söndag 13 april 2014


28 kommentarer:

 1. Intressant! Bra då kanske JAK Medlemsbank förklarar sin roll ang. samarbetet med tillväxtverket. Som kan förklara sin roll med EU. Som kan förklara sin roll med...?
  Först därefter kan Steg 3 bestämma vilken roll de antar?

  Lisbeth, nöjd medlem i JAK sedan många år. Men förbryllad över våra olika roller och agendor.

  SvaraRadera
 2. "Hur ser en framtid utan tillvävt ut"? Hur ser EU:s regionala utvecklingspolitik/sammanhållningspolitik ut för att minska regionala skillnader?
  Inom Steg 3 diskuterar man detta? En framtid utan tillväxt skapas ju inom ramen att vi är med i EU?
  Finns det någon annan ram?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 3. Menade givetvis tillväxt inte "tillvävt" Men å andra sidan det är vi som väver... "Minnet av ett landskap" Hur stor är den väven i riksdagen? Våra svenska landskap är snart ett minne blott...Så blir det när andra väver.

  SvaraRadera
 4. HÄPPP ... TACKKK Lisbeth, för den mest adekvata undran jag i här aktuell fråga drabbats av:

  " En framtid utan tillväxt skapas ju inom ramen att vi är med i EU?
  Finns det någon annan ram?
  Lisbeth"

  1 ram finns,1 enda: Den ofrånkomliga, obrytbara: Jordens begränsning - inom vilken vi har att hålla oss, känna inom, tänka inom, föda idéer inom, tala utifrån, handla utifrån ... om vi vill överleva som art!

  Poeten/Litteraturvetaren/
  Författaren Anita Lindblad gav oss här om dagen något hittills oupptäckt: Glasklar Sanning: NATUREN = Livstjänare - inte Råvaror!

  SvaraRadera
 5. Det kan ju låta vettigt att globala problem ska lösas globalt men det blir alltid en ursäkt för att inte ta sitt eget ansvar och skjuta problemen på någon annan. Frågorna blir för komplicerade med alla kulturkrockar och olika lokala förutsättningar. Vi måste tillbaks till att varje land tar ansvar för sin egna hållbara utveckling utifrån sina förutsättningar. Kan man utöver det hjälpas åt mellan länder på ett sätt som gynnar båda parter eller ge bistånd till andra länders utveckling så är det positivt men var och ett land måste ta sitt eget ansvar att ställa om till ett hållbart samhälle utifrån sina förutsättningar.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 6. sef, den ramen, den enda "Jordens begränsning" verkar vi ha övergivit...

  Ramverket vi nu har, är att förhålla oss till EU. Det är aldrig fel att hålla sig till sanningen. Inom detta ramverk skapas framtiden. "Vi" (politikerna) talar utifrån, handlar utifrån, tänker utifrån detta ramverk. Frågan är om de/vi är medvetna/omedvetna om det. Frågan är också om vi och andra arter överlever med detta ramverk.

  EU= är ett mänskligt skapat ramverk.
  Jordens begränsning NATUREN= ett helt annat ramverk. Inte mänskligt skapade regler. Vi bör inte blanda äpplen och päron.

  Vilket ramverk föredrar Steg 3, JAK medelemsbank, tillväxtverket?

  Lisbeth


  SvaraRadera
 7. Instämmer helt med Jan Örsell
  Ju fler kockar desto sämre soppa!

  Lisbeth

  SvaraRadera
 8. Lisbeth, Elisabet Hasselberg Olssons "Minnet av ett landskap" i plenisalens fond, invigdes okt. 1983 och är 560 x 960 cm, d.v.s. 54 kvadratmeter.

  Per L

  SvaraRadera
 9. Kan bara instämma med Jan Örsell

  SvaraRadera
 10. Lisbeth, Per L., Moa, Jan Örsell:

  Ni menar alltså, på fullt allvar, att Mänskliga lagar/regler står över, rår över Naturens lagar/regler? I så fall: Verkar det framgångsrikt, tycker ni - om ni ser er omkring?

  Ni tror inte att det börjar bli dags att inskaffa helt NY UTGÅNGSPUNKT i tänket?

  SvaraRadera
 11. Det viktiga är naturligtvis hur övergången till ett nolltillväxtsamhälle ska se ut. Många länder i världen växer nu så det knakar, en företeelse som INGEN förutsåg när framtidsdebatten var som hetast, på 1960-talet. Har just läst Lasse Bergs senaste bok där han beskriver utvecklingen i en rad länder. Sverige är ju en del av världen, precis som alla andra länder. Hur ska vi kunna ställa oss utanför den globala ekonomin? Den frågan vill jag allra först ha svar på från Birger. Vi kan ju inte ens gå före i betydligt mindre frågor. Som jag ser det är världsekonomin något som ingen har makt över eller han ändra på egen hand. Den utvecklas med sin egen dynamik. Det är alltså dags att börja bli konkret, Birger.

  SvaraRadera
 12. Neoliberal Agendasön apr. 13, 12:27:00 em

  Vilken mardröm.

  Det betyder att man inte skulle få effektivisera produktionen. Lite som man på 1800-tallet hade behövt fortsätta jobba 14 timmar om dagen med hacka och spade i jordbruket.

  En mer relevant fråga, hur ser en framtid utan miljöförstöring ut?

  SvaraRadera
 13. Vad har egentligen NATUREN för ramverk när det gäller mänskligt liv?
  Den så kallade tillväxten är ofta på tapeten, nu senast i vårbudgeten. Jag tror inte vi behöver oroa oss. All tillväxt upphör förr eller senare. Alltfler negativa följder av tillväxten kommer att upptäckas, därefter kommer man att modifiera ekonomin. Debatten är ju redan igång. Inom 10 år kommer detta att vara ett stort forskningsområde, därefter växlar samhällena in på nya spår. Många länder måste dock fortsätta med tillväxt, i annat fall får vi problem med befolkningstillväxt i stället. I varje land där ekonomisk tillväxt nått en viss nivå, upphör det stora barnafödandet och upphör barnadödligheten, ja på många håll blir det t.o.m. helt ute att ha barn. Den tekniska utvecklingen har blivit ett starkt stöd för en individualistisk livsstil, någonting helt nytt i historien, och då är det få som tänker på att skaffa barn. Om några decennier kommer världsbefolkningen att rasa.

  SvaraRadera
 14. Neoliberal/agenda:
  "Vilken mardröm
  En mer relevant fråga, hur ser en framtid utan miljöförstöring ut?"

  Framtiden nås endast genom mänskligt uppvaknande, dvs insikt om att vårt leverna måste ske inom Naturens/Livstjänsternas ofrånkomliga Lagar.

  Lars:
  "(...) Den tekniska utvecklingen har blivit ett starkt stöd för en individualistisk livsstil, någonting helt nytt i historien (...)"

  Vilken tidsaxel tänker du efter? Vilket tidsperspektiv? 10 År? 100 År? 1000 år? - eller mänskligt leverne på jorden intill dess att solen slocknar, slukar vår planet...?

  Exponentiell ekonomisk tillväxt i evighet KRÄVER, är OMÖJLIG, utan i samma takt evig exponentiell destruktion av jordens hela biosfär ... Är inte jorden begränsad vad avser Livstjänster, sk. Råvaror?


  SvaraRadera
 15. sef!

  Det är väl ingen av oss som har påstått att vi står över naturlagarna. Tvärt om att varje land måste ta sitt ansvar för att bygga sitt samhälle inom de gränser som naturen sätter. Inte lita till globala avtal som aldrig blir av och ändå ingen följer.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 16. Neoliberal, du har missat så enormt mycket av såväl grundläggande fakta som den debatt som idag råder internationellt bland allt fler forskare. Trist. Varför inte ta dig till lokalen och lyssna, det finns säkert tid till frågestund och samtal också.
  A.b.

  SvaraRadera
 17. Neoliberal Agenda!

  Varför skulle man inte kunna effektivisera produktionen? Det har väl inget som helst med saken att göra? Man behöver väl inte producera mer för det?

  Det är ju precis tvärt om så att om produktionen är mera effektiv behövs färre fabriker och färre arbetstimmar för att uppnå samma levnadsstandard. Vi arbetar idag betydligt mindre på grund av den effektiviseringen än vad vi gjorde på 1800 talet trots att vi dessutom har ökat vårt välstånd enormt.

  Effektiviseringen fortsätter vilket gör att vi producerar allt mer hela tiden och kommer att dränka oss själva i varor om vi inte drar ner på den totala arbetstiden. Naturen tål inte all denna produktion och vi orkar inte konsumera allt.

  Särskilt som klyftorna i samhället ökar och de som har behov av varorna inte har råd medan andra har så mycket pengar att de inte kan konsumera alla varor. Fabriker får stänga och många blir utan arbete och försörjning medan andra arbetar ihjäl sig/sliter ut sig. Vi måste helt enkelt börja dela på både arbetet och frukterna av det arbetet. Ställa om till ett mer medmänskligt socialistiskt samhället.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 18. Jan Örsell, ja precis, eller lita till globala avtal som alla måste följa. Så är det också.

  De som vill minst sätter agendan.

  Men inte alltid... Eller även då?
  Redan 2009 skrev JAK:s medlemstidning Grus&Guld att Frankrike skrotar tillväxt som mål.

  De har kortat arbetstiden. Det beskrivs inte alltid som positivt. De som vill minst sätter agendan?

  Är det från tillväxt till utveckling?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 19. Jan, jag förstår hur du menar.
  Nu finns de handelsavtal som ödelägger hela regioner. Stora företag som Ikea fördärvar Haparandas lokala produktion och ökar biltrafiken i Happaranda.

  Globala företag skapar avtal som
  förhindrar samhällen att stifta lagar som skyddar vår jord mot besinningslös (produktion, förlåt)
  utvinning av lagrad energi.
  Dessutom strävar företagen att skapa domstolar som står över demokratiska samhällens domstolar.
  Idén är att företagen ska kunna begära skadestånd motsvarande utebliven vinst från investeringar som Demokratisk
  Valda Församlingar gör olönsamma genom att förbjuda dem, i avsikt att skydda människor eller natur från rovdrift!
  Skolor, älvar och äldre är några aktuella exempel.

  SvaraRadera
 20. Neoliberal Agendasön apr. 13, 04:23:00 em

  Jan,

  Det handlar om utgångspunkt. Om man vill ha kortare arbetstid, så skulle en den relevanta frågan vara. Hur ser en framtid utan åtta timmars arbetsdag ut?

  Varför börja resonemanget i en nationalekonomisk term?

  SvaraRadera
 21. Lisbeth!

  All makt utgår från folket och de kan kräva av sina ledare att genomföra en sådan hållbar utveckling. Länder har inte den makten att ställa krav på andra länder. Skulle man trots allt komma överens globalt så är väl det bra men det går inte att tvinga enskilda länder att följa en sådan överenskommelse.

  I en sådan hållbar utveckling ingår ju väldigt många stora utmaningar och massvis av enskilda beslut som kommer att ta "lång" tid att genomföra. Beslut som för över ägandet och därmed den ekonomiska makten under demokratisk kontroll. Rätt utformat så kommer detta att gynna samhället och de allra flesta men ett fåtal kommer att få släppa sin ekonomiska särställning. En del av dessa kommer säkert att ha svårt att acceptera ett sådant demokratiskt fattat beslut.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 22. Hur ser en framtid utan tillväxt ut?
  Om vi bara forsätter på våra invanda spår i den takt som vi redan har, så går det åt helvete på alla möjliga sätt.

  Jag är rädd för att de som fortsätter i vår takt kommer att
  sätta krokben för de som vill bilda föreningar och sträva efter att återanpassa oss till vårt
  hem jorden, genom att hos de flesta av oss, skapa ett övergripande förstånd och att
  skapa många Kulturer som lär av varandra och som förstår att det ligger i allas intresse att var och en sköter sig.
  Gemensam säkerhet och gemensam trygghet och gemensam utveckling som kan variera från plats till annan, kanske inte heller vore en så dum idé.

  SvaraRadera
 23. Lisbeth!

  Innan du och andra tror för mycket på kyrkan som allt igenom god så rekommenderar jag er att se det senaste avsnittet av "Dokument Utifrån". Precis som jag misstänkte så finns det mycket skumma affärer och privata vinstintressen bakom fasaden. Man lever inte precis som man lär.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 24. Kan bara instämma med Jan - historien visar tämligen intima band dem emellan ...

  Skönt att man själv har en Gudsbild som gör gällande att "Gud" är Allt, eller inget, då slipper man gå i de yngre religionernas förvirrande tanke bojor predikandes av de besuttna ...

  SvaraRadera
 25. Jan Örsell, Givetvis är inte kyrkan alltigenom god. Behöver inte ens se programmet för att förstå det. Men tack för tipset. Ska titta.

  Tom Strömberg, Då delar vi Gudsbild.

  Då innefattar Gud även JAK, Steg 3, EU och även tillväxtverket. Gud är naturligtvis allt eller inget.

  Men Tom glöm inte att de "besuttna" också är en del av Gud. En förvirrad del. Vi behöver komma bortom vi och dem. Bortom den egna personligheten. Förvirrade är vi fortfarande. Kanske även besuttna.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 26. Menade givetvis "Gud". Finns många definitioner på vad "Gud" är.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 27. Gud är oss enväldig Borg.
  Hos många saknas Honom, och många
  saknar inte Hela det som fattas dem.

  Idag saknar jag honom och jag
  upplever att någon Djävel
  har tagit hans Palats.
  I vita huset är vår herre omgiven av svarta änglar.

  Säg mig vem du umgås med och jag
  kan säga dig vem Du är.
  Obama, Bildt O andra omvända.

  Roland

  SvaraRadera
 28. Kommer du till Luleå någon gång med denna eller någon annan föreläsning?
  /Tusa

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.