fredag 13 februari 2015

Sänkt arbetstid - kortare köer...

Dags för fler att lära sig något. Sänkt arbetstid ger fler operationer, friskare människor och bättre liv för alla. Lustigt, det var just den här effekten MP tjatade om en gång i tiden..