onsdag 27 april 2016

Höj grundavdraget - inte jobbskatteavdraget....

Ett höjt grundavdrag är en progressiv politik som kan återställa en del av den snabbt ökade ekonomiska ojämlikhet som blev en följd av Alliansregeringens jobbskatteavdrag. Det skriver Martin Jordö (FI), Valter Mutt (MP) och jag i SvD - som svar på ett manipulativt inlägg av SD.

 I en debattartikel i SvD 19 april presenterar Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson och Oskar Sjöstedt partiets nya skatteförslag under rubriken “Låga inkomster bör inte beskattas“. I artikeln redogörs för att SD står mitt mellan blocken och presenterar ett helt nytt förslag: “ingen ska betala inkomstskatt – över­ huvud taget – upp till en taxerad årsinkomst på 150  000”.

Problemet är bara att det inte stämmer. Åkesson och Sjöstedt felanvänder ord som “inkomst” när de menar “lön” och “alla” när de menar “löntagare”. Det man pratar om är helt enkelt ett nytt jobbskatteavdrag. Som ökar klyftorna mellan rik och fattig - vilket ytterligare blir följden av att det skall finansieras genom ett sätt som slår även på de som för tillfället inte har en lön.

Ett riktigt grundavdrag, som vi tre som skriver förordar, omfattar alla - löntagare, pensionärer, sjukskrivna, arbetslösa. Alla skall kunna leva på sin inkomst...

Kanske vore nåt för MP som del i den skärpta politik som språkrören menade var förutsättning för nystarten. Själv förordar jag ett grundavdrag på 120 000 kronor - finansierat genom borttagande av de flesta andra avdrag, ökad miljöbeskattning och reformerad skatteskala.

Tack för att du läst inlägget - kommentarsfältet är stängt, pga försök till reklaminlägg, men vill du kommentera, rätta  eller fråga något kan du skriva till synpunkterschlaugse@gmail.com