torsdag 6 mars 2014

"Bland annat har försvaret köpt in en helikopter och en kustkorvett", säger Pär Österholm från Konjunkturinstitutet som förklaring, vid sidan av ökande privat konsumtion, till varför BNP ökade med 3,1 procent förra kvartalet.