torsdag 26 maj 2016

Så röstade miljöpartisterna om värdlandsavtalet med Nato

Hans Blix skriver: "Detta är kulmen på den de små stegens politik som regeringen och försvarsmakten med bistånd av olika försvarsberedningar har bedrivit de senaste åren för att föra Sverige allt närmare in i Nato."

Ur MP:s partiprogram:
  •  Uthyrningen av svensk mark till NATO och andra utländska militärstyrkor för krigsövningar ska upphöra.
  •  Vi ska satsa på att investera i förebyggande och fredsfrämjande insatser, samt aktörer som arbetar med fredlig konflikthantering.
  •  Sverige ska i sin säkerhetspolitik aktivt delta i uppbyggnaden av ett internationellt samarbete i frågor som rör nedrustning, ickevåldsfördrag och demilitariserade zoner.
  •  Miljöpartiet de gröna värnar om den militära alliansfriheten och är därför mot anslutning till NATO.

Dessa miljöpartister röstade ja till värdlandsavtalet med Nato:
Janine Alm Ericsson
Agneta Börjesson
Jakob Dalunde
Esabelle Dingizian
Maria Ferm
Camilla Hansén
Emma Hult
Elisabeth Knutsson
Rasmus Ling
Niclas Malmberg
Stefan Nilsson
Lise Nordin
Rickard Persson
Mats Pertoft
Anders Schröder
Pernilla Stålhammar
Marco Venegas

Dessa röstade nej:
Jabar Amin
Annika Lillemets
Valter Mutt
Carl Schlyter 

Dessa var frånvarande vid omröstningen:
Stina Bergström
Jan Lindholm
Emma Nohrén
Karin Svensson Smith

här skriver Stina Oscarsson och Pierre Schori.
Här finns debatten i riksdagen.

Från tidigare blogginlägg: "Hur vore det om ni, kära Gustav och Isabella, skulle sätte er ner och funderade på det där med ansvar. Vad är ansvarstagande? Jag tror att ni gör det alltför enkelt för er när ni hävdar att ni tar ansvar genom att legitimera och till och med applådera en utveckling som går på tvärs mot vad det parti, som ni företräder, står för ...".


På dagens regeringssammanträde kommer Miljöpartiets statsråd att rösta för att Sverige skall ingå i Natos Stratcom.