söndag 19 juni 2016

69 000 skott ut över Vättern... sista chansen att överklaga 22 juni.

Försvarsmakten hotar Vättern. Har fått tillstånd att skjuta 69000 skott ut över sjön. Nato-länder skall också kunna få använda Vätterns som övningsområde - med ammunition "som kan avvika från det normala". Absurt är bara förnamnet...

Hjälp till att förhindra krigföringen mot ett Natura-2000 område och vattentäkt.  Info om hur man överklagar finns under filmen. Senast den 22 juni.
 
Överklagandet ska skickas till
Miljöprövningsdelegationen
Länsstyrelsen för Västra Götaland
403 40 Göteborg

 
Överklaga Länsstyrelsen Västra Götalands beslut om att försvarsmakten får utöka sin verksamhet