fredag 4 april 2014

Vem ska man lita på...

Så är det dags igen för de tre vise hennen. Nyhetspanel. 06.40 intas soffan. Lär bli fotbollshat, feta löner och moderater.

På tal om  tre vise... Det känns lite roddigt med vetenskapens landvinningar. Antingen ska man tro på att en gud skapat människan, jorden och hela jäkla kosmos. Eller också ska man tro på att något som var mycket mindre än en enda atom på något som var mycket mindre än en  sekund växte till något som var mycket mer än hela den rymd vi kan se idag med de bästa av alla våra tekniska hjälpmedel - och till på köpet ska man lägga till att det där som var mindre än en enda atom nu lett till jag sitter och skriver på en dator en morgon som denna.

Jag, som ändå är hyggligt insatt i naturvetenskap och vetenskapsteorier, måste helt lita till auktoriteter som säger att de vet. Eller åtminstone tror sig veta. Präster eller vetenskapsmän. Det är bara att välja till vilken man skall sätta sin tilltro. För, som sagt, själv fattar man inte ett jota. Dessutom: det ena låter inte mer häpnadsväckande än det andra. Båda varianterna låter helt osannolika. Rent av flummiga.

Tillägg 18:15 Så här blev det...


34 kommentarer:

 1. Tack för att ha gett mig en fin start på dagen.

  SvaraRadera
 2. Du ägde soffan.
  L.

  SvaraRadera
 3. Du ägde soffan.
  L.

  SvaraRadera
 4. Det är mycket inom vetenskapen som jag inte begriper, men jag skulle aldrig få för mig att införa begreppet "gud" i diskussionen. Då har vi nämligen lämnat vetenskapen. Detta är en oerhört viktig distinktion att göra.

  SvaraRadera
 5. "Vem ska man lita på..."
  Om två varianter låter lika märkliga, kanske man kan hitta en annan hypotes? Finns det bara två?

  Att pröva olika hypoteser och dess sanningshalt, borde till sist leda fram till "sanningen". För det kan väl inte finnas mer än en sanning, om hur allt blev till? Olika åsikter om sanningen finns det. Det vet vi.

  Åsikten som många har att vi aldrig får veta låter märklig. Varför beter vi oss då som om vi redan vet det mesta? Diskuterar vi verkligen utifrån verkligheten? Gör t.ex. Reinfeldt det?

  M som inte lyckas koppla ihop frihetsbegreppet med flera jobbskatteavdrag. Människor ute i verkligheten verkar inte hålla med...Personligen så tror jag mer på deras upplevelser och berättelser än på Reinfeldt. Om fler människor får meddelarskydd, så får vi förmodligen se och höra mer sanningar. Rädsla konkurrens och hat verkar prägla samhället allt mer. Fotbollen är bara ett exempel.

  Men varför skulle t.ex. Reinfeldt sova illa om natten? Eller andra som "triangulerar" runt. Efter valet om S vinner kan han bli inbjuden i gemenskapen. Få sitta ned vid bordet. Eller så kan han välja att stå utanför och trilskas lite i opposition.

  Oavsett så får vi ju samma slags politik. Du var bra Birger. Men biten om att sova oroligt förstod jag inte. Reinfeldt får ju rena semestern om han förlorar. Han ger stafettpinnen till Löfven och i stort sett samma slags politik fortsätter att föras. De får väl tillsammans ta och skrämma väljarna med V och Jonas Sjöstedt.

  Synd att ni inte tog upp anonymitet på nätet. Men det kanske kommer. Om fler människor likt Aschberg leker polis ökar eller minskar hatet? Om det träter "de lärde"

  SvaraRadera
 6. Du har helt rätt. Skyhöga löner drar till sig helt fel människor.
  Höga bonusar utnyttjas för egen vinning, oftast till företagets nackdel. Med lägre löner skulle lycksökarna sållas bort, och det duktiga folket, som vill göra sitt bästa för företaget, skulle finnas kvar.
  Med reservation för att det tycks finnas någon typ av höglöneklubb för inbördes hjälp, skulle enligt min uppfattning, de flesta höglönedirektörer få mycket svårt att hitta ett nytt jobb med liknande förmåner.

  SvaraRadera
 7. Birger!

  Det är sant att i framkanten av vetenskapen suddas gränserna mellan tro och vetenskap ut. Skillnaden mellan vetenskapen och religion är att vetenskapen söker efter sanningen hela tiden och ändrar sig när det visar sig att man har haft fel.

  Visst ska man vara skeptisk men man kan inte vara så skeptisk att varje människa eller varje generation måste uppfinna hjulet om och om igen. Man måste helt enkelt som du säger välja vem man ska lita på. De som säger sig ha en färdig absolut sanning eller de som söker sanningen, tar lärdom av misstag och gör justeringar när så behövs.

  En annan skillnad mellan tro och vetenskap är att vetenskapen bygger på matematiska beräkningar och i den mån det går också praktiska experiment. Religion och tro bygger mer på tradition.

  Sen är ju skillnaden "Gud". Ska man tro att vi är offer för en eller flera gudars godtycke eller offer för slumpen och våra egna handlingar. Vad är det för mening att bry sig om man ändå inte kan påverka? Med ett sådant synsätt har vi människor redan grävt vår grav. Allt är förutbestämt och inget vi gör har någon betydelse. Vad har hänt med försiktighetsprincipen? Jag vet i alla fall vad jag väljer att tro på. Smarta människor och att de kan påverka tillräckligt många för att styra samhället i rätt riktning. Att tro på sagor hjälper inte samhället utan inger bara falska förhoppningar.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 8. Hmm Birger skriver om tilltro. Man väljer vem man vill tro på.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 9. Jan har nog inte riktig koll på Birgers syn på vetenskap och religion. Han beskriver sig som troende ateist och försvarar vetenskapen på samma sätt som du. Han debatterar till och med mot biskopar i offentliga sammanhang.

  SvaraRadera
 10. Vet vi om det endast är vetenskapen som bygger på matematiska beräkningar? Har vetenskapen fastslagit det?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 11. Lita på mig.

  I begynnelsen fanns äventyrslustar
  som saknade spänning. Gud såg vad de saknade och skapade Universum åt dem med sina händer.
  Det var lika lätt som, att när jag saknar en öl, så har jag snart en öl i min hand!

  SvaraRadera
 12. Anonym 09:56:00 Hur "kan" man debattera MOT biskopar om man beskriver sig som troende ateist?
  Debatterar man då om vem som tror bäst och mest? En slags tävlan i att tro? Man kanske vinner en elvisp?

  Uppfattar det som att han samtalar med biskopar. För att pröva om hans egna övertygelser och idéer håller i samtal.

  Han verkar anse det;)

  Grönt tänk finns även inom kyrkan kantänka sig! Har upptäckt ekoteologin och går i en cirkel. Kan rekommenderas! Att påstå att det är intressant, kan vara nog så irriterande för ateister, men så är det.

  En person som kallar sig för troende ateist kanske är lite mer öppen för att ompröva sin tro.
  Det är vad jag TROR. Då gillar man att samtala med alla oavsett tro.

  Nej Roland aldrig i livet. Man bör vara försiktig med att lita på någon som säger "Lita på mig" :) Spring hellre fort därifrån om det går.

  Lisbeth


  SvaraRadera
 13. Borde det svenska folket ha litat på Ingvar Carlssons ord inför folkomröstningen om EU?

  "Lita på mig"

  SvaraRadera
 14. Borde det svenska folket ha litat på Ingvar Carlssons ord inför folkomröstningen om EU?

  "Lita på mig"

  SvaraRadera
 15. Det ända vettiga är att sätta sin tilltro till vetenskapen. Den är heltäckande. Om det finns en gud (vilket ter sig osannolikt) kommer vetenskapen att upptäcka den också.

  SvaraRadera
 16. iblandvetenskaponomi
  "... tilltro till vetenskapen.
  Den är heltäckande...."

  Vilken av dom, Vetenskaperna???

  När jag påpekar att Jorden är en helhet, så är det väl sant.
  Men se vetenskapen den kan möjligen ligga i framkanten av sin
  samtid, men Vetenskapen kan inte ligga alltför långt före den och den rådande Ekonomiska Verkligheten.
  Jag försöker att få mig att få fel. Men Makterna är emot mig.
  Emedan De flesta vetenskapsmän säger sig tro på den rådande Ekonomiska Tillväxten och den Fundamentalt Ekonomiska Oordningen. Dagens Klimatvetenskap
  är, för att ta ett exempel, i stort behov av ekonomiskt stöd och av stödjande opinionsbildning!

  Lisbeth: Dig är jag skyldig några svar, de kommer så småningom. :)

  SvaraRadera
 17. @Roland Lidén
  Naturvetenskapen naturligtvis.

  SvaraRadera
 18. iblandekonomi

  Ja, naturvetenskapen ja.
  Ja Naturligtvis.
  Den är ju hel och odelbar
  som en atom Ju.
  Trevlig Helg. :)

  SvaraRadera
 19. Hej.

  Skulle jag kunna få använda detta inlägg som standup och sen slänga in ett Emanuel Kant om att människan är en rationell varelse?

  SvaraRadera
 20. Låt alla tro efter håg och fallenhet.

  Men det känns något orättvist, när ateister avkräver de troende mycket mer bevis, för att det skulle finnas en världsande (av många kallad Gud), än vad man kräver av materialister angående motsatsen.

  Varför inte mangla även det lägret med "omöjliga" frågor, istället för att se naturvetenskapens slutsats (det finns ingen världsande) som given?

  Gt

  SvaraRadera
 21. Lisbeth!

  Ge mej en matematisk gudsberäkning om du kan. Vetenskapen har i princip räknat ut tro som en brist på vetenskapliga belägg. Det man förr inte kunde förklara vetenskapligt blev föremål för tro. Naturfenomen som åska och vulkanutbrott mm. Religionen spelar också på folks rädsla för det okända. Bland annat det närmast kompakta mörker vi levt i historiskt och rädslan för döden. Man får heller inte bortse från den ekonomiska och politiska makt detta gett vissa personer i samhället.

  Den historiskt sett vetenskapsfientliga kyrkan har förlorat slaget om vem som har sanningen. Vid tomma bänkrader har man fått erkänna sig besegrad och erkänna sina misstag. Då tas nya grepp som ekoteologi till för att råda bot på de tomma bänkraderna. Det är svårt att bevisa att gud inte finns så kanske kan det finnas plats för en reviderad gudstro vid sidan av vetenskapen. Det är väl åtminstone kyrkans nuvarande hållning. Man påstår bland annat att utan tro så förfaller samhällets moral och etik men undersökningar visar att det handlar om skenhelighet. Att moralen och etiken hos ateister som jag är högre än hos de som bekänner sig till en tro.

  Trots detta försöker många religioner och frikyrkor envist att påverka samhället, människors värderingar och livsval. Ibland med ren hjärntvätt som metod. Människor skuldbeläggs och deras mänskliga och politiska rättigheter begränsas. Som tidigare Jehovas vittne vet jag en del om detta ämne. Den gamla devisen av den gode Marx håller än att "Religionen är ett opium för folket". Den ska som så mycket annat ovetenskapligt bekämpas fast inte med förbud utan med upplysning.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 22. Lita på mig!
  Lisbeth och Jan och ...Va tyx?

  Över vår fattningsförmåga?
  Vem som skapar våra pengar är det inte många som vet.
  Hur vår planet fungerar ingår inte i den obligatoriska
  kursen för våra ekonomiska och politiska makthavare.
  Få grupper på jorden är självständiga och lever i samklang med naturen.
  Alla lever nu i en värld som styrs av Kapten Konkurs
  det vill säga alla vi omedvetna tillsammans,
  som sitter mitt i galenskapen och på olika sätt försöker hävda att vi inte är Galna och att vi inte bor i ett Dårhus.

  Om vi börjar med pengar så växer mängden av dessa helt okontrollerat.
  Det innebär att vår produktion och vår konsumtion,
  är flera gånger större än vad Jorden Ekologiska Kretslopp klarar av. En av orsakerna är att vi gett oss rätten att förbruka Jorden lagrade energiresurser i en så
  besinningslös takt att det orsakar Klimatförändringar
  över hela Jorden och oreparerbara skador samt
  undergång för stora grupper av människor.

  Om vi skulle ta ett enda exempel på, hur det förhåller sig.
  När haven värms upp lite grann så snabbas vattnets kretslopp i atmosfären på lite mindre, än lite grann, men tillräckligt för att det ska regna lite mer och att lite mer vatten kommer att vara i luften så att den havsnivå som vissa väntar sig av att havstemperaturens stigning blir något mindre. Något mer snö kommer att falla men lite mer snö än den som faller kommer att smälta på grund av den temperaturhöjning som vissa år är fullt märkbar och
  som andra år inte är lika märkbar.
  Detta kan nyanseras ytterligare men jag ska inte plåga
  Nättrollet och Lena Krantz mera, hon som en gång tyckte att Klotförstånd var ett bra ord!

  SvaraRadera
 23. Jan Örsell Det finns olika hypoteser. Var och en får söka själv. Min egen behåller jag för mig själv och prövar dess sanningshalt, för att se hur pass bra den håller. Än så länge håller jag fast vid den.

  Ang. nya grepp och Ekoteologi så fyller det knappast bänkraderna. Men det är väldigt roligt, att få till sig filmen "Godheten" från en person som jobbar inom kyrkan. Att se den tillsammans med andra med olika värdegrund. Har inte märkt av någon hjärntvätt. Men mycket jäklar anamma och en önskan om förändring.

  Det är också väldigt roligt att höra en präst predika om det ekonomiska systemet och dess avigsidor. Samt om hur vi förstör Moder Jord. Men hur många väljer att komma på en sådan predikan? Inte många. Det är som i det övriga samhället. Ekonomisk tillväxt lockar.

  Det är också roligt att skänka en gurkplanta man drivit upp. Att den förvaltas väl och växer. Att någon bryr sig om att lägga in den. Att gå på lunchmusik är inte heller så dumt. Klassisk musik, opera, barnkör, visor osv.
  Men kommer det många nej det är samma ansikten.

  Kursen i Ekoteologi har lockat få. Men det finns några få eldsjälar. Ser fram emot att tala omställning med dem. Det går utmärkt även om man själv inte kallar sig för kristen. Att tolka Bibeln är bara en liten del.

  Några moralpredikningar har jag inte märkt av. Däremot en önskan om att kyrkan ska bli en del av samhället och ta del av vetenskapen. Men också en insikt om att det är långt dit.

  Hur beter sig det övriga samhället? Hela Birgers blogg andas...Inte så bra.

  "den gode Marx" anhängare? av vilka en del stoppar demokratiska samtal i skolan. Är det upplysning? Ung vänster verkar ha problem med demokratiska samtal. Man beskämpar inte SD med förbud.

  Naturligtvis finns även det du beskriver. Hjärntvätt och att människor skuldbeläggs inom religionen. Har även tagit del av den sidan.

  Etik och moral är svåra frågor.
  Har stött på ett flertal ateister, som anser sig ha högre moral än andra. Undrar vilka undersökningar du syftar på. Sätter ingen tilltro till sådant.

  Kan tillägga att jag upptäckte Ekoteologin på allvar då jag såg Birger Schlaugs intervju på kunskapskanalen.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 24. Roland. Det låter som en bra predikan :) Men skippa "Lita på mig" Får kalla kårar av det!

  Lisbeth

  SvaraRadera
 25. Djädrans Lisbeth!

  På Klotet började jag med

  Över vår fattningsförmåga?
  Men Nu skrev jag inte just till
  Dig utan till dom andra individio.

  I fortsättningen kommer jag alltid
  att undra, när jag skriver:
  Hur kommer Lisbeth att ta detta!

  SvaraRadera
 26. Kommentarsfälten även på bra bloggar är ibland så introverta så man blir förvånad, varför i alla sin dar skriver ni inte till varandra istället eftersom det bara rör er och inte ens berör blogginlägget. Signatur RL kan väl skaffa sig en egen blogg, den vore säkert intetressant men nu återkommer ju signaturen i ett enda långt ältande om samma sak hela tiden. Det blir ju bra på en egen blogg där signaturen kan bestämma sina teman själv. Vore inte det jättebra så vi andra som egentligen vill kommentera och diskutera den här bloggen känner att det är meningsfullt. Det gör det faktiskt inte när det hela tiden återkommer några som hela tiden ägnar sig åt sina egna hela tiden återupprepade inlägg i olika varianter.
  Zito

  SvaraRadera
 27. Zito
  Hoppas att de kommer att kännas meningsfullt för dig och dina vänner att kommentera och diskutera den här bloggen.

  Själv är jag inne i en introvert
  period, så det passar mig bra att
  ta en paus från er alla under en
  period.

  Men om någon skulle sakna mig, så
  skulle det kunna bli eljest för mig!

  SvaraRadera
 28. Lisbeth!

  Precis. Det är varje medborgares demokratiska rättighet och skyldighet att söka sanningen. Ingen kan gå genom hela livet utan att göra vissa misstag. Demokratiska diskussioner med andra om deras åsikter och erfarenheter såväl som egna misstag berikar och gör en visare med åren. Så länge man har ett gott hjärta och inte skadar någon annan medvetet samt har ett öppet sinne och är villig att ändra sig när det behövs är det bra att pröva lite olika saker. Det är inskränkta, trångsynta och prestigefyllda människor som är farliga för de kan inte ta kritik och lär sig aldrig. Populistiskt flockbeteende där man inte vågar stå för en egen åsikt i förhållande till massan är också farligt.

  Jag skulle kunna skriva en mindre bok som kommentar till ditt svar men fastnar för en sak.

  Hela vänsterpartiet har stora problem med interndemokratin. De verkar tro att demokrati handlar om att diskutera enskilda ordval i programtexterna i oändlighet i stället för att tala om de verkliga heta politiska frågor där åsikterna går isär. De verkar tro att man kan hålla samman partiet genom att inte tala om de saker man är oense om. Att på ett öppet sätt diskutera frågorna skulle istället utveckla politiken och stärka sammanhållningen i längden.

  Denna brist på interndemokrati och självkritik och den extremistiska feminism som florerar fick mej att lämna partiet. Jag började se genom fasaden vad feminismen och därmed partiet vill förmedla. Man går nämligen ut hårt med att man är ett feministiskt parti. Att man är ett socialistiskt parti talar man mer tyst om. Jag började se att vad man sa inte stämde med vad man gjorde. Man säger sig stå för jämlikhet men beslutar att skriva in i stadgarna att minst 50% av de tillsatta posterna ska gå till kvinnor. Någon minsta gräns för män finns inte. Är det inte minst 50% kvinnor så blir det ett jävla liv på alla både manliga och kvinnliga extremistfeminister och det åtgärdas omedelbart. Den nuvarande partistyrelsen består av 65% kvinnor men det hyllas som en seger för jämlikheten. Det är alltså helt okej att det är 100% kvinnor men inte 51% män. Detta är inte socialistisk jämlikhet utan extremfeministisk könskamp och inget annat.

  När jag framförde kritik och försökte debattera detta blev jag bortcensurerad, nedtystad och fick ta en massa osaklig kritik för att stå för "ismer" som socialism men deras egen "ism" som i feminism fick inte kritiseras på något vis. Denna vänsterextrema rörelse är skrämmande och på många sätt lik de högerextrema rörelserna. Det skrämmande är att denna rörelse finns överallt i samhället. Ingen vill kännas vid att de är extremfeminister men likväl ger de sitt ohämmade stöd för allt feminismen gör och står för. Socialistisk jämlikhet kan inte kombineras med en ensidig könskamp för kvinnors rättigheter. Vänsterpartiet har blivit ett feministiskt parti istället för ett socialistiskt parti och det är inget jag tycker jag kan stödja.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 29. Jan Örsell, Vänsterpartiet är för närvarande det enda parti jag ens skulle kunna tänka mig att stödja.

  De är de enda som verkar vilja vända skutan och försöka ta bort vinsterna i välfärden. Det är ett ödesval, som visar fortsatt väg. Personligen så anser jag att vi inte hinner vänta på alla uppstickarpartier. De som alla andra partier innehåller individer av olika kaliber.

  När elever i skolan hindras från att möta alla partier blir det väldigt fel. Ett stort problem som V behöver ta itu med.

  Ditt resonemang kring feminism avstår jag från att kommentera. Det finns brister. Därav Fi. Som också brister. Tänk om det fanns fler kvinnor av Elin Wägners kaliber i politiken nu. Som kunde väva ihop fler bitar. Men det verkar, som om vi måste gå igenom svåra och samma saker ett varv till.

  Som Birger skriver "Det är bara att välja till vilken man vill sätta sin tilltro" Det gäller såväl vetenskap, religion som olika politiska partier. Innehållet är detsamma dvs. ofullkomliga människor.

  Roland blev du "putt"? Varför undra över hur jag kommer att ta saker. Det spelar väl ingen roll.
  En ofullkomlig människa som jag sätter väl inte Agendan som t.ex. Adaktusson gör.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 30. Lisbeth!

  Du är klok. Ibland tvingas man välja mellan pest och förkylning som i det kommande valet. Jag väljer förkylning. - Hmmm... Tog jag rätt valsedel?

  Självkritiken gör en ibland osäker. Tar inte jag ställning så får de tvärsäkra utan självkritik fortsätta regera och det blir väl knappast bättre. Men jag kan markera mitt missnöje med partiet genom att välja att inte vara medlem. Så får det nog bli tills vidare. Eller skulle jag varit kvar och kämpat mot en total övermakt?

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 31. Precis tittat på NP, instämmer med L, Birger ägde soffan fullkomligt.
  AK

  SvaraRadera
 32. Spelad Putt!
  Är Adaktusson fullkomlig?
  Och vem är han?
  Agendan, sätts den i Sverige?
  Du är nog inte fullkomlig. :)

  SvaraRadera
 33. Anonym Nej jag är inte fullkomlig. Långt därifrån. Givetvis sätts inte Agendan i Sverige ;) Spelade givetvis med sanningen. Kul att någon uppmärksammade det.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 34. Vem ska man tro på, tro på, tro på när...? - Di Leva

  /Andreas

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.