onsdag 26 mars 2014

Nästan 50 procent av alla jobb kommer att ersättas av datorer och robotar - och företagen frikopplar sig från samhällsansvar...

Nästan 50 procent av alla jobb i USA kommer att inom 20 år att ersättas av effektiviseringar, robotar och datorer. I Danmark och Finland kommer ungefär 35 procent av jobben att försvinna. I Sverige lär siffran vara ungefär som i grannländerna. Ungefär så ser det ut. Inget nytt kanske. Men det borde få politiker att fundera.

Självfallet tillkommer nya jobb. Ibland av en sort som vi inte ens kunde tänka oss för några år sedan - dels därför att vår fantasi inte räckte till, dels därför att det kommer att behövas fler inom skola, vård och omsorg - men också därför att synen på etik förbjöd oss att ens tänka tanken (på t ex förmedlare av organ från fattiga till rika). 

Men de nya jobben kommer inte att räcka till för att täcka bortfallet av de gamla. Det finns någon sorts tragik i att politiker - ofta av mer rödgrön sort - menar att vi genom klimat- och miljöinvesteringar kan slå två flugor i en smäll: både fixa klimatet och jobben. Man bortser från att de nya "gröna" jobben bara kommer att ersätta en del av de jobb som är på väg att försvinna. Precis som det varit i alla strukturförändringar. Men med mer än 20 miljoner arbetslösa inom EU är utgångsläget bekymmersamt (för att ta ett ord som Anders Borg brukar gilla).
 
Vi har effektiviserat, rationaliserat, automatiserat, robotiserat och datoriserat allt mer. Miljard efter miljard, år efter år, har investerats för att rationalisera bort människan från produktionen. Det vore ju då märkligt om detta inte sätter sina spår när det gäller sysselsättningen. Åtminstone så länge vi håller fast vid den femtioåriga tesen om att 40 timmars arbetsvecka skall ses som norm för heltid.

Vilket är skälet till att man räds sänkt arbetstid? Varför anpassar man inte normalarbetstiden till verkligheten? Jo, därför att välfärden bekostas av skatt på arbete. Närmare 60 procent av de totala skatteintäkterna kommer direkt från skatt på arbete. Främst inkomstskatter och så kallade arbetsgivaravgifter. 


Vänstern är barnsligt förtjust i skatt på arbete och därmed på arbetstid. Förutom det djupt legitima skälet att vi bör betala skatt efter bärkraft så har förtjusningen sin grund i att arbetets värde ökar om varje arbetad timme är dyr. Men hög skatt och avgift på just arbetstid innebär att skola, vård, omsorg, kultur, reparation och underhåll är hårdbeskattat. Det vill säga: sådant som utgör grundfundament i ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle beskattas hårt. Medan energi, miljöbelastning, kapitalinkomster och ständigt nya konsumtionsvaror är lågbeskattat. Detta förstärker såväl sociala som ekologiska kriser.

Högern uppfattar det förstås som extra tilldragande om man kan ersätta hundra anställda med några robotar så att ägarna slipper betala arbetsgivaravgifter och inkomstskatter för anställda. Ju mer man rationaliserar, desto mindre bidrar företagen med skatter till det vi kallar välfärdssamhälle. Företagen frikopplar sig alltmer från samhällsansanvar på det sättet. Och vinsterna kan stanna hos kapitalägarna - det är också genom kapital man idag kan bli rik. Denna utveckling må vara en fjäder i hatten för högern i allmänhet, men är inte hållbart om vi skall försöka bygga ett någotsånär solidariskt samhälle.


Ska vi finansiera välfärden på ett rättfärdigt sätt bör vi sänka skatten på arbetstid och ersätta denna med en bredare skattebas, för att tala politikerspråk. Låta näringslivet vara med och bekosta välfärdssamhället oavsett om man producerar med eller utan människor. Det kan ske genom en generell produktions- eller omsättningsskatt (som givetvis också bör omfatta den finansiella sektorn). Det intressanta är att en sådan inte skulle behöva vara speciellt hög för att ersätta statens inkomst från exempelvis arbetsgivaravgifterna. 

Det är hög tid att ta debatt kring dessa frågor, för att steg för att steg för steg, land för land, övergå till såväl sänkt normalarbetstid som ett skattesystem som är anpassat till den utveckling vi de facto lever i. 

Om inte, kommer vi att springa runt i ett ekonomistiskt hjul som hålls i gång genom att vi, hur mycket vi än effektiviserar och rationaliserar, ständigt måste skapa mer arbete. Det är inte mycket till vision. Tvärtom: det är ett intellektuellt moras.


30 kommentarer:

 1. Detta har väl varje icke-pk människa vetat sedan Hedenhös... Därför är det extra bra med massinvandring från efteblivna kulturer.

  SvaraRadera
 2. Neoliberal Agendaons mars 26, 09:04:00 fm

  " USA kommer att inom 20 år att ersättas av effektiviseringar, robotar och datorer"

  Robotiseringen har pågått sen den industriella revolutionen inleddes med Spinning Jenny för 250 år sedan.

  Det som är nytt är informationstekniken.

  Datorkraften fördubblas var 24:e månad och har gjort så i över 50 år, men det är först nu beräkningskapaciteten börja närma sig den mänskliga hjärnan och de kommande 10-15 åren blir vi omkörda. Inte bara lite grann utan med en faktor 1 000 varje nytt årtionde...

  Den industriella revolutionen uppstod då vi inte längre begränsades av vår muskelkraft, snart kommer vi inte begränsas av vår hjärnkapacitet. Idag behöver vi skolas 20 år för att utföra kvalificerat arbete. När en dator kan göra detsamma och vi kan klona programmet på 1 sekund och köra det på hårdvara som kostar som en tablettask så kommer det mesta förändras.

  Om något, så kommer tillväxten explodera. Det kommer gå så fort att tillväxtbegreppet som vi känner det idag kommer bli oanvändbart. Det kommer behöva ersättas med något som passar en digital tidsålder.

  SvaraRadera
 3. "Det kommer gå så fort att tillväxtbegreppet som vi känner det idag kommer bli oanvändbart".

  Tillväxtbegreppet är sedan länge rätt oanvändbart.

  /e/

  SvaraRadera
 4. "Snart kommer vi inte att begränsas av vår hjärnkapacitet"?
  När VI kan klona programmet på 1 sekund, så finns det alltså fortfarande en mänsklig programmerare bakom. En spritt språngande galen och omedveten sådan? Som reagerar som en robot?

  Vi behöver alltså fortfarande skolas och det mer än 20 år. Den digitala tidsåldern förutsätter robotar och maskiner. Människor är varken robotar eller maskiner. Men vi har tyvärr förvandlats till det.

  Den digitala tidsåldern kräver dessutom sällsynta mineraler, som det blir alltmer ont om. Det som kommer att explodera alltmer är alltså kriget om naturresurser. Om det inte innan exploderar på annat sätt. T.ex. med att historien upprepar sig med ett nytt världskrig. Men vi reser oss ur askan och historien fortsätter att återupprepa sig. Vi behöver naturligtvis fråga oss vad är en människa?
  Om vi är och lever som robotar, så är väl hjärnan minst sagt begränsad och ur funktion.

  SvaraRadera
 5. Bra Birger. Så vettigt och "självklart" och ändå så frånvarande i debatten och det allmänna medvetandet. Skatt på arbete - det är väl en naturlag?

  SvaraRadera
 6. Rättelse: "sällsynta mineraler" 09:40:00 sällsynta jordartsmetaller

  SvaraRadera
 7. Som den förträfflige Jonas Söderström dokumenterar (http://javlaskitsystem.se/2014/02/moment-22-dokumentera-all-tid-som-inte/) kommer datorisering bara att ge oss mer arbete, i form av allt mer dokumentation som blir möjlig och därmed enligt företagens perversa logik också önskvärd.

  Så det är ingen risk för arbetslöshet pga robotisering. Arbetslösheten i samhället beror på att folk inte har råd att köpa allt som kan produceras.

  SvaraRadera
 8. En variabel till som spelar in är billiga transporter och importer.
  Genom globaliseringen och frånvaron av tullar, blir hela tiden arbetskrävande produktion bortflyttad. Den blir visserligen billigare, men faktum är ju att en T-shirt tillverkad i Vietnam och kostar 50 kr är mer miljöbelastande än densamma plagget för säg 300 kr producerat nära oss. Här blir skattesystemet lätt absurt när det blir näst intill gratis att leta upp billigast möjliga produktion och transportera hem det, jämfört med att betala någon 200 kr/timme i Europa för att producera det.

  SvaraRadera
 9. "grundfundament i ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle beskattas hårt. Medan energi, miljöbelastning, kapitalinkomster och ständigt nya konsumtionsvaror är lågbeskattat. Detta förstärker såväl sociala som ekologiska kriser."


  Den så kallade "vänstern" - socialdemokraterna var de som introducerade nyliberalism och många från den förra regeringen jobbar för banker, pr byråer och lobbyister.

  Så att påstå att den ligger i någon socialistisk ideologi att mjölka arbetare för att göda finansspekulation och banker är rätt ohederligt.

  Sossarna är inte "vänster"
  SvaraRadera
 10. Socialdemokraternas roll är att tygla den riktiga vänstern och det förklarar varför löfven åker privatplan med wallenberg till bilderbergmöten.

  SvaraRadera
 11. Ett tips till alla, gå in på Landskatt.se och ta del av Henry Georges tankar. Kan Geoism vara något för dig Birger apropå skattesystemet?

  SvaraRadera
 12. Om visionen är en värld utan förtryck, krig, rasism, socialt lidande och naturförstörelse har det väl egentligen ingen större betydelse vad man kallar detta?

  Problemet är att vi lever i tider där pr-byråer säljer fabrikstillverkad snabbmat som "hemlagad", moderater som "arbetarparti" och vapen och banklobbyister som socialdemokrater.

  Så etiketten och inehållet är två helt olika saker, alla termer och begrepp har blivit förvanskade och även om folk som kallar sig både liberaler, kommunister och gröna hade skrivit under på ovanstående vision är det väldigt svårt att få någon förändring om inte språket vi använder för att kommunicera längre fungerar och vi inte enas mot den ekonomiska promille som köper upp allt motstånd.


  SvaraRadera
 13. Transporterna kommer att bli dyrare i framtiden, vilket kommer att leda till att produktionen flyttas närmare konsumenterna.

  3D-skrivarna kommer att bli en större revolution än IT. Man säljer 3D-ritningar istället för färdiga produkter. Detta kommer att leda till att storföretagen blir säljare av patent, ritningar och lägger ned sina stora fabriker och många blir arbetslösa. Det kommer bli positivt för de länder som har välutbildade kreativa medborgare.

  SvaraRadera
 14. Många av de jobb som skapas blir i tjänstesektorer som till stor del är onödiga. Den finansiella sektorns kreativa utbud växer. Nollsummespel med folk som coachar företag som slåss om samma kaka. Konsulter med grumliga tjänsteutbud. När det gäller tjänster som tillför något angeläget mervärde t ex vården, skolan m fl. så har vi uppenbarligen inte råd.
  Så frågan vi borde ställa oss om alla jobb är bra hur meningslösa de än är?

  SvaraRadera
 15. Alla länder har väl potentiellt välutblidade kreativa medborgare beroende på hur mycket resurser som finns och läggs på utbildning det är ytterligare en anledning till att fördela rikedom jämnare.

  Jag har inte någon speciellt ljus bild av framtiden med privatiserat vatten, naturresurskrig, ännu mer ökade ekonomska klyftor, patent på liv etc.


  Patents on Life

  "Biological diversity is undergoing a dangerous wave of privatisation under the label of "intellectual property rights," through the patenting of plants, animals, genes and smaller parts of DNA."

  SvaraRadera
 16. "Så frågan vi borde ställa oss om alla jobb är bra hur meningslösa de än är?"
  ------------------

  Det problemet har väl uppstått när gränsen mellan skapade behov och biologiska behov har grumlats och mäniskovärde mäts i produktivitet.

  Hela diskussionen om arbete har vänts på huvudet.

  Ett samhälle har vissa saker som behövs göras för att det ska fungera, därav jobbar folk och det vore ju naturligt att detta behovsbaserade nödvändiga arbete delades av alla som levde i det samhället.

  Arbete som inte behövs har inget egenvärde i form av någon arbetshysterisk "sysselsättning".

  Men såna saker är väl tabu att prata om.


  SvaraRadera
 17. aa Javisst är världen galen,
  det har den varit sedan länge.
  Du och jag trampar ju på som alla andra och legitimerar så att säga
  storföretagens och Kapten Konkurs värld. Vi låtsas att vi har Vår regering och att Sverige finns!

  Det låtsas ju alla andra så då är det väl lugnast, att vi gör så då.

  SvaraRadera
 18. Micke jag har länge investerat i 3-D skrivare och lyckats lösa lån på villan och lantstället. Har de mesta aktierna kvar och tror på bra tillväxt.

  Men IT är en förutsättning för 3D-skrivare och det dröjer innan 3D-skrivare står för mer än en liten del av all produktion.

  Robotar kommer att betyda mer de närmaste 10 åren och de är också helt beroende av IT. (Svårt att säga mycket om det som ligger längre fram än 10 år). Robotar kommer inom 5 år att börja köra våra autonoma bilar dvs bilarna är robotar och privata bilar blir allt snabbare olönsamma.

  Ja robotarna kommer att göra en del produktion lika billig i Sverige som Kina. Flyttas en del skatt till drivmedel från löner gynnas produktion närmare konsumenterna.

  Omställningen från fossil energi blir troligen besvärlig men ändrar inte min syn enligt ovan. Tekniska framsteg fortsätter och ibland är de som transistorn, integrerade kretsar, laser, pc, internet mycket omvälvande.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
 19. "Ja robotarna kommer att göra en del produktion lika billig i Sverige som Kina."

  ---------------------------------

  Det låter ju positivt, då kanske diktaturer inte längre är så populära att investera i hos industrialister och kapitalister som nu.

  Frågan är hur fördelas vinst när en snubbe sitter på en arme robotar som gjort hela befolkningen arbetslösa?

  SvaraRadera
 20. a.a visst är det en viktig sak för vänstern att höja arbetets värde. vilket man gör genom nettolön, inkomstskatt och arbetsgivaravgifter grundade på lönen.

  SvaraRadera
 21. Den här bloggen är den bästa utbildningen i grön ideologi som finns.

  SvaraRadera
 22. a.a visst är det en viktig sak för vänstern att höja arbetets värde. vilket man gör genom nettolön, inkomstskatt och arbetsgivaravgifter grundade på lönen.
  -----------------


  Ett arbete är nödvändigt har redan ett naturligt värde som inte på något sätt behöver höjas, vad det nu betyder.

  Det som behövs är en återgång till behovsgrundade definitioner av vad värde är då blir inte underbetalda nödvändiga arbeten nedvärderade och meningslösa sysselsättningar och spekulation övervärderat.

  Min fråga var, om i framtiden många jobb försvinner och ersätts av robotar och dessa robatar ägs av den rika promille som idag kontrollerar världsekonomin hur passar detta i någon förlegad arbetarromantik?  SvaraRadera
 23. "Ett arbete som är nödvändigt har redan ett naturligt värde.." Menar jag

  SvaraRadera
 24. Hälften av de "tillkommande" arbeten du talar om Jan Wiklund är pärmbärar-hittepåjobb på den administrativa sidan. Inom den sektorn finns mycket "sysselsättning" som inte underkastats samma effektivitietskrav som resten av arbetsmarknaden. I nuläget iaf.

  SvaraRadera
 25. "Ett samhälle har vissa saker som behövs göras för att det ska fungera, därav jobbar folk och det vore ju naturligt att detta behovsbaserade nödvändiga arbete delades av alla som levde i det samhället.Arbete som inte behövs har inget egenvärde i form av någon arbetshysterisk "sysselsättning"."

  =Återger den skiva som går på repeat i mitt huvud 24/7. År in och år ut.
  AK

  SvaraRadera
 26. Neoliberal Agendaons mars 26, 10:31:00 em

  Tänk dig att du åker tillbaka till 1989 och ska berätta för någon där hur utvecklingen kommer bli de närmsta 25 åren.

  Du kanske nämner platta TV-apparater, viagra, läsplattor och att alla har bärbara telefoner.

  - Är det allt? Inget botemedel mot cancer? Inga robotar? Flygande bilar?

  - Nej, blir du tvungen att svara.

  Sen berättar du om informationstekniken och de kommer tappa hakorna.

  - Ingen köper uppslagsböcker längre, men det finns en elektronisk sida man kan gå in på, wikipedia kallas den, och där du kan skriva in vad som helst och på en sekund få redan på mer information än som finns i dagens alla uppslagsverk, uppdaterat i realtid och tillgängligt på alla språk.

  - Va, är det sant. Men vad kostar det och vilket företag gör det? Kanske ska jag köpa aktier i det.

  - Det är inget företag, det är gratis, och alla får gå in och ändra innehållet

  - Va!!

  Sen berättar du om world wide web, att alla har e-mail, sökmotorer, bloggar, instant messages, Google translate, Facebook, youtube, diskussionforum, torrents, Google maps, Instagram, Pay pal, bitcoin osv. etc

  Saker som få tänkt sig. Räkna med att det är likadant 25 år in i framtiden. De verkliga förändringarna kommer inom informationstekniken.

  SvaraRadera
 27. "Saker som få tänkt sig. Räkna med att det är likadant 25 år in i framtiden. De verkliga förändringarna kommer inom informationstekniken."

  Visst, men som nån i silicon valley skrev, att man kan jobba från sin egen laptop är marxism i det att arbetaren i fråga äger sitt produktionsmedel.

  Och den stora frågan är just ägande av produktionsmedel, om framtidens produktion består av en robotpark av robotiserade "arbetare" ägda av en liten klick superrika som pumpar ännu mer pengar i lobbyism, tankesmedjor och propagandister för att sälja in sin ovilja att ta samhällsansvar så blir det en väldigt turbulent framtid med en massa gyllene gryningar, svobodas och nyfascister och snedvriden maktfördelning.  SvaraRadera
 28. Boktips om just arbetslöshet och Fas 3. Min starka styvmor har skrivit en bok om detta. Mkt läsvärd om verkligheten.

  "Den här boken handlar om min arbetslöshetsperiod. Från min första arbetslösa dag fram till nu. Med bra utbildning och många många års arbetslivserfarenhet var jag säker på att snart få en anställning. Nu efter fyra år är jag inte säker längre, men hoppet finns kvar".

  http://www.gmlforlag.se/p/alla-bocker-sorterade-pa-titel/rapport-fran-en-arbetslos.html

  Jag vet att man kanske inte får lägga in tips som detta, men vet inget forum där man kan sprida denna läsvärda bok.

  SvaraRadera
 29. Ett i övrigt helt nödvändigt vänsterparti som leds utmärkt är dock oerhört mossiga när det gäller arbetsmarknadens realiteter: man motsätter sig medborgarlön med hänvisning till principen att ingen ska leva på andras arbete! Med en så stor (och snabbt växande del) av produktionen helautomatiserad borde man rimligen tänka nytt. Och dessutom: arbetaren man värnar "blockerar" ju försörjning för andra. Vad ger honom rätten att äga "sin" försörjning på bekostnad av andra? Han kan väl lika gärna vara "boven" i dramat?

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.