tisdag 4 mars 2014

Tisdag 4 mars kl 18.30 
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm 
Birger Schlaug

Basinkomst. 

Nödvändighet vare sig man vill eller inte. 


Prekariatet växer fram. Trygghetssystemen krackelerar, är oöverskådliga, nästan obegripliga. Arbetslinje, allt större ojämlikhet, instabilitet, produktionssystemet alltmer befriat från beskattning. Det finns andra alternativ.
Arr: Basinkomst, Stockholm

39 kommentarer:

 1. Hur tycker du då Birger att det ska gå till? Den 14 januari 2013 accepterade Europeiska kommissionen initiativet från europeiska medborgares initiativ, för en villkorslös basinkomst.

  Basinkomst vare sig vi vill eller inte... Ja snart är vi kanske där. Behövs det inte ställas ytterligare frågor innan? Hur ska det gå till? Vilka bestämmer hur det ska gå till? osv. Varje medlemsland utformar ett eget förslag som måste godkännas av kommissionen?

  Om ett accepterande för insamling av namn krävs för ett godkännande, vad krävs sedan? Det borde vara en rimlig följdfråga . Hur stor makt har varje medlemsland, att utforma ett nytt system som passar det egna landets förutsättningar? Ska det se lika ut för alla? Är alla lika?
  Ser att du då och då förespråkar basinkomst/medborgarlön. Men inte mycket mer... Personligen så skräms jag lika mycket över röster som entonigt förespråkar medborgarlön, som av det nuvarande ekonomiska systemet. För själva diskussionen om HUR saknas. Det kan väl ändå inte vara långa tankar? Lite som med privata skolor och frihetstankar. Dessa tankar har visat sig vara ganska naiva.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 2. Lisbeth, ska försöka bena ut det ikväll...

  SvaraRadera
 3. Spännande!

  Lisbeth

  SvaraRadera
 4. Med betong på "försöka"... Basinkomst utgör inget Alexanderhugg på det trassel vi sitter med idag. Men som del i en väv, som jag menar är genuint grön, och som jag ska försöka resonera om, är det en omistlig del - oavsett dess brister... för de finns också. Ingen ensam lösning utgör frälsning.

  SvaraRadera
 5. Menade givetvis inte att du ensam ska kunna lösa denna fråga. Att resonera kring denna fråga är viktigt. Nej "Ingen ensam lösning utgör frälsning". Ett annat ekonomiskt system växer givetvis fram ur det nuvarande. Det bör vi ha klart för oss. Alltså så är det samma människor som utformar det nya systemet. Det kan vi tycka vad vi vill om, men så är det. Det genuina gröna ser vi för närvarande mycket lite av i toppen. Tyvärr!

  Lycka till ikväll! Vi behöver genuint gröna visioner, allt vi kan tänka oss kan vi också uppnå på sikt. Något för naiva? tillväxtoptimister att begrunda...? Vi behöver egentligen inte trampa på samma stig. Det är dessutom omöjligt i längden.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 6. Helt rätt! Den imponerande automatisering som skett är bara börja. Enligt SvD kommer snart nästan hälften av alla jobb i USA skötas av robotar.
  http://www.svd.se/naringsliv/robotar-kan-ta-over-halften-av-usas-jobb_8996160.svd

  T.o.m Mcdolnads kommer skötas av robotar
  http://www.cnbc.com/id/100592545

  Att majoriteten av världens befolkningen då måste springa i ekorrhjulet för att jaga ikapp påhittade skulder från ett dysfunktionellt penningsystem är vansinne. Att tro att att vi måste konkurrera ihjäl varandra för att nå dessa pengar i någon påhittad socialdarwinistisk neoliberal kamp är också vansinne.

  SvaraRadera
 7. Nödvändighet eller ej, vid ett införande så gäller det, liksom vid införandet av euron, att välja rätt tidpunkt.
  Kanske behövs det först en ny syn på arbete för att basinkomst ska kunna accepteras.

  R.

  SvaraRadera
 8. Eller inte. En basinkomst kan komplettera nuvarande trygghetssystem eller helt ersätta dem. Det finns olika syn på detta. Mycket möjligt alltså att det inte behövs en ny syn på arbete. Raserade trygghetssystem kan mycket väl bli startskottet på något nytt. Men synen på arbete består. Den starke vinner fortfarande på bekostnad av den svagare.

  SvaraRadera
 9. Den enskildes bästa är inte alltid det allmännas bästa.
  Det allmännas bästa är oftast den enskildes bästa.
  Idealisering av människans väsen kan framkalla basinkomst.
  Realisering av våra tillgångar kan framkalla marknadsekonomi.
  Verkligheten inrymmer drömmar och fantasier om en bättre värld
  med bättre människor. Där har alla basinkomst.
  /IQ

  SvaraRadera
 10. För att vi ska kunna arbeta mindre behövs ett helt nytt skattesystem som har en annan skattebas än arbete. Om man beskattar maskiner kommer man att hämma investeringar i maskiner och skatteintäkterna blir för låga. Det enda vettiga att beskatta är fastigheter och ändliga naturresurser. Fastigheter för att man fått rätten att disponera och bestämma över mark som i grunden är vår gemensamma. Ändliga naturresurser för att det tär på framtida generationers möjligheter att enkelt komma över naturresurser.

  Men, innan vi går vidare måste vi först fundera på om vi verkligen ska jobba mindre, eller om vi istället borde jobba mer rätt. Tex finns det för mycket arbetskraft i hantering av sopor, skolor, äldreomsorg, sjukvård? Eller är det kanske så att det nuvarande ekonomiska systemet gynnar arbeten som egentligen inte behövs, tex delar av marknadsföringsindustrin, telefonsäljare, produktion av meningslösa plastprylar, diverse handel, etc.

  SvaraRadera
 11. Birgers och Lisbeths inlägg idag gör mig glad.

  Glad blev jag även nyss, när Ring P1 förmedlade skarp kritik mot mediernas sätt att rapportera från Ukraina, ja även andra krishärdar. Hoppas att producent och programdirektör för t.ex. SVT:s Rapport och Aktuellt lyssnade.

  Önskvärt vore att de också läste Birgers senaste texter om Ukraina och jämförde med mediernas vinklade leveranser, troligen avsedda att rikta vår sympati till regimen i Kiev.

  (Hoppsan, detta råkade hamna vid sidan av dagens tema.
  Kan Birger förlåta?)

  Gt

  SvaraRadera
 12. En gratis grundlön till alla utan arbete är önsketänkande. Är det många som inte tjänar egna pengar så är det svårt att finansiera. Är det få som behöver andras pengar så blir det en enorm rundgång med pengar. Det fungerar bara inte.

  Det behövs istället en nationell inkomstskatt 30-40 procent med ett grundavdrag 40 000 – 50 000 kr per vuxen och barn i hushållet. Samtidigt elimineras 3:12-regler, barnbidrag och jobbskatteavdrag. Arbetslösa, sjuka, handikappade, föräldralediga, studenter, äldre och andra som tar del av socialförsäkringar och annat lockas till arbete genom mindre marginaleffekter. De mycket rika blir fler och det är också bra. Medelsvensson får en högre marginalskatt än idag, men arbetar i varje fall.

  En sådan enkel nationell inkomstskatt ger en subvention mindre till Stockholm. Det kommunala inkomstutjämningssystemet försvinner. Kostnadsutjämningssystemet behålls och bestämmer helt kommunens intäkter i en kommunöverföring. En kommun som tycker att kommunöverföringen inte räcker kan beskatta invånarna extra. Och måste kanske detta.

  Mindre subventioner till Stockholm fås även med den kommunala fastighetsavgiften ersatt med en internationellt klassisk proportionell statlig fastighetskatt på en viss nivå för alla typer av bostäder. Så med ett bostadspris 10 gånger högre blir fastighetskatten 10 gånger högre. Skatten skulle kunna omfatta 15 miljarder och lika mycket som fastighetsavgiften.

  Rättsväsendets kostnader 40 miljarder borde inkluderas kommunöverföringen på ett enkelt sätt utifrån anmälda brott eller rättsväsendets interna kostnader. Då skulle kommunerna i Stockholms län med 2 milj. invånare betala kanske 40 procent av rättsväsendet.

  Skatteavdraget inom räntor innebär att staten betalar 30 procent av räntan. Samhället felallokeras byggnadstekniskt inom påkostade lösningar och fördyringar, finansiellt inom boendesparande och skulduppbyggnad och geografiskt. Bara att ta bort och få en subvention mindre till Stockholm.

  Ett statligt finansierat kulturutbud i städerna i Stockholm utnyttjas med kraftig tyngdpunkt av stockholmare. På liknande sätt som inom rättsväsendets borde hemvisten på de som utnyttjar verksamheten enkelt uppskattas och kostnaderna inkluderas i kommunöverföringen.

  I Stockholm byggs vägar, järnvägar och tunnelbanor med statlig finansiering som många på landsbygden aldrig kommer i närheten av. Kanske den enorma storstadspendlingen med statlig finansiering kan ersättas med användaravgifter. Det är ett lokalt problem. Exempelvis kan rabatterad tågpendling runt Stockholm kosta kostar tio gånger mer än biljetten tillför systemet.

  Utan subventionerna kanske befolkningen i Stockholm minskar 20 procent. Fastighetspriserna kanske minskar 70 procent. Stockholm kanske förslummas och blir ett nytt Detroit. Landsbygden går åt andra hållet och lever upp. Att samtidigt bankerna går i konkurs och drivs vidare av staten är bara bra.

  Så här borde alltså maktapparaten i Stockholm, EU, bankerna, byråkratin med mera knäckas i grunden. Främst kanske de avskaffade subventionerna bör ses som förberedelse på hela systemets kollaps, när den fina staden inte längre finns kvar.

  SvaraRadera
 13. @Urban

  Nä, det är inte svårt att finansiera. Staten kan ges rätt att skapa skuldfri valuta (kronor) istället för att tvingas sätta sig i skuld till banksystemet som hittar på kontokludd. Enligt Maastricht får staten inte skapa valuta (kronor) för att finansiera sig själv. Staten måste enligt Maastricht "låna" kontopåhitt av banksystemet som inte ens är svenska kronor.

  Bara 3% av penningmängden består av kronor. Resten, 97%, består av bankernas kontopåhitt som per definition inte kan vara svenska kronor. Skattekontona ligger för övrigt på SEB så vi betalar inte ens skatt i kronor (t.o.m enligt BIS, centralbankernas centralbank är bankernas konton INTE riksvaluta, dvs kronor i Sverige).

  Att en suverän stat måste "låna" kontopåhitt av banksystemet är givetvis totalt vansinne. Staten skulle kunna finansiera sig själv (och kommunerna) och behålla seignioraget.

  Jag fick lite inspiration av Birger och skrev lite som i övrigt bemöter det du skriver.
  http://tinyurl.com/p5hauy4

  SvaraRadera
 14. Lincoln, sätt fysiken i centrum stället för bankerna. Man kan inte få något för ingenting. När välståndet minskar så kommer det nog att arbetas mer, från en idag historiskt låg nivå. En basinkomst kanske fungerar rent hypotetiskt i ett litet land med enorma naturresurser. Skatter och löneskillnader måste bara anpassas till den högre komplexiteten med vad du kallar fackidioter i större mängd, tills systemet kollapsar av att nettot blir för litet.

  En skuldavskrivning är något helt annat och önskvärt, om inte något som kommer av sig själv när lånekarusellen skenar. Deflationen kan och bör hållas borta med tryckningen av mer pengar så att de inte blir någon konkurskarusell. Lämpligen snabbas detta på med en blåsning av pengarnas värde och liksom även spararna och pensionärerna och bankerna och dess ägare. När spararna blir blåsta får dom än mer anledning att arbeta. Bankerna med pengar från ingenting kommer ingen att sakna.

  Borttagna subventioner på de mest olika områden anpassar systemet till kollapsen. Makthavarna med sin önsketänkande populistiska bas kommer bara att gasa på med fler fackidioter, mer subventioner, fler byråkrater, mer kontroller med mera och köra apparaten rakt in i väggen. En basinkomst innebär bara mer subventioner och snedvridningar.

  SvaraRadera
 15. @Urban
  Menar du att bankerna inte påverkar den fysiska värld vi lever i eller vad svamlar du om? Bankerna är ett extremt bra exempel på att det går utmärkt att "få något för ingenting". De har en kontinuerlig "free lunch" i denna fysiska värld (oavsett om du inte vill se det eller ej och vill placera bankerna någon annanstans i någon annan fysisk värld).

  Produktionsökningen har varit enorm det sista århundradet (japp, i denna fysiska värld :) ). Mängden idiotarbeten har ökat i samma takt och kommer öka än mer när robotarna t.o.m tar över Mcdolnadsjobben (se min första kommentar).

  Det finns empiriska studier som visar att basinkomst gör att folk arbetare mer. Men de jobb som skapas har mer socialt värde än de idiotjobb som skapas idag. När folk får mer fritid tar de mer hand om varandra och producerar saker själva (jag tror den framväxande maker-rörelsen också är en enorm nagel i ögat på skuldindustrin, dvs bankerna - ökat självförsörjande, social gemenskap och eget skapande föder inga nya skulder).

  Nä, givetvis kommer inte en skuldavskrivning av sig själv då de som får en "free lunch" har enorma fördelar av att mjölka allt och alla med påhittade skulder. Men en skuldavskrivning är ofrånkomlig - detta system havererar av sin egen tyngd och inneboende dårskap.

  SvaraRadera
 16. Lincoln, vad är det för empiriska studier? Istället bör de gamla grekernas syn på arbete återinföras, att det är det sista som man ska ägna sig åt och då bara för pengarna. Arbete är ett gammalt kristet och socialistiskt moraliserande flum och nu även i alliansen. De gamla grekerna skulle skratta sig fördärvade åt något så dumt som en basinkomst. Men på den tiden fanns inte heller vuxen-ADHD i var mans skalle.

  Mycket av bankernas pengar kommer tillbaka i samhället på ett eller annat sätt. En bankaktie är främst ett papper som pengar och hur många nollor det har har mindre betydelse. Vinster och utdelningar ger skatter och försvinner inte helt efter detta. Dessa pengar är i varje fall väldigt lite om det ska finansiera en basinkomst.

  Vi tycks i varje fall vara överens om om att en skuldavskrivning är ofrånkomlig och att systemet havererar av sin egen tyngd och inneboende dårskap. Men bara jag verkar ha konkreta förslag om hur det ska kunna påskyndas. Allt måste sättas in i ett sammanhang och då slår man ut Stockholm, EU, byråkraterna och annat samtidigt. Även fås en avmoralisering så att pengarna styr allt. Försöker bara vara konsekvent och skapa balans.

  SvaraRadera
 17. @Urban
  Du kan läsa lite här. I ett försök i Africa ledde basinkomst till ökad mängd småföretag och ökad mängd
  http://tinyurl.com/6jcfepd

  Aristoteles skulle skratta åt den definition som du ger pengar. Pengar skulle enligt Aristoteles skapas av staten genom fiat och spenderas ut till allmänhetens nytta. pengar skulle enligt Aristoteles inte ses som en vara.

  I övrigt förstår jag vad ditt "argument" med antikens greker har med vad att göra överhuvudtaget.

  Märker att du inte kan skilja på kronor och bankernas pengar (eller om du är avsiktlig inte vill skilja på dem). Att bankerna står för 97% av penningskapandet och att staten och kommunerna är tvungna att sätta sig i skuld till detta banksystem enligt Maastricht är givetvis en enorm subvention åt banksystemet. Att staten avstår från seignioraget motsvarande 97% av penningmängden är inte "väldigt lite" såsom du försöker minimera det till. Vi skulle nästintill inte behöva betala någon skatt om staten gjorde som Aristoteles ville.

  Jo bankernas skulder cirkulerar som substitut för kronor i samhället. Detta beror på att storbankskartellen har monopol på Riksbankens RIX-system. Storbankernas monopol på centralbankskontona gör att de kan lägga sig som en totalt onödig binnikemask i alla betalströmmar. Vi tvingas därför använda bankernas skulder på kronor till kontoinnehavarna som betalmedel. Finns ingen anledning till att vi ska tvingas ha banker som mellanhänder eller tvingas använda deras skulder som surrogat för kronor.

  För vi betalar varandra genom att bolla runt bankernas skulder mellan våra konton. Du får mindre med bankskulder på ditt konto och jag får mer bankskulder på mitt konto om du ”betalar” mig genom kontosystemet – inga kronor flyttas mellan våra konton. Så det finns två betalsystem:

  1) Där vi betalar varandra med kronor genom kontanter
  och
  2) Där vi bollar runt bankernas skulder på kronor mellan våra konton så att storbankerna som kartell ska slippa betala sina skulder till kontoinnehavarna.

  Om folk går från betalningsmetod 2) till 1) så visar det sig tämligen fort att bankerna inte kan betala sina skulder till kontoinnehavarna (kolla t.ex bankomatköerna som var vid Cypern för ett tag sedan)

  Genom RIX-systmet går transaktioner motsvarande 500 miljarder varje dag. Tar man en transaktionsskatt på 1% på dessa 500 miljarder skulle staten kunna få in 5 miljarder dagligen (skatten skulle kunna riktas mot spekulativa transaktioner så skulle inte den riktiga ekonomin komma så mycket i kläm).

  Så det är inte svårt att finansiera en basinkomst.

  Så den sk penningmängden består till 97% av bankernas skulder till kontoinnehavare (dvs det som finns kluddat på kontona). Finns ingen anledning till varför bankerna ska slippa betala sina skulder. Det kontantlösa samhället skulle innebära att bankerna får en total skuldavskrivning (detta då det enda sättet bankerna kan betala sina skulder till kontokunderna på är genom att kunden gör t.ex bankomatuttag).


  Man skulle kunna lösa detta problem genom att centralbankskontona öppnas för alla så att alla kan använda digitala kronor som betalmedel. Det skulle iofs innebära att det skulle troligen bli en digital bankrusning och flykt från bankernas konton då bankerna skulle bli tvungna att betala sina skulder den vägen.

  Hur ställer du dig till att centralbankskontona (och därmed RIX) öppnas upp för allmänheten och att bankerna den vägen tvings betala sina skulder på kronor till kontoinnehavarna?

  SvaraRadera
 18. Och systemet är redan "inkört" av svensk politisk elit, de folkvalda, som själva valt denna lösning åt sig själva (villkorslös inkomstgaranti)! Med tanke på den bakgrunden är den hetsiga debatten om basinkomst svårbegriplig: ett fint, fungerande system när folkvalda har det & det värsta av allt det hemska om folk i allmänhet får det? Borde ha införts för 20 år sedan..

  SvaraRadera
 19. Lincoln, jag förstår inte din sista fråga och dess innebörd. De pengar som kan tas in på spekulativa transaktioner är naturligtvis försumbara inom att finansiera en basinkomst. Hur mycket som cirkulerar i banksystemet är irrelevant. Du hakar upp dig på idéer om att man kan få något för ingenting. Men den finansiella sektorn har fått allt för stor omfattning, det har du rätt i.

  Jag tror mest på att sätta pressa bankerna genom att stoppa en mängd subventioner i samhället enligt ovan och även inom jordbruket. Det skulle nog också fungera att dela gratis årslöner till alla och få hundratals procent inflation. Det är nog tidsfråga innan det blir så i varje fall och sparare, pensionärer och bankerna förlorar stort. Jag kan i varje fall stödja mig på en professor när det gäller utdelning av pengar.

  https://www.youtube.com/watch?v=gyas_Pg0ckg

  Det är också lämpligt att planera för den totala kollapsen omkring 2050 och ett mycket fattigt liv på rester inte helt olikt stenåldern och absolut utan banker och en basinkomst. Det är bara att ha pengarna i centrum med priser på allt och ingen tokig moralism. Här finns tyvärr inget direkt akademiskt stöd.

  SvaraRadera
 20. @Urban

  Nä, helt uppenbarligen vet du inget om penningsystemet (eller är väldigt duktig på att låtsas inget veta - vad vet jag).

  Men om du nu inget vet om penningsystemet så kanske det vore bra om du slutade med tvärsäkra påståenden helt utan argumentering i stil med:

  "De pengar som kan tas in på spekulativa transaktioner är naturligtvis försumbara inom att finansiera en basinkomst. Hur mycket som cirkulerar i banksystemet är irrelevant. "

  Hur kan du påstå att den skatt som kan tas på de 500 miljarder som går genom RIX är "försumbara"? helt utan ett endaste argument?! (och tydligen utan att ha en aning om vad RIX är).

  Om du nu läst vad Keen sagt så säger han att staten ska skapa skuldfria pengar (dvs valuta - har du förstått skillnaden mellan bankernas kontopåhitt och valuta, dvs kronor i Sverige?). Keen har också förordat att staten ska ge pengar direkt till folk och att de som har "skulder" till bankerna ska betala dessa de som inte har "skulder" - de som inte har skulder kan höra vad de vill med sina pengar. Keen har mao förordat en QE för folket och inte för bankerna (något för övrigt även Richard Werner, myntare av uttrycket QE, förordat - Werner har dessutom startat "Positive Money" som vill att staten ska tillbaka sin rätt att skapa valuta).

  Vidare har Keen sagt att detta inte kommer leda till dina "hundratals procent inflation" då systemet är så skuldmättat det kan bli. Keen talar om att det snarast stor risk för deflation (såsom skett i Japan i över 20-år). Hans blogg heter dessutom debtdeflation

  Jag tror du ska dämpa ner dina tvärsäkra påståenden när du helt uppenbarligen inte har en susning om vad du skriver.

  SvaraRadera
 21. Lincoln, du låter som en tokig uppfinnare med en evighetsmaskin, fullständigt övertygad om fysikens lagar kan överskridas. Bakom varje tillgång finns skuld. Försök öppna ögonen och titta på verkligheten. De pengar som du fantiserar om i bankerna finns inte. Jag förstår att du har byggt upp någon slags personligt identitet runt detta. Lincoln, det är sjukt.

  SvaraRadera
 22. @Urban Persson
  Jag håller med om att det är viktigt att hålla isär det som är verkligt och det som är overkligt. Ta gärna en titt på http://iblandekonomi.wordpress.com/2013/11/28/pengar/ och berätta vad du tycker.

  SvaraRadera
 23. När man blir sinnessjukförklarad av en motdebattör som framför noll argument vet man att man har vunnit.

  Du försöker bevisa ditt dravel med ekonomiprofessor Steve Keen men du har ingen aning om vad Keen står för. Säger en del om dig, Urban.

  "Bakom varje tillgång finns skuld"

  Ytterligare ett korkat påstående som du fläker ur dig utan ansatts till argumentering. Varför tror du att arrogans i sig är ett argument, Urban?

  Motbevis:
  Jag har en 1000-lapp i plånboken och jag är inte skyldig någon någonting. 1000-lappen i plånboken är en tillgång för mig men inte en skuld för någon. Du kan hävda att det skrivs som en skuld på Riksbanken men det är bara en kvarleva från det att man kunde gå till Riksbanken och kräva att få guld för 1000-lappen. Men idag får du nada om du går upp till Riksbanken och kräver att Riksbanken ska betala sin skuld.

  Snälla Urban, försök åtminstone ta reda på lite fakta innan du hissar ur dig det ena efter det andra pinsamma tvärsäkra påståendet. Känns nästan jobbigt att platta till dig så fullkomligt.

  SvaraRadera
 24. Lincoln, jag kopplade Keen till utdelning av pengar, resten är dina fantasier. Vad inflationen blir beror naturligtvis på hur mycket man delar ut.

  De samlade lönerna är kanske 20 gånger större än vinsterna i bankerna, trots att de är otroligt stora. Man kan naturligtvis inte ta pengar till en basinkomst från ingenting. Vad en tusenlapp är i din plånbok blir bara fånigt.

  iblandekonomi, jag har läst din länk och tror inte det är så kontroversiellt. Det banktekniska har jag dåligt kännedom om. Pengar kan vara komplext och det är lätt låta sig luras. Verkligheten är lättare och den är jag mer specialiserad på. En grundregel är att man kan inte få något av ingenting.

  SvaraRadera
 25. Bankerna kan alltså slimmas på olika sätt. En metod, som även har nationella befolkningsstrukturella fördelar, är ett brett stockholmssubventionsstopp. En annan metod är några gratis årslöner på bankkontot från riksbanken enligt Keen. En tredje metod är kanske att maximera utlåningsräntan så att bankerna konkurrerar om kunderna kvalitet. Jag vet att försäkringsbolagen i Massachusetts hade något likande inom trafikförsäkringar för bilar på 80-talet. De konkurrerade inom att skaffa kunder med få skador. Med något liknande inom bankerna med säg inteckningslån med högst 1 procent över reporäntan med alla avgifter så kommer vissa slarvnissar inte att få låna. Det går att inför retroaktivt på lån som finns. Det är nog ingen dum lösning heller.

  SvaraRadera
 26. @Urban
  Du har verkligen verkligen ingen förmåga till självreflektion alls! Fastän du blivit av med brallorna fler gånger om fortsätter du bara göra en massa tvärsäkra påståenden utan en ansats till argument eller ha någonting alls på fötterna. Du psyksjukförklarade mig - vad ska man då kalla din enfald?

  Bankerna lånar inte ut inlånade kronor. Bankerna hittar på fiktiva insättningar som de påstår sig låna ut.


  Varför ska vi ha ett system där bankerna kan skuldsätta allt genom att "låna ut" påhitt? Ekonomiprofessor Richard Werner (bla myntare av begreppet QE) berättar hur bankerna hittar på fiktiva insättningar här:
  http://youtu.be/A06_pRvPzcE

  How do banks create the money supply?

  • When someone takes out a bank loan the bank pretends that the borrower has paid in a deposit

  • But neither the borrower nor the bank (nor anyone else) has paid in or transferred any money into the borrower’s account.

  • The bank creates a fictitious deposit, and nobody is able to tell the difference – because banks are the settlement system of the economy, and we believe them to be honest accountants.

  Since banks works as the accountants of record – while the rest of the economy assumes they are honest accountants – it is possible for the banks to increase the money in the accounts of some of us (those who reciece a loan), by simply altering the figures. Nobody else will notice, because agents cannot distinguish between money that had actually been saved and deposited and money that has been created ‘out of nothing’ by the banks."

  Varför vill du betala helt onödig skatt till bankerna när staten kan skapa skuldfria pengar utan att skuldsätta någon och finansiera sin verksamhet (bla basinkomst)? Varför vill du ha ett skuldmaximerat samhälle? Varför vill du ha ett banksystem som bygger på kreativ bokföring? (Werners ord)

  SvaraRadera

 27. @Urban
  Du skrev att det skulle bli inflation på flera hundra procent. Keen har varnat för ett Japan-scenario - Japan har i princip haft deflation sedan början av 90-talet. Har du ingen aning om vad du själv skriver överhuvudtaget?

  Som jag har skrivit redan (två gånger t.o.m) går 500 miljarder genom RIX varje dag. En transaktionsskatt på bara 1% av dessa 500 miljarder ge staten 5 miljard om dagen. Dessutom tillkommer seignioraget. Dessutom slipper stat och kommer betala fullständigt påhittade skulder till banksystemet som de nu, i enlighet med Maastricht, MÅSTE "låna" av banksystemet för att finansiera sin verksamhet.

  Du skiter fullständigt i att bemöta de sätt jag dragit upp hur en basinkomst kan finansieras men drar upp en som jag inte beskrivit (men visst beskattning är en till finansieringsväg). Inte nog med att du är extremt enfaldig - du är dessutom extremt oärlig!

  SvaraRadera
 28. Fullsatt och många fick vända i dörren!

  SvaraRadera
 29. @Urban Persson
  Ja, jag håller med om att verkligheten är det man måste ha som utgångspunkt, och det är svårt med något påhittat som pengar.

  Utan att ha tänkt igenom det helt så känns det som att idén med att staten ger ut pengar för sin finansiering skulle kunna fungera utan att sätta igång hyperinflation, men om man betänker det du skrev om att det inte går att få någonting för ingenting leder lätt till slutsatsen att det i praktiken skulle vara en skatt som drabbar alla lika: barn, sjuka, arbetare, pensionärer, miljonärer, etc., och det känns inte som det socialt mest lyckade sättet att ta ut skatt tycker jag.

  SvaraRadera
 30. Birger, Hur gick det med försöken att bena ut svåra frågor? Roligt att det var fullsatt.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 31. @iblandekonomi
  Stephen Zarlengas bok "the lost science of Money" visar empiriskt att staten varit överlägsen alternativet att privata intressens får hitta på pengar från luften. Reichbank under den tyska hyperinflationen var t.ex helt privatägd (detta enligt Hjalmar Schacht)


  Visst, staten kan missköta sig den också men penningskapandet kan i dagens informationssamhälle bli mer demokratiskt transparent än någonsin.

  Lite roligt att du dessutom säger emot dig själv. Du skriver först att pengar är ett påhitt - dvs de skapas av ingenting. Lite senare skriver: "att det inte går att få någonting för ingenting". Bankerna som skapar pengarna från ingenting får absolut något för sitt ingenting.
  Duktigt att få med en sådan kortslutning i en och samma långa mening. Du kanske bryta upp meningen i kortare logiska bitar så kanske det skiter sig mindre med tankeverksamheten? För det är uppenbart att du inte tänker igenom vad du själv skriver - lika lite som Urban.

  SvaraRadera
 32. Lisbeth, det får du fråga de som lyssnade. Min utgångspunkt var att basinkomst inte är en frälsning, inte något Alexanderhugg. Men en del i en mer sammanhållen väv som bör vävas. Det finns heller ingen anledning för oss som inser/anser att medborgarlön/basinkomst så småningom kommer att genomföras - eftersom det inte finns något mindre dåligt system i för en tidsålder där prekariat annars växer fram - att förneka att det finns en del svåra frågor att lösa. Däremot är inte det som så många an ser vara det stora hindret - finansieringen - något större sakligt problem. Symboliskt kanske. Men inte sakligt. Vilket jag försökte visa igår.

  Jag anser det också viktigt att bemöta den kritik som säger att förslaget är "flummigt". Därför är det viktigt att titta på dagens system, dagens politiska visioner och granska dem ur ett "flummighetsperspektiv". Då visar det sig snart att basinkomst/medborgarlön inte är mer flummigt än mycket annat som vi idag lever med. Det är också viktigt att påpeka att basinkomst/medborgarlön inte kan betraktas som vare sig vänster eller höger. Man kan se det från båda perspektiven. Givetvis även från ett grönt perspektiv.

  SvaraRadera
 33. När kollapsen kommer är det bra med ett ekonomiskt system så att de svaga försvinner först. Med en basinkomst dör i princip alla samtidigt. Nu gör de inte detta i praktiken eftersom baslönesystemet kollapsar. Ett postbaslönesystem med korrupta makthavarna typ moraliserande slavdrivare kanske bestämmer vilka invånare som ska bort för nya satsningar på framtiden. Pensionärer kanske ställs mot korttidssjuka i centrala dekret om prioritering. Därför bör det vara mer slimmat och decentraliserat och alla betala för sitt så länge det är möjligt. Minsta möjliga rundgång med pengar. Med mera.

  Bland annat därför tror jag på ett system med en platt skatt och högt grundavdrag för vuxna och barn i hushållet. När samhället med betalningssystem, kommunikationer och allt annat kollapsar och liknar stenåldern blir det förhållandevis enkelt att administrera. Kollapsen bör planeras på alla områden i samhället. De enda som här verkar ligga på framkant är de som spekulerar på börsen, för värdet på de 30 största företagen har halverats realt per capita och med hänsyn till räntan sedan år 2000. Värdefallet är cirka 4,8 procent om året (både före och efter 2007) och ungefär lika mycket som naturresursernas utvinning har fördyrats realt under samma tid. Samtidigt har bankerna, som inte har någon egentligt verksamhet och är ett slags instrument i ett påbörjat slaveri, tagit en mycket större andel av börsvärdet. Så det är verkligt illa. En baslön för alla är tyvärr verklighetsflykt, speciellt med Lincolns fantastiska system baserat på att det går att få någonting från ingenting.

  SvaraRadera
 34. Tack Birger! Ja det är viktigt att möta den kritik som avfärdar basinkomst som flummigt. Vi bör istället titta på dagens system ur ett "flummighetsperspektiv."

  Viktigt är också att möta hurtiga utrop om basinkomst NU. Om man inser/anser att basinkomst kommer att införas på sikt, så vill man förmodligen att det införs på det sätt du beskriver. Att det införs som en mindre dålig lösning och som en del i en sammanhållen väv som bör vävas.

  Då duger det inte att kalla basinkomst för en verklighetsflykt. Om det inte ska bli som du beskriver Urban Persson att korrupta makthavare utformar även det nya systemet, så krävs det att vi inser/anser att medborgarlön/basinkomst kommer att genomföras så småningom. Vare sig vi vill det eller inte. Förhoppningsvis som ett mindre dåligt alternativ eftersom evolutionen går sakta framåt och vi med den. Förmodligen också för att alla trygghetssystem snart är helt raserade. Då behövs en bas en grund. Hur pass mindre dåligt det blir beror på oss.

  Om vi ser och inte förnekar att det finns svåra frågor, borde det logiskt sätt kunna bli lite bättre. Att det inte blir speciellt bra kan vi nog vara ganska säkra på. Människan har vissa problem med att göra saker verkligt bra.

  Faktum är att medborgarlön/basinkomst är det nya system som diskuteras världen över, som ett medborgarinitiativ och inte minst inom EU. Så vill vi hänga med och utforma ett nytt lite bättre system, helst innan det gamla kollapsat, så får vi nog hänga med och inte ägna oss åt verklighetsflykt. Annars blir vi helt tagna på sängen. Ja inte i bokstavlig mening förstås.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 35. @Lincoln
  Det du skriver att jag skrivit, har jag inte skrivit.

  SvaraRadera
 36. I en tid när a-kassan rent konkret "fallit" & majoriteten(!) arbetslösa inte längre har tillgång till den har medborgarlön upphört vara flum! Så mycket är i alla fall säkert. Allians-regeringen hänvisar utslagna till släkt & vänner. Det går utmärkt att göra så i medierna. Undrar om det går lika bra att säga sådant vid eventuellt maktskifte till hösten..?

  SvaraRadera

 37. Tack för igår!.
  2 kommentarer
  1. Birger vill inte komma in på detaljer men det är dock skönt att ha något mer konkret förslag att fundera över.Tex Martins blogg; Motion ang medborgarlön -lyckades inte kopiera adressen.Här föreslås - naturligtvis som exempel - 20000:-/mån och sedan 55% i platt skatt på denna och alla övriga inkomster ! Läs räkneexemplet
  GE
  2. Någon frågade om bostäder på mötet igår. Min kommentar " Finns det gott om i Sverige -och säkert för 3000-4000 kr/mån i glesbygden eller på småorter.

  SvaraRadera
 38. Ja det kan vara bra att fundera i god tid innan om kommissionen bestämmer sig för att lägga fram ett lagförslag.

  SvaraRadera
 39. Är du ute efter finansiellt stöd, Är du i desperat behov av ekonomisk hjälp? (Patosmith02@ymail.com) är här för att möta upp med din efterfrågan cotact honom och uppfylla dina drömmar i livet.

  Fullständigt namn ................
  Belopp som krävs: .....
  Varaktighet när du kommer att betala tillbaka lånet: .............
  Syftet med lånet: ...............
  Land: ...........
  State ................
  Adress .................
  Six ......................
  Individuell .................
  Tel: .................
  När dessa uppgifter är få av mitt företag, kommer behandlingen av ditt lån påbörjas omgående. Kontakta oss via e-post
  (Patosmith02@ymail.com)
   
  bäst när det gäller din familj och vänner
  Pato Smith

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.