fredag 1 januari 2016

God morgon, 2016 - här är Alternativet i svensk politik...


Somnade till en stund i eftermiddags, drömde om att en partiföreträdare höll ett nyårstal medan nyårsraketerna skimrade i fjärran. Bakom scenen kunde man i skimrande färger läsa Alternativet i svensk politik. När klockan slog tolv talade hen:

Sverige står inför stora problem. De system, strukturer och politiska normer som tjänat oss väl kommer inte längre att göra det. Inte i första hand på grund av den snabba befolkningsökningen utan på grund av att de formats i en tid som är olik vår. 
 
Vi vill ställa om beskattningen av företag så att produktionen i sig beskattas mer likvärdigt oavsett om det är människa, robot eller hybrid som stått för den. Arbetsgivaravgifterna ersätts därför stegvis med produktionsskatt.

Vi vill ställa om skattesystemet så att människor kan leva på sin lön. Vi vill därför höja grundavdraget till 120 000 kronor per år. Finansieras genom ökande miljöskatter, förändrad skatteskala och avveckling av de flesta andra avdrag – inklusive ränteavdraget

Vi vill ställa om för att minska klimatpåverkan genom att bland att höja och bredda koldioxidskatten – varje krona skall gå tillbaka till medborgarna i form av en smärre ”basinkomst” lika stor för alla.

Vi vill ställa om trygghetssystemen så att det blir mer generella, mindre administrativt tungrodda och i mindre behov av kontroll. Försöken med basinkomst i Finland och Holland skall följas och erfarenhet tas tillvara inför svenskt beslut.

Vi vill ställa om arbetsmarknaden så att den lagstadgade normalarbetstiden blir 35 timmar i veckan. Under de första fem åren skall inte övertidsersättning utgå för arbetande timmar upp till nuvarande heltidsavtal.

Vi vill ställa om penningsystemet så att Riksbanken inte bara har ensamrätt att ge ut sedlar och mynt utan även digitala pengar. Utredningen som pågår på Island skall följas noga och erfarenheter tas tillvara inför svenskt beslut.

Vi vill ställa om från ett sårbart samhälle till ett robust samhälle. Bland annat vad gäller livsmedelsförsörjning, dataöverföring, elförsörjning, penningförmedling – vi vill utreda hur system kan utformas så att de fungerar även när ekonomisk tillväxt uteblir.

Vi vill ställa om samhället genom så kallat bonus-malussystem inom bland annat följande områden: miljöskatter inom jordbruket går tillbaka till jordbruket i form av arealbidrag, miljöskatter på energidåliga bilar går tillbaka i form av stöd till miljöbättre bilar, avgift på kontor och kommersiella lokaler i urbana miljöer går tillbaka till lokalstöd i glesbygd, höjd moms på konventionella livsmedel går tillbaka i form av sänkt moms på ekologiska produkter.

Vi vill ställa om handelspolitiken så att ansvarslös frihandel ersätts av fri handel med sociala och ekologiska krav. Varje land eller region måste ges rätten att ställa liknande krav - inte minst vad gäller djurskydd och livsmedelsframställning - på importerade som inhemskt producerade varor.

Vi vill ställa om Sveriges utrikesmissioner från militära insatser till att konsekvent bygga upp internationellt arbetande sjukvårds- och räddningsteam. Världen lider inte brist på militärer, stridsplan, vapen och ammunition - men däremot på sjukvårdspersonal, räddningshelikoptrar, sjukvårdsutrustning och läkemedel. 

Vi vill tillsätta en bred utredning, med såväl nationellt som internationellt deltagande, för att analysera hur såväl demokratin skyddas som hur det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld skulle påverkas om Sverige blev det första landet i Europa utan militärt försvar. Med utredningen som grund bör en folkomröstning hållas 2020 - ett beslut av denna dignitet får inte tas genom enbart riksdagsbeslut.

Vi vill dessutom ställa om statsskicket från ärftlig monarki till parlamentarisk republik – där talmannen deltar på nödvändiga ceremoniella förpliktelser. Även detta underställs en folkomröstning.

De principer vi vill skall gälla för de politiska besluten är att frihet i största möjliga omfattning skall råda inom  kultur och inom människans vardagsliv, syskonskap ska gälla inom ekonomin så att de ekonomiska klyftorna minskar, absolut jämlikhet skall gälla inom rättssystemet.

Vi inser att såväl individer som samhälle måste hålla sig inom de ramar som naturen sätter för att inte de planetära processerna skall skadas, naturresurser förslösas och girighet reducera kommande generationers frihetsrum.

Vi avser att under 2016 ta de första stegen i den riktning som vår avsiktsförklaring formulerar och kommer inför nästa riksdagsval att ställa vår vision, vårt alternativ, till väljarnas bedömning. Vi utgör Alternativet i svensk politik.

Så vaknade jag. Och tyckte det var en god dröm. Alltför god för att någon av dagens partiföreträdare skulle kunna hålla ett sådant nyårstal. Tänkte: antingen får man byta partiföreträdare eller också måste ett nytt parti bildas. Sedan började förberedelserna för nyårsfirandet och klockan slog tolv. 

GOTT NYTT ÅR!

67 kommentarer:

 1. Avskaffa regeringskansliet, inför full transparens i partibidragen likväl vilka lobbyister arbetar för. Avskaffa riksdags/statsrådspension. Avskaffa partibidragen likväl som socialdemokraternas lotteriverksamhet.

  SvaraRadera
 2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 3. Förnuftigt tänkt. Men fortfarande inom ramen för det kapitalistiska systemet. Vilket gör dina förnuftiga tankar till orealistiska tankefoster.
  Och nånstans tror jag att du inser det.

  SvaraRadera
 4. Motivet saknas i drömmen dvs. det yttersta. Det skymtar fram olika motiv men inte mer. "Inte i första hand på grund av den snabba befolkningsökningen" Vi har många motiv. Men endast ett, det yttersta avgör hur vi handlar eller vill handla. Ofta vet vi inte ens vilket det yttersta motivet är. Åsa Romson skulle kunna säga, att vi behöver stärka våra system. Hon skulle förmodligen kunna hålla ditt tal redan idag. Hon har dessutom enligt media delvis redan gjort det. Avslöjat varför systemen bör stärkas. Vi ska tillfälligt ta emot färre flyktingar, men relativt snart (inom några år) ännu fler. Hon talar då i volymer. Det som tidigare varit "förbjudet" ogillats. Och för att ta emot dessa volymer, så bör vi stärka systemen och förändra normer, strukturer. De som precis som du skriver formats i en tid som är olika vår.

  Vår tid innebär stora folkvandringar. Inget snack om den saken. Vi ser de flesta av oss förhoppningsvis stora folkvandringar och de kommer att bli ännu större. Det är något som MP sett/insett sedan länge. Det har du Birger skrivit om. Men frågan är i vilken grad bör Sverige ta ansvar för detta? Då andra inte tar sitt/samma ansvar. Om några år kan vi lita till att det har förändrats? Då tar alla samma ansvar? Alla politiska beslut bör ske inom ramen för vad vi och planeten klarar av. Om de ska vara hållbara.

  När du samma dröm som Åsa Romson, att Sverige som land bör ta emot t.om. ännu fler än vad vi gjort? Du Birger drömde om, att vi behöver förhålla oss inom de ramar som naturen sätter. Om man tänker frihet för människor och Sveriges nuvarande befolkning, finns det även ramar, som vi som land behöver hålla oss inom? Ramar för att inte "reducera kommande generationers frihetsrum" Våra barn och barnbarns. Och sedan deras barn.

  Kan du även tänka dig en folkomröstning om invandring? Invandring är den fråga som för närvarande mest upptar de allra flestas tankar. Liksom planeten inte mäktar med för mycket, så gör ett enskilt land inte det heller? Oavsett hur systemen formas?

  Om du inte vill det varför? Folket är politikernas uppdragsgivare enligt den svenska grundlagen. Men i den står även numera Sverige är medlem i EU. Vilket väl betyder att om systemen, strukturerna, de politiska normerna inte fungerar inom EU, så bör inte vi nästan ensamma, uppträda som om de gör det. Det är självbedrägeri.

  Om vi ska kunna kunna fungera, som en enda lycklig familj inom EU så behöver det fungera. Vi bör även ha en folkomröstning om EU? Eller åtminstone en diskussion kring ett eventuellt utträde? Det enda parti som för närvarande vill ha det, har inte de tankar du hade i din dröm. Behöver vi därför ett annat till alternativ? Ett alternativ som vill formulera nya lösningar på svåra problem.
  Eller har vi redan för många partier, som inte kan samsas? Är det syntesen av hithörande ideér i alla partier, som till sist skapar den förnuftiga staten? Några sådana stater finns inte inom EU, sa man i parlamentet. Och det kan vi väl se.

  Ramen är det kapitalistiska systemet. All förändring sker ut det gamla inte tvärtom, alltså så måste vi förhålla oss till det. Så någon större systemförändring, sker inte förrän allt brakar samman helt.

  Saknar att politikerna och partierna är ärliga med sina motiv. Åsa Romson är det. Hon är väl tydligast och ärligast, med vad hon vill för närvarande. Vad har hon att förlora. Hennes förtroende har redan sjunkit som en sten. Tänk om alla kunde vara lika tydliga. Då skulle vi kanske slippa de värsta mardrömmarna dvs verkligheten.

  Lisbeth

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fint sagt Lisbeth. Denna gången var det inte för långt.
   Men vad är det som gör att vi inte kan öka vår befolkning snabbt tror du? Historien har ju åtminstone visat att länder som drastiskt minskar befolkningen klarat sig. För att tala om frihetsrum som du gör tycker jag inte håller. För i stort sett alla övriga Europeiska länder bor ju trängre än vi och de verkar inte vara värst besvärade av det. Så varför stänga gränser då alla kommuner talar sig varma för befolkningstillväxt.
   En folkomröstning om invandringen vore väl bra så får vi se om befolkningen håller med sina kommunföreträdare. Det vore ju faktiskt schysst ifall invånarna fick vara med och bestämma en gång.

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  3. Hur i all världen kan du tro att Romson skulle kunna hålla det talet? Ska bli intressant om Birger utvecklar varje punkt lite senare på året, kanske också det i drömfas för att slippa bli anklagad för att sukta på att starta ett nytt parti som han ju inte vill eftersom han varit med om det förr.
   Mia

   Radera
  4. Är det säkert att partisystemet är det bästa? Förr sa syndikalisterna att de inte ville delta i riksdagsval, eftersom de underkände den "indirekta" demokratin, dvs att ha ombud som kan förfuska sina från folket givna uppdrag.

   Direktdemokrati -utan partier- skulle, enligt syndikalisterna, vara det rätta. Vet ej om de säger så idag.

   Gt

   Radera
  5. Mia det står i mitt inlägg varför Romson skulle kunna hålla det talet. Hon har inget att förlora. Mycket av talet,s är väl gammal grön politik. Skriver om motiv. Menar du att jag har anklagat honom för att "sukta på att starta ett nytt parti"? Det hoppas jag inte att han gör. Har noterat att han inte vill det. Vi har dessutom nog med partier. Det där med "i drömfas" är fint och bra. Måhända är vi mest vakna då... Det brukar i bästa fall leda till, att man vill utveckla tankarna, i det vi kallar för vaket tillstånd. Ser alltså också fram emot, att han utvecklar varje punkt lite senare på året. Och då får vi förhoppningsvis veta, om han har samma dröm som Romson dvs. att åter öka flyktingmottagandets kapacitet. Förhoppningsvis utan ord som hennes om att Sverige behöver det. Vilket kan innebära våra behov före andras. Det kommer att bli ett intressant år. Det är jag övertygad om.

   Björn Johansson jag har inte stängt några gränser. Fråga politikerna.
   Frihet inom ramen för alla andras rätt håller alltid. Vi borde t.om. stifta en lag, som heter frihet är frihet inom ramen för alla andras rätt till frihet. Speciellt i tider när ord som broderskap, frihet ersatts med du är "min obror". Nytt ord!

   MP verkar ha problem med ramarna. Romson ville hjälpa sina miljöpartistiska kommunalråd. Så de ser problemen. Det är ju de som förväntas lösa dem. Personligen så ser jag inte mycket som säger, att andra länder inom EU kommer att bli mer öppna. Eller att kommunalråd kommer att anse, att flyktingmottagandet åter kan öka om några år. Men Åsa Romson säger sig tro det (enligt media).
   En diskussion om en folkomröstning är en bra början. Kring konsekvenser. En sådan bör ske så vi inte hamnar i ett panikutträde. För det diskuteras i andra länder som t.ex. i Danmark.
   Och jag hoppas att blogginnehavaren i kommande blogginlägg startar en sådan diskussion. Varför vänta till lite senare på året? Det samlas ju av ett parti redan in röster kring asylinvandring och en folkomröstning.

   Lisbeth

   Radera
 5. Ja tack! Gick det i Danmark så går det här... Om inte annat skulle det sätta fart på MP.

  SvaraRadera
 6. Ganska intressant men knappast genomgående trovärdigt. Du skulle nog också behöva ta ner mångfalden av ideer till någon käck paroll för att det skall bli mer lättkommunicerat. Du bör nog inte tro att alla dessa punkter är valvinnare eller ens viktiga. Och så skulle det behövas en gedigen analys av framtidens teknik. Den förändrar det mesta. Bara tänk en sådan sak som att nästan ingen hade en hemdator eller mobiltelefon när miljöpartiet bildades. Det har skett ganska gigantiska framsteg i tekniken och många politiker får ta på sig dumstruten för att de inte räknat med den tekniska utvecklingen, som både löser problem och skapar nya problem.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vet inte riktigt hur käckt det är, men man skulle kunna börja prata om en ekosolid utveckling, där eko står både för ekologi och ekonomi, där det demokratiska d:et innebär att man bryr sig om det egna folket och inte bara vill riva gränser och där den lite väl soli:ga socialliberalismen bakats in mellan ekologi och demokrati. Den sortens politiska formuleringar fungerar lika bra på engelska och kanske också på andra betydande språk. We want an ecosolid development! An ecosolid future!

   Radera
  2. Att förverkliga "drömmen", visionen, om en bättre framtid står för dörren, vad den ska kallas spelar ingen roll. Kravet är förbättrade förhållanden för alla - allmän trygghet, möjligheter för alla, internationell välfärd etc. Dessa värden måste bli tillgängliga för alla och inte endast för vissa människor och folkslag.

   Det finns tendens till fri vilja som yttrar sig i krav på frihet och oberoende, fritt tänkande och rätt att bestämma över sig själv. Men verklig fri vilja inträder först när motivet är allas väl och inte längre enbart individens.

   De flesta av oss är - enligt min uppfattning - offer för auktoritetspåverkan, vi blir programmerade till vad som anses vara rätt eller fel , vi är offer för propagandan.

   Universum genomsyras av nya slag av vibrationer som påverkar oss fysiskt, emotionalt och mentalt, det innebär radikala omläggningar i alla avseenden. Redan nu upplever vi en våldsam kamp mellan nya och gamla synsätt. Troligen kommer krisen eskalera.

   Birger Schlaug är en banbrytare med nya idéer, det är bra. Personligen anser jag att det behövs ett djupare tänk kring meningen med livet för att drömmar och visioner ska infrias.

   Christer

   Radera
  3. Det spelar visst roll hur man rubricerar sin politik. Du är också ute på farliga spår när du insisterar på att politiken under alla omständigheter måste vara för alla. En ganska bra ambition i och för sig, men om resurserna faktiskt inte räcker åt alla? Krav på välfärd åt alla kan mycket väl knäcka Jorden, eller åtminstone krafterna som försöker skapa en bättre framtid.

   Tal om meningen med livet förefaller ganska kontraproduktivt. De flesta tänkande människor är nog benägna att anta att det inte finns någon "mening" med livet. Men att det är väl värt att leva i alla fall. Frågan är vad vi vill, snarare än vad som är "meningen". Jag har skrivit en del om detta i gästinlägg hos Cornucopia. Jag har också totat ihop en text med rubriken "Motivationspsykologi och värdeteori" som jag kanske postar så småningom.

   Radera
  4. Människan är komplex men nyfikenhet är en av våra viktigaste drivkrafter, vilket många lyckas bortse från. "Det är så roligt att leva, för då får en se hur det går!" Som något ljushuvud sagt.

   Radera
  5. Kuckeliku. Mitt inlägg skulle inte vara ett svar till dig, av någon anledning hamnade det fel. När jag ändå läser vad du skrivet kan jag redovisa min åsikt.

   Klart att resurserna räcker åt alla. I dagsläget handlar det mesta om att befordra politiska och ekonomiska syften. Nog borde vi ha så mycket förstånd och inse att det inte kan vara livets mening. Det är först när majoriteten av mänskligheten insett detta, som vi kan få rätta perspektiven på livet och inrätta oss därefter.

   Att det inte skulle finnas någon mening med livet verkar väldigt vilsekommet. Allt som sker är verkan av orsaker. Det om något visar att det finns en mening. Det tåls att säga igen: Meningen med livet är att utveckla medvetenheten och viljan för att komma bort från motiv som skadar, både egna individen och andra individer. Alltså, höja medvetenheten och viljan från lägre till högre nivå. Konstigare än så är det inte.

   Christer

   Radera
  6. Ska tillägga: Klart resurserna räcker åt alla. Det handlar om att ta vara på och fördela resurserna på annat sätt. I dagsläget....

   Radera
  7. Vi har dock det gamla malthusianska dilemmat att det hela tiden tenderar att bli fler människor. Då räcker resurserna till sist inte. Får man inte stopp på befolkningsökningen måste man sluta omfördela resurser, eftersom de bara föder en fortsatt befolkningsökning som leder till fortsatt armod. Vi kan inte riktigt hävda att vi tagit oss förbi den problematiken, även om Hans Rosling vill låtsas det. Hursomhelst är livets, artens och civilisationens fortexistens och livskraft trots allt det viktigaste, inte att den kommer varenda individ till del. Det finns alltid en massa människor vars eventuella goda tid redan varit och som vi knappast längre kan göra något för. Alla blir vi bortom räddning till sist. Men livet, arten och civilisationen kan bestå, till de kvarvarandes fromma.

   Radera
  8. Givetvis handlar det om att fördela resurserna rätt. Instämmer i att det är klart, att resurserna räcker åt alla. Om viljan finns. Inte bör man sluta omfördela resurserna med befolkningsökning som ursäkt. Det bör vara precis tvärtom. Ju mer befolkningsökning desto mer och klokare fördelning krävs och behövs.
   Om vi fortfarande vore djur, så kan vi resonera som att det inte går. De allra svagaste djuren dukar under, åtminstone ute i det vilda. Bara för att verkligheten, mest ser ut som vilda västern, så behöver vi inte bete oss som vildar i all evighet.
   Det är dags att samhället ser de funktionshindrade. Teknisk utveckling kräver sällsynta jordartsmetaller. Tekniken kan alltså inte komma alla till del. Dessutom är brytningen miljöskadlig. De som i första hand, borde kunna använda sig av ny teknik och som behöver den bäst, är de funktionshindrade. Ofta har de inte råd att göra det. Visst blir vi alla bortom all räddning till sist! Vilken civilisation då? Den på barbarstadiet? Om vi ens ska kunna tala om civilisation, så bör vi hjälpa och se, de allra svagaste först. Inte sist. Och se till att de förses med den senaste tekniken. T.ex. när det gäller elrullstol, så får man det inte som hjälpmedel om man kan gå några futtiga meter. Den finns mycket livskraft hos de funktionshindrade. Ibland mer än hos andra kufar, som roffar åt sig.

   "kvarvarandes fromma" Jo jag tackar jag. Var sitter det fromma?

   Lisbeth

   Radera
  9. Kuckeliku.

   Visst finns det människor som anser att befolkningsökningen måste stoppas. Ska det ske genom sociala experiment? Eller?

   Eugenik är ett sätt att hålla koll på vilka som får föröka sig och vilka som inte får det. Är det så befolkningsökningen ska stoppas?

   Ska befolkningsökningen stoppas genom att luftspreja områden med kemikalier som orsakar störningar i fortplantningen?

   Ska befolkningsökningen stoppas genom massterilisering genom att använda hemliga tillägg i vaccin?

   Ska befolkningsökningen stoppas genom spermiedödande GMO-majs som gör konsumenter infertila?

   Listan över avfolkningsagendan kan göras längre.

   Vägen till en mer fredlig, hälsosam civilisation handlar om att hedra rättigheter och friheter för alla på hela planeten. Jag tror att vi tillsamman har kunskapen, resurserna och lösningarna för att möta utmatningen.

   Christer

   Radera
  10. Om vi sedan medeltiden alltid hade lagt alla resurser på de svagaste så skulle vi vara kvar i medeltiden. Det finns alltid de som väljer att skaffa tjugofyra barn om de får hjälp till detta. Då blir det omöjligt att dra folk ur fattigdomen. Det fattar dock inte folk som har "solidaritet" som sitt högsta samhällsvärde. Inte heller de som kallar sig miljöpartister. De pratar om begränsningar bara som ett argument för varför de som har en del resurser skall dela med sig. De tror aldrig på allvar på några begränsningar. Det är bara tom retorik från deras sida.

   Radera
  11. Man kan göra lite av varje för att stoppa oönskad befolkningsökning. En av de intressantare möjligheterna är att införa medborgarlöner som ryker om man skaffar för många barn. Barnen kan fortfarande få en barnmedborgarlön, men föräldrarna får skrapa ihop pengar bäst de kan om de inte sköter sig. Den som inte idkar familjeplanering skall inte äta, står det i Bibeln. Nej, riktigt så intelligent är inte Bibeln...

   Radera
  12. # Christer

   Du talar om rättigheter och friheter men glömmer skyldigheter. Det är så typiskt. Folk kan kräva i all evighet men man kan inte kräva något av dem i gengäld. Exakt den destruktiva filosofi som bemäktigat sig miljöpartiet.

   Radera
  13. En miljöpartistisk användning av ordet "solidaritet" har tyvärr ingenting med "solid" att göra. Hållbarhet är inte viktigt. Man skall bara vara extremt snäll.

   Radera
  14. Kuckeliku.
   Är det så att du hyllar den starkes rätt för överlevnad och de andra får klara sig bäst de vill?

   När det gäller frihet och skyldigheter så ingår det skyldigheter i frihetens värn. Fanns det inte skyldigheter skulle det råda ett allas krig mot alla. Alltså, starkast tar sig rätt att bruka makt över andra för att överleva.

   Vad har du för råd när det gäller att stoppa befolkningsökning? Straffa människor som skaffar för många barn är ingen lösning som jag ställer upp på.

   Miljöpartist: Nej tack!

   Christer

   Radera
  15. Eugenik, Sverige har en lång historia av rashygien. Vilket denna blogg tagit upp. Det är viktigt att ta upp befolkningsökningen. Men också minnas vår historia. Drömmen säger att systemen som gynnat oss, kommer inte längre att göra det. Både på grund av den snabba befolkningsökningen och på att systemen formats i en tid som är olika vår. Olik men ändå lik...?
   Vilka ska i Sverige i framtiden ha rätt att föröka sig? För inte alltför länge sedan, var idealet i Europa att skapa den nya friska vackra människan. I den svagaste ställningen befann sig de funktionshindrade, människor av andra raser, oliktänkande. Mycket på grund av detta, anses det att vi inte ska tala om raser. Det handlar inte bara om vad vetenskapen kommit fram till. Att vi inte skiljer oss mycket åt genetiskt. Utan om att vi inte bör återupprepa gamla misstag. Dags att erkänna att vi även är olika. Det är inte ondska.
   Så Sverige och EU har med sin historia all anledning att se över system, normer, strukturer. Risken är väldigt stor att allt återupprepas.

   Att vilja förädla människan är något vi ägnat oss åt. Om vi i stället vill förädla känslan och våra tankar kring andra människor och annat liv, kan vi lyckas med att förändra "vårt" land. Det finns alltså en mening med våra liv. Människan har ett uppdrag. Och det skulle även ge ringar på vattnet. Tror likt Christer att vi tillsammans har lösningarna, kunskapen och resurserna att möta utmaningen. Om vi förändrar våra tankar. Låter känslorna vara med men inte styra. Listan över avfolkningsagendan kan göras lång. "Längre" som Christer skrev. Nej att straffa människor, som skaffar för många barn, är ingen lösning. Inte heller att välja ut vilka som får skaffa barn överhuvudtaget.

   Männen borde delta mer i familjeplanering. Skyldigheter ingår i frihetens värn. Det främsta ansvaret ligger nu på kvinnan.
   Det är väl något, som kan stoppa befolkningsökningen? En annan sak är upplysning.

   För övrigt så tjatar jag, om de funktionshindrade och även romer och andra grupper, vilkas värde jag tycker att man förbiser. Nästan allt fokus ligger på flyktingarna dvs de individer som lyckas fly. Nu har det förändrats, eftersom systemen inte mäktar med. Orsak och verkan.

   Lisbeth

   Radera
 7. Gillar mycket av tänket men saknar kärlek till det svenska folket/ patriotism.
  BS har dålig koll på det militära. Eller menar han bara utgiften i statsbudgeten?
  Sverige är idag ett land utan militärt försvar som inte kan försvara sig militärt mot någon tänkbar eller otänkbar militär angripare.

  SvaraRadera
 8. Kuckeliku har nog inte förstått att flera av punkterna är påverkade av just den tekniska utvecklingen, vilket skrivits förr om på den här bloggen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Schlaug är inte helt borta. Det är värre med miljöpartiet, som mer tydligt lever kvar i nittonhundratalet. Men även Schlaug skulle nog börja läsa Ny Teknik lite mer, om han vill ha touch med den troliga framtiden mer än med det förflutna. Inte minst kommentarerna till artiklarna kan ge lite perspektiv på saker och ting.

   Radera
 9. Hej! Rösta på mitt parti för vi ska göra allting bättre än alla andra fast billigare också, samtidigt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Mitt parti"? Vad heter det partiet?

   Radera
  2. Melonpartiet, grönt på ytan men blodrött inuti. Leds av Gustav Frigolit och Åsa Gråzon.

   Radera
  3. Vi heter Det Bästa Alternativet. Vad de övriga än lovar, lovar vi att göra det 25% billigare och bättre. Vi kallar det ett bonus-bonus-system.

   Radera
  4. Jag misstänker att ”Ben Dover” i själva verket är en viss herr Bert K. som har för avsikt att starta ett nytt parti.

   Radera
 10. Jag skulle kunna tänka mig att rösta på Reinkarnationspartiet, dvs. om företeelsen i sig kan vetenskapligt bevisas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ett problem är att "vetenskap" verkar vara ett relativt begrepp, eftersom den reviderar sig själv då och då. Den har sina bäst före-datum. Tillkommer fejder mellan de lärde, där den ena professorn anser sig mer vetenskaplig än den andra. Beprövad erfarenhet är mer hållbart, ibland tidlöst. Läs om den kinesiske professorn Tu Youyou, nobelpristagare i medicin 2015, som sa sig gilla Vidarkliniken (sökord), en medicinsk riktning som sablades ner av några svenska professorer. Reinkarnationen lär höra till det upplevda, dvs "beprövad erfarenhet" mer än vetenskap.
   Det finns visserligen det som kallas andevetenskap. Men den sågas av den vanliga vetenskapen som bygger på materiell grund.

   Gt

   Radera
  2. Varför vänta på vetenskapen? Eller nya framväxande partier? Vem vet hur lång tid (i den tid vi räknar) vi har på oss att förändra denna värld till det bättre. Dvs. förändra våra egna emotionala och mentala föreställningar. Huvudsaken är väl att vi ser livet här och nu som det allra viktigaste. Om konsekvensen av karma existerar, så existerar även direktkarma, eller snabbkarma. Eller varför inte gruppkarma. Eller världskarma.

   Vi kan få betala redan idag, eller i morgon eller nästa år osv.
   Om man tror/eller anser sig veta att vi reinkarnerar, men lever främst här och nu, för att det är här, vi lär oss som mest, så är man väl inte farligare än dem, som tror på slumpen eller turen/oturen.
   Det behövs alltså inget "Reinkarnationsparti" oavsett bevis eller inte. Det som behövs är en vilja, att tänka utanför de gamla ramarna (boxen). Och inom hållbara ramar.
   Vi kan tänka som Birger brukar skriva. Det räcker gott och väl. Tänk om vi kommer tillbaka. Hur vill vi då att det ska vara? Eller tänk om jag själv och andra, våra barn och barnbarn drabbas av ytterligare en lång rad politiska beslut, som inte håller måttet. Vill vi det? Om inte tänk som om vi reinkarnerar.

   Lisbeth

   Radera
  3. Nyfikenhe är en av våra viktigaste drivkrafter som Kuckeliku skriver. Oavsett om man är vetenskapsman eller inte. Är man nyfiken brukar ofta en vilja infinna sig att undersöka. Hen skriver också "frågan är vad vi vill, snarare än vad som är "meningen" Nyfikenhet kan göra att att man vill pröva reinkarnationsteorin. Och då behöver man söka svar. Livets mening är att utveckla medvetenheten för att få svar. Att vara nyfiken är bra och det räcker långt. Men det kan också innebära sladder och förtal. Vilket är samhällets största gift.

   Lisbeth

   Radera
  4. Man får själv kritiskt undersöka saker och ting, och dra sina slutsatser. En pågående process. Själv är jag agnostiker.

   Radera
 11. Noterar att Schlaug vill avveckla monarkin men samtidigt behålla partisystemet med statligt finansierade partier och en politisk adel som aldrig haft ett jobb utanför den politiska sektorn.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Han är ju själv en av dem som gjort sitt levebröd på politiken. Om möjligt på ett inte lika äregirigt sett.
   Att det statligt finansierade partistödet måste bort är ju en självklarhet. Att inte Herr Schlaug skriver mer om det är ju underligt.

   Radera
  2. Givet ramar och förutsättningar så gjorde Schlaug ett gott jobb, enligt min åsikt.

   Men i dag behöver de politiska systemen revideras högst betänkligt.

   Radera
 12. Neoliberal Agendafre jan. 01, 10:46:00 fm

  Låter som en mardröm, om man tar in konsekvenserna.

  - Beskatta produktion istället, så vi får ännu mer manuellt arbete.
  - Ökad beskattning av svenska koldioxidutsläpp, så ännu mer produktion utnyttjar kinesiska kolkraftverk.
  - Mer oprecisa trygghetssystem, så folk får slava mer än 24 av 40 timmar åt staten.
  - Arbetsförbud vid 35 timmar, så folk blir ännu fattigare
  - Förbud privata digitala valutor, så staten får mer makt och kan inflatera folks besparingar.
  - Utred hur vi kan centralplanera än mer, när tillväxten uteblir pga överregleringar.
  - Komplicera skattesystemet än mer, så ingen vet vad som gäller och folk får svårare att välja var de vill bo.
  - Komplicera handeln med varor, så saker produceras än mer ineffektivt
  - Montera ner försvaret, och håll tummarna att Putin håller sig lugn.
  - Kasta ut kungen, utan att införa en folkvald president som kan motverka partidiktaturerna.
  - Avskaffa försvaret till 2020, och håll tummarna ännu hårdare så Putin inte gör en Ukraina.
  - Missbruka ordet frihet än mer, så vi kan införa slaveri inom alla samhällsområden.
  - Mer flumtänk, så än mer galenskaper kan införas.

  Det vill säga, en fortsättning på den politik vi sett de senaste 50 åren.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ungefär vad jag tänkte skriva. Väldigt koncist presenterat.

   Även om jag kan se fördelar med att skatteväxla till produktionsskatt och höjd CO2-skatt så måste man inse att företag finns på en global marknad och möjligheterna för Sverige att "gå före" är väldigt begränsade eftersom det får oönskade effekter.

   Radera
 13. Sagt det förr: en god idé är att stänga av kommentarsfältet. Mycket magsurt där. Om drygt tiotusen besöker bloggen dagligen så beror det väl på att de flesta inte är så magsura som de som kommenterar. Man undrar till exempel varför Neoliberal besöker bloggen när han upplever allt som skrivs (och som väl är sammanfattat i "drömmen")som strunt, dumt och fel. Lustigt nog har han följt bloggen länge, ändå väljer han att missförstå vad som skrivs i "drömmen". Det måste väl kännas meningslöst med sådana kommentatorer? Tja, gott nytt år i alla fall, allihop. Särskilt bloggaren.
  L.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, det är förfärligt med folk som säger emot och har invändningar. Allt skulle bli så mycket bättre om folk inte tilläts hålla på med sådant.

   Radera
  2. Neoliberal Agendafre jan. 01, 05:10:00 em

   När osanningar skrivs, eller som i det här fallet, konsekvenserna inte beaktas, så måste någon berätta. Kanske blev tonen i mitt inlägg lite gnälligt/surt, när jag högg ner på alla punkter, utan att ta upp en del bra saker som fanns med Jag ville dock hålla kommentaren kort, så folk skulle orka läsa.

   Gott nytt år!

   Radera
 14. Ja du har sagt det förut. Och det är inte utan att man kan undra över ditt yttersta motiv... Som är?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 15. Jag är klarvaken när jag läser din dröm, Birger. Och tycker att den är mycket god.

  Alltför god för att inte realiseras.

  Så: dags att kasta sig in i politiken igen? Du kan räkna med min röst. Vi är många som börjar inse att de etablerade partierna cementerats, på det ena eller andra sättet.

  Ut med det gamla, in med det nya!

  /anita

  SvaraRadera
 16. "-Frukta inte robotiseringen, räds hängande istappar!" sade Framtidspartiet, strålande av surrealistisk naivism.

  SvaraRadera
 17. Det där med smärre basinkomst kommer att vara huvudproblemet i svensk spinnhus-politik: medborgarlön UTAN koppling till vanlig lönearbetar-medelinkomst är & förblir ALLMOSA. "Medborgarlöns-tanken" är inte att det ska vara "smulor åt de fördömda", utan att det ska vara i närheten av genomsnittlig, vanlig inkomst. (Debatten i sociala medier nämner ofta "seriösa" förslag kring 8000 kr/mån eller liknande, vilket redan fattiga/de fördömda sägs leva gott på).

  SvaraRadera
 18. Birger, jag tror inte att alla punkterna är genomförbara. Men jag hitter egentligen ingen punkt som jag tycker illa om.

  Sedan saknar jag något om att återinföra tjänstemannansvar. Att tjänstemän i offentlig tjänst samt politiker faktiskt måste ta ansvar för sina beslut. Det skulle troligen bromsa ner antalet tagna beslut, men också få folk att tänka innan dom hittar på en massa tok.

  Har jag fel när jag tycker mig känna igen miljöpartiet i förslagen, innan dom blev ett extremparti på yttersta vänsterkanten?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har du hittat ett miljöparti..på vänsterkanten?? Var såg du det senast??

   Radera
  2. Min tanke i en tanke, vad i MP:s nuvaradde poltik, eller under högersvängen under Eriksson och Wetterstrand, innebär "yttersta vänsterkanten"????? Exempel tack! Schlaugs lista är väl i så fall mer vänster än MP:s nuvarande politik?

   Radera
  3. Miljöpartiet under Romson, Fridolin håller sig på samma planhalva som F! och V. Alltså långt ut på vänsterkanten.
   När det handlar om upplopp, våld mot tjänsteman (polisen) och liknande aktioner som startats upp av AFA mfl. Då kan man vara säker på att det finns ett flertal sk miljöpartister i leden.

   Radera
  4. Och vad har det med Fridolin och Romson att göra??? Du verkar uppriktigt sagt helt ovetande om både partipolitisk nutidshistoria som partiprogram. De gröna har delar av sina rötter i anarkismen, inte minst Schlaugs värderingar har rötter där. Betydligt mer än både Fridolin och Romson.

   Radera
  5. Sist jag tittade var språkrören för miljöpartiet Romson och Fridolin. Du kanske vet något annat?

   Att vara anarkist innebär för övrigt inte att man ska kasta sten på vare sig brandmän eller poliser. Dom är människor precis som alla andra.
   Något vissa grupperingar inte verkar förstå.

   Ett antal människor inom MP häckar nu i dessa kretsar där man tycker att hat och våld är accepterat eftersom man satt sig själva på en piedestal.
   Om du läst och förstått något om partipolitisk nutidshistoria skulle du förstå att MP tidigare inte främjade våld. Nu har man tagit efter våldsdyrkande vänstergrupperingar. Givetvis inte alla, men oroväckande många.

   Radera
 19. ANONYM OVAN SOM TALAR OM POLITISK ADEL och partistöd lever nog delvis kvar i en annan tid, riksdagspolitiker cirkulerar ut väldigt fort nuförtiden, genomsnittet är mindre än 2 riksdagsperioder, adel är det inte på något vis längre. Den tidigare lönegarantin är väck, pensionen när man fyllt 65 motsvarar tjänstepension. Utan partistöd skulle rika lobbyorganisationer få ännu större inflytande, medlemsavgifter skulle inte på långa vägar räcka till att anställa sakkunniga, ha fungerande kanslier och skapa egen utredningsresurs.

  SvaraRadera
 20. En dröm va det ja. Mycket är det jag också kan tänka mig. Men jag vill ha kvar manarkin, så länge vi har en duktig PR familj som sköter sitt uppdrag perfekt. Är utbildade och fostrade att representera , det är viktig tycker jag eftersom världen är som den är. Man vill ha bröd och skådespel. Eftersom kungen inte har någon maktposition är det väl helt ok med en välutbildad pr familj som kan lysa utåt. Tänk att få en sån som Trump som president. Jag vill ha vår Kungafamilj som faktiskt visat sig vara en ein tillgång och i dagarna när man inte har tilltro till EN ENDA politiker så är Kungen vår trygghet och landsfader.

  SvaraRadera
 21. "-Någon måste faktiskt smörja robotarna!" brölade Framtidspartiet bakfullt från en soffa. När en magisk talande katt invände att det nog är "service-bottar" som sköter den biten, så vrålades det från soffan: "-NÄHÄ, DET LEDER TILL MASSOR AV NYA ARBETSTILLFÄLLEN!"

  SvaraRadera
 22. Gossen tänkte börja nya året iförd "blåställ"
  bilden av honom var i behov av restaurering
  denna plan tänktes ut en särskilt mörk kväll
  åh, så han njöt av den typen av planering..

  SvaraRadera
 23. @Birger

  Många bra och intressanta punkter ... men...

  Löneslaveriet upphör genom automatisering. Automatisering och robotar kan förbättra arbetsmiljön. Att straffbeskatta automatisering kan därför anses vara både sadism mot arbetande människor och bakåtsträvande vad gäller teknisk utveckling. Förlorade arbeten kan ersättas med lägre arbetstid och medborgarlön.

  Varför är du fortfarande opåverkad av vetenskapliga fakta? Bob M Carter har redan torpederat CO2-skeppet med vetenskapliga bevis. (Dessutom. Newsvoice – 97% av alla klimatforskare är INTE överens om att klimathotet beror på människan.)

  Inser du att internationell frihandel med närproducerat är en oxymoron, en självmotsägelse?

  Inser du att miljövänlig transport också är en oxymoron?

  SvaraRadera
 24. @Kuckeliku
  Du låter som en potentiell medlem i Vetenskapliga partiet. Varför ansöker du inte om medlemskap?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du behöver ett värderingssystem också. Vetenskapliga partiet EkoSoLiD (VpE) eller EkoSoLiD - Vetenskapspartiet (E/EV) kunde kanske vara något.

   Radera
  2. @ Kuckeliku
   (Ber om ursäkt att behöva föra konversationen här. Ohövligt mot de andra och i synnerhet mot Birger.)

   Du har två alternativ som jag ser det.
   1. Ansök om medlemskap i Vetenskapliga partiet
   2. Valsamverka med Jämlika partiet och Vetenskapliga partiet genom Valsamverkanspartiet. Skaffa då med fördel en Wordpress-blogg!

   Radera
 25. O-vetenskapliga partiet;
  "In 2012, documents acquired from The Heartland Institute revealed that Carter was paid a monthly fee of $1,667 (USD) "as part of a program to pay 'high-profile individuals who regularly and publicly counter the alarmist [anthropogenic global warming] message'." While Carter did not deny that the payments took place, he declined to discuss the payments. Carter has emphatically denied that his scientific opinion on climate change can be bought."
  /IQ

  SvaraRadera
  Svar
  1. @ anonym och o-vetenskaplig individ
   Du använder Ad Hominem-argument Sluta med det! Det är djupt ovetenskapligt.

   Du tittar inte på fakta och diagram. Gör det!
   Du angriper inte hans sakargument. Gör det!
   Du tittar inte på hans presentation. Gör det!

   Oavsett om forskare ha statliga anslag för att tycka att det finns en klimatbluff eller anslag från företag som inte vill betala CO2-skatt kvarstår faktum. Titta på diagrammen! Titta på bevisen!

   Kommentera sak. Falsifiera hypotesen! Det är vetenskap!

   Radera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.