet för att förhindra den pågående uppvärmningen av vår planet. 
 2.  Geoengineering har länge diskuterats som någon sorts plan B för att rädda människor och samhällen på planeten om klimatet skulle gå helt över styr.
 3.  Geoengineering omfattar inte tillfällig lokal så kallad vädermodifikation, som t ex att förhindra att hagelbyar slår ut odlingar av spannmål eller regnskurar sabbar den tevesända 100-metersfinalen för herrar i OS.
 4.  Geoengineering i den form som berör klimatet brukar mer formellt kallas climate engineering, men jag fortsätter att använda begreppet geoengineering ett tag till.
 5.  Geoengineering kan delas upp i två olika grenar: a) minska mängden växthusgaser genom att suga in dem i t ex ökande mängd plankton i havet eller genom att fånga upp dem i atmosfären på olika sätt genom "koldioxiddammsugare" samt b) minska den solstrålning som når jorden.
 6.  Geoengineering genom det sistnämnda - minska solstrålning som når jorden - skulle kunna innebära att placera stora speglar  i rymden, öka markens reflexionsförmåga (albedo), öka molnigheten eller t ex efterlikna vulkanutbrott genom att tillföra svaveldioxid till stratosfären. Eller, vilket det brukar handla om när det talas om chemtrails: tillföra stratosfären reflekterande ämnen som aluminium och barium.
 7.  De sistnämnda ämnena - som enligt en del teorier sprutas ut redan nu genom någon sorts hemlig överenskommelse mellan allt från politiker, myndigheter, medier, försvarsmakter och flygbolag - är skadliga för människor och andra levande varelser. 
 8. Vad man än anser så kommer frågorna om climate engineering att bli alltmer aktuella. De kommer, vare sig vi vill det eller inte, att hamna på politikens bord.
 9. Forskning pågår, beredskap för plan B om klimatförändringarna når så kallade brytpunkter (tipping points) och därmed börjar skena är oundviklig. Inte minst beroende på att politiken - och det som kallas ekonomin - inte tycks förmå minska människans påverkan av klimatet tillräckligt fort.
 10. I Sverige har Linköpings universitet arbetat med frågor som berör ämnet under några år. Man påpekar att debatten i Sverige än så länge är i sin linda, medan i den ingår i det offentliga samtalet i t ex Storbritannien.
 11. Att samtalet har svårt att ta fart i Sverige lär, enligt min uppfattning, vara just det jag skrev under punkt a och b ovan. Att te x DN skulle behandla frågan som t ex The Guardian gör är nästan uteslutet. Den som ens utifrån strikt vetenskaplig plattform nämner frågan riskerar att få beteckningen foliehatt av bara farten. En riksdagsledamot som lät Riksdagens utredningstjänst kolla hur långt man kommit i geoengineering och ville veta vad som låg bakom talet om chemtrails förlöjligades omedelbart. Inte undra på att konspirationsteorier växer!
 12. Geoengineering och climate engineering kommer att bli ett stort politiskt ämne vare sig vi vill det eller inte. Ämnet kommer inte att behandlas bättre om det är konspirationsteoretiker, som aldrig vill kalla sig så, som är de som främst diskuterar frågan inom olika nätsammanhang.
 13. Om stater eller privata intressen på eget bevåg drar igång stora ingenjörsprojekt för att minska effekterna av klimatförändringarna kan det få ödesdigra konsekvenser, därom torde alla vara överens. Till och med World Economic Forum har påpekat detta i en riskrapport.
 14. Inom parentes: Än mer spekulativ geoengineering vore, vilket professorn i geobiosfärsvetenskap Markku Rummokeinen lätt ironiskt påpekar i en av Forskningsrådets utmärkta skrifter, att ge sig på Mars genom att späda atmosfären med syre och ge den en lagom uppvärmning.

PS!
Nu kommer några av de verkliga konspirationsteoretikerna att tolka varje ord för att se om jag också är delaktig i "den globala sammansvärjning" som invigd med uppgift att dölja oerhörda fakta och manipulera folket.

Vad menar han med "guds nåde"? Vad menas i första meningen - kanske den döljer det faktum att kanske chemtrails inte i första hand har som mål att minska antalet människor på jorden utan att det liksom bara är effekten av något annat...?

Hmmm, vad menas med "beteckningen chemtrails" - beteckning, varför skriver han så? Och det där med SMHI, har inte Birger jobbat där för länge sedan, han kan nog ha hemliga överenskommelser i syfte att sprida desinformation!

Varför berör han inte att Linköpings universitet minsann ligger nära SMHI i Norrköping? Misstänkt nära! Och varför kallar han oss som seriöst arbetar med frågan för konspirationsteoretiker, bara för att förlöjliga oss? Han är köpt!

Så, nu har jag försökt gå igenom de konspirationsteorier som jag annars skulle få möta den närmaste veckan i form av pappersbrev, mail och ett och annat upprört telefonsamtal. Kanske till och med från en och annat som gräver så mycket hen orkar på seriös grund.

Men ni behöver inte lägga tid på  att meddela mig era synpunkter i just den frågan. Jag har med stor sannolikhet hört dom förr...