söndag 1 december 2013

Prekariatet växer

De partier vars politik skapar prekariat skapar samtidigt ett samhälle som bygger in sin egen sociala undergång. Och därmed demokratins undergång. De partier som i retoriken motsätter sig en utveckling som skapar prekariat men inte förmår - i tron att man då tappar medelklassväljare som kortsiktigt tjänar på att fler hamnar i prekariatet - driva en politik för att förhindra denna stegvisa utveckling är givetvis medansvariga.

De som drabbas just nu är i första hand inte vi som växt upp i en välfärdsparentes. De som drabbas främst är yngre generationer. Friheten att välja tillfälliga jobb har ersatts av tvånget att ta tillfälliga jobb, det ena efter det andra i pauser mellan arbetslöshet. Friheten att välja bostad för kortare tid har ersatts av tvånget att flytta runt. Friheten att leva enkelt och fattigt har ersatts med tvånget att leva hårt ansatt. Är nyliberalerna nöjda med den allmänna acceptansen av vikariat, projektanställningar och bemanningsföretag? Är dom nöjda med att fått en allmän acceptans av det stora projektet med namnet Reducera människan till en liten skit.

För det är ju det saken handlar om. Att reducera människan. Vänstern hade sin variant på den modellen, där individen skulle underställas staten och där frihet blev detsamma som att röra sig fritt i därför inredd garderob.

De nyliberala öppnade garderoben, sprängde dess väggar men drog också undan golvet. Och individen reducerades till en ekonomisk varelse vars uppdrag blev att vara kugge i ett ekonomistiskt hjul som snurrade allt fortare för att kunna slunga upp mer pengar till dem på gräddhyllan. Så började man uppbyggnaden av ett samhälle för kuggar i ett ekonomiskt hjul istället för ett samhälle för människor av kött och blod.


Guy Standing var i Sverige för en tid sedan, intervjuades - inte av mig utan av Bengt Westerberg - i En bok, en författare.

33 kommentarer:

 1. http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/det-ar-dags-att-erkanna-behovet-av-en-ny-svensk-modell/

  G.

  SvaraRadera
 2. "Vänstern hade sin variant på den modellen, där individen skulle underställas staten och där frihet blev detsamma som att röra sig fritt i därför inredd garderob.

  De nyliberala öppnade garderoben, sprängde dess väggar men drog också undan golvet."

  5 guldstjärnor!
  L.

  SvaraRadera
 3. Vilken nyliberal öppnad garderob blir då följdfrågan.

  Varför kan inget parti föra sin egen politik längre?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 4. Jag tror vi när en övertro på vad ett politiskt system faktiskt kan åstadkomma…

  SvaraRadera

 5. Reduceras till en liten skit - precis !

  I första kapitlet i After Work berättar Annie Hellquist om två olika perioder i sitt liv. I den första har hon anställning 2-3 dgr i veckan, och klarar sig på det. I den andra arbetar hon sammanlagt ungefär lika mycket, men ständigt rädd och osäker om det skall gå runt, dvs, hon ägnar inte bara ett visst (samma) antal timmar åt arbete, utan alla timmar åt oron för arbetet. Vad gör det med en människa ?

  Svårt att inte hålla med Standing. Att den växande skaran av människor med osäker anställning måste ges en större grundtrygghet. En basinkomst. Som en mänsklig rättighet, bland andra mänskliga rättigheter.
  Medborgarlön (som låter så illa i mångas öron) har nog framtiden för sig.

  En kortare (och bättre !) intervju med Guy Standing :
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5364532

  Eric

  SvaraRadera
 6. Tror vi har en under tro på vad ett politiskt system faktiskt kan åstadkomma och en övertro. Vi tror att allt modernt är bra och därmed är allt gammalt mossigt. Men så är det ju inte.

  Att återställa "25" år av systemskifte är inte gjort på en fikarast...

  Folkhemmets utbyggda trygghetssystem övergavs utan debatt...

  Lisbeth

  SvaraRadera
 7. Medborgarlön har kanske framtiden för sig. "Gammal" tanke men låter modernt... Hhur och varför och av vilka den eventuellt införs borde skapa mer debatt. Inte att den ska införas som en definitiv lösning. Medborgarlön låter inte illa, men motiv kan vara goda och mindre goda.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 8. Nästa system kommer att växa fram ur nuvarande system. Så är det alltid. Det betyder att samma makthavare skapar nästa system. Såvida ingen förändring sker. Vad är det som får människor att tro att det systemet ska skilja sig nämnvärt från föregående system? Har människan som ras utvecklats i raketfart? Snabbevolution?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 9. Haha, du skriver så jäkla bra Birger, och sant.

  SvaraRadera
 10. Prekariatet är ett växande monster. EU är ett monsterbygge som växer. EU är en blåkopia av USA. Världen är därmed ett växande monster. Det verkar onekligen som man sneglat en hel del på kommunismen den inredda garderoben. Man har både dragit undan golvet och inreder därefter åter garderoben.

  SvaraRadera
 11. Prekariat är ju ett ord som man använder ideligen, eller hur?☺

  Nej, det finns inte i mina ordböcker. Det närmaste är "prekär" = pinsam. Så snälla Birger, tala om för mig och andra, eventuellt klent skolade, vad ordet kan översättas med.

  Bra liknelse f.ö. Du får 6 stjärnor av 5 möjliga för garderoben!

  Gt

  SvaraRadera
 12. Det är dags att starta en medborgarrättsrörelse! Utöver att vi kräver medborgarlön kräver vi också medborgarmotioner och medborgarveto. Likt i Schweiz.

  Självfallet måste alla beslut också testas för ekologisk hållbarhet.

  Våra politiker tar väldigt lätt både på hållbarheten och demokratin, även om de försöker låtsas annorlunda.

  SvaraRadera
 13. Hur många känner igen sig i den här beskrivningen av dagens Sverige. Inte jag. Inte många. Tvärtom visar all forskning att vi får det allt bättre och denna utveckling har pågått länge. Detta är också en mycket viktig anledning till socialismens och kommunismens tillbakagång; dessa åskådningar attraherar inte välmående. Annat var det ju på 1800-talet och under 1900-talets första decennier då man verkligen kunde tala om armod. Då var kollektivismen lockande för många.
  Förr talade man om proletariat, idag talar Birger om prekariat... När ska vissa av oss börja se större bitar av verkligheten?

  SvaraRadera
 14. Prekariat har jag förstått är en kombination av prekär och proletariat.

  Som Birger påpekar består denna grupp av människor med tillfälliga anställningar, projektanställningar etc. Det är en brokig skara, somliga antas inta en sådan position där de ser möjligheter med tillfälliga projekt, medan andra hamnar där motvilligt. den sistnämnda gruppen torde öka.

  En annan grupp borde också nämnas och det är eliter med enorma ekonomiska tillgångar, miljardärer. Det är, som jag tolkar det, alltmer dessa eliter som styr de ekonomiska spelreglerna. Dessa eliter har, som jag uppfattar det, enorma möjligheter och mycket makt, än så länge är det uppköp av fotbollslag och annat smått och gott som de ägnar sig åt, även mycket välgörenhet. Har vi tur så är eliterna fortsatt snälla.

  SvaraRadera
 15. "Vänstern hade sin variant på den modellen, där individen skulle underställas staten och där frihet blev detsamma som att röra sig fritt i därför inredd garderob."

  Jag ser det helt annorlunda. Jag ser det som att "vänstern" såg det uppenbara: Ensam är INTE stark!

  Det finns inget självändamål i kollektiven, men att gå samman kan vara en VÄG till frihet. Endast genom att organisera sig i kollektiv kunde arbetarna bli en motkraft mot makten och kapitalet.

  För oss som vill se ett systemskifte finns bara en väg, som jag ser det: Att vi går samman i KOLLEKTIV.

  Risken med att plädera för alltför mycket individuell frihet (som lett till det samhälle vi lever i idag) är att vi kastar ut barnet med badvattnet. Här har nog miljöpartiet bidragit till en negativ utveckling, är jag rädd.

  Frihet låter bra, men frihet för vem?

  Kollektiv behöver inte vara av ondo!

  SvaraRadera
 16. Glömde: Prekariatet har bara en enda möjlig väg ut ur sitt elände: Att organisera sig!

  SvaraRadera
 17. Hur då anita! Oranisera sig mot vad? Mer överstatlighet?

  Om arbetet underställs marknadens principer så blir vår livssituation osäker. Vi det är vi alla som inte är finanskapitalister. De flesta är det inte. Just nu så är vi inte drabbade men en del anser att EU:s politik urholkar demokratin. Att den nedmonterar vår välfärd.

  Mer överstatlighet Nej Tack! Människan har reduceras till en liten skit... Har hen någonsin varit något annat? Det som en del kallar frihet är i själva verket en välinredd garderob. Det handlar inte om vänster eller höger...? Utom om makt. Alla ideologier kan vara himmel eller helvete beroende på innehållet dvs. människorna.

  Onkel Olof uttrycker det bra "Jag tror att vi har en övertro på vad ett politiskt system faktiskt kan åstadkomma..."

  Lisbeth  SvaraRadera
 18. En konkurrensutsatt arbetsmarknad har skapat en global klass. Klyftorna ökar. Skyddsnät monteras ner invandrare pekas ut som måltavlor. Fientligheten breder ut sig.

  När/inför Alliansen fick makten pekade man ut sjuka och arbetslösa. Människor hakade på och de vann valet. Även det en slags "rasism". Konkurrens är honnörsordet inte gemenskap och kollektivt omhändertagande av varandra.

  Vi är alltså redan där även om en del länder upplever det mer... och vi löser det inte genom att entonigt ropa medborgarlön till alla. För alla har olika förutsättningar. En i mycket nedmonterad värld/samhälle kräver mer än så. Snart är alla skyddsnät borta och starkast vinner naturligtvis. Vi får uppleva det andra upplevt och vice versa. Konsekvens/karma? Eller vanlig hederlig rättvisa?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 19. Lisbeth, organisera sig, dvs gå samman, bli ett starkt kollektiv att räkna med. Jag är inte människa att säga hur det ska till, men utan en stark, underifrån kommande kraft som säger NEJ är de människor som hamnat i prekariatet chanslösa.

  Överstatlighet är inte heller något självändamål, jag ser staten som ett medel för att genomföra goda reformer. Det åligger oss medborgare att se till att "staten" gör sitt jobb.

  SvaraRadera
 20. Reagerar på att Birgers inlägg ska vi folkomrösta om EU? skapade så lite diskussion. Där har vi ju en del av svaret. Hur ser dess ramverk ut?

  Väntar liksom dig också på en underifrån kommande kraft. Kanske hos Steg 3 och andra nätverk med kunniga personligheter. Men de måste ju enas om, var de ska lägga den gemensamma kraften. 24 olika berättelser i en bok t.ex. är väl bra men dessa identifierar olika delar.

  Tänk om de kunde informera om hur EU är uppbyggt med överstatlighet och mellanstatlighet. Inom de mellanstatliga områdena arbetar vi inom EU ramarna.

  Det som det inte står om i fördraget får de ännu inte lägga sig i. Vad det är svårt att säga. Inkomstskatt, energikällor?

  Det åligger enligt min mening oss medborgare att politikerna gör sitt jobb. Vi är enligt grundlagen deras uppdragsgivare. Då måste de ha makt att genomföra goda reformer. Men EU:s grundlag gäller före vår.

  Är därför glad att t.ex. Steg 3 vill nå politikerna. För jag är inte heller människa att säga hur det ska gå till. Prekariatet breder ut sig just nu är det ungdomar, sjuka, invandrare, arbetslösa som drabbas värst. Både av fri rörlighet och av slagord som följer i dess spår.

  Snart kan det vara i princip alla inklusive politikerna. I en del medlemsländer reser sig medelklassen. Vi kan ju försöka föreställa oss en rasande medeklass, som är vana att få det som de vill och inte längre får det...

  Lisbeth


  SvaraRadera
 21. EU gör varken till eller från, möjligen påskyndar det utvecklingen mot ett alternativt system. Den nya underifrån kommande motkraften (mot rådande system) kommer troligen att börja i det vi (självgoda västerlänningar) kallar utvecklingsländer. Sedan är det upp till oss att hoppa på tåget eller inte. Vi måste nog börja vänja oss vid att vi inte är universums nav.

  Förhoppningsvis framstår vi i väst som avskräckande exempel så att de som kommer att visa på den nya framkomliga vägen kan hoppa över alla tabbar som vi i den gamla världen gjort.

  SvaraRadera
 22. Anita, jo EU gör till eller från.
  Spricker euron så spricker också EU konceptet. Eller så ifrågasätts det mer. Varför inte tala om vår egentliga politik?

  Motkraften tror jag kommer från oss i den takt vi själva drabbas. Det vi kallat utvecklingsländer håller på att gå om oss. (En del av dem) De har hoppat på vårt tåg. Så det blir nog "en" vända till. Motkraften ser vi i t.ex. Grekland och medelklassen.

  Hoppas att du har rätt att vi framstår som avskräckande exempel. Men ser inte mycket tecken på det. Det verkar som om mänskligheten måste köra huvudet i väggen gång på gång.

  Vi är inte universums nav utan tämligen lika.
  Själgodhet är nog inte ett västerländskt fenomen. Vi itutas att svenskar och västerlänningar är si eller så. Det är en del i det globala konkurrenstänkandet.
  Synd att förminska oss själva. Vi är liksom andra en del i universums nav.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 23. Om vi tänker oss att världens alla naturresurser från början ägdes av alla gemensamt istället för, som nyliberalen tänker sig, av ingen och därmed fria att roffa åt sig och skövla kan vi konstatera att vi idag har en maktelit lever i ett överflöd som i strikt mening utifrån ovanstående grundar sig på stöld. Fördelningen av våra gemensamt ägda naturresurser skulle man kunna kalla naturresursrätt. Dvs det som kommer ur gruvor, oljekällor, vatten mm som vi har rätt att få fördelat jämlikt. Utöver naturresursrätten uppstår ett ökat värde på mark genom att man i städer förbättrar infrastruktur. Ägarna av den marken har fått ett ökat värde på sin mark genom andras arbete. Det ökade markvärdet bör också beskattas. När samhället har fördelat dessa intäkter på sjukhus, skolor, polis mm kan det hända att något blir över till vad vi kan kalla medborgarlön. Denna kan skifta beroende på hur vi lyckas bygga ett samhälle. Naturresursrätten däremot borde vara en form av medborgarlön som borde vara ovillkorlig i rättvisans namn. Det arbete en människa utför borde däremot vara befriat från skatt.Genom införande av landskatt skulle medborgarlön vara möjligt. Med dagens orättmätiga skattesystem är det tveksamt.
  Se vidare www.landskatt.se

  SvaraRadera
 24. Lisbeth, självkänsla är bra att ha, självgodhet är förkastligt. Nog har vi i väst ansett oss vara förmer än människor från andra kulturer. Vi har sett och ser fortfarande andra världsdelar som områden för oss att exploatera och utnyttja.

  Det är den världsordningen jag syftar på när jag hoppas och tror att vi kan räkna med en förändring.

  Att inse att rådande system är oetiskt är inte att förminska oss.

  Prekariater i alla länder, förenen er!

  SvaraRadera
 25. Anita ser det så här, världen saknar inte självkänsla. Den sjuder av känslor. Inte saknar väl t.ex. de flesta politiker självkänsla? Eller en massmördare som kan drivas av en stark självkänsla med motiv att döda.

  Därför så anser jag att självkänsla och självgodhet kan vara lika förkastligt. Att det finns högre och lägre känslor.

  Självtillit däremot behöver vi odla. Men det finns inga kurser i självtillit. Antingen har vi det eller inte. Ingen ska förminska någon. Därför så skrev jag att även vi är en del i universums nav. Vi är inte så unika som vi tror. Inte så hemska om vi jämför oss med andra.

  "Prekariater i alla länder, förenen er!" Kan innebära ociviliserade barbarer i alla länder förenen er!

  Nu när jag tittade på nyheterna nyss så såg jag upplopp och känslosvall. Det är därför jag tjatar om EU och dess regelverk. Risken är stor att upplopp sker när/om bygget rasar. Tycker därför det är på tiden att vi diskuterar vår politik och förenar oss.

  EU kommissionär Viviane Reding sa vid sitt besök att det inte gjorts tidigare. Vi förstår inte hur EU är uppbyggt. Därför så åker hon runt och upplyser om det. Borde det vara så? Borde vi inte veta mer? Vi har alltså varit med och röstat om något vi inte vet mycket om... Det har utvecklats för fort.

  Tror inte vi kan räkna med någon större förändring. Mänskligheten befinner sig där den befinner sig
  Men evolutionen strävar framåt.

  Så jag hoppas inte på att Prekariater i alla länder ska förena sig. För jag tror att det kan bli upplopp och att det styrs upp. Bör det nya systemet växa fram ur kaos?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 26. Neoliberal Agendamån dec. 02, 12:45:00 fm

  "De nyliberala öppnade garderoben, sprängde dess väggar men drog också undan golvet. Och individen reducerades till en ekonomisk varelse vars u ppdrag blev att vara kugge i ett ekonomistiskt hjul "

  Finns inget i nyliberalismen - den klassiska liberalismen - som reducerar människan till en ekonomisk varelse.

  Det här är ett hjärnspöke du skapat, kanske för att skärma dig från det förtryck av andra individer som du står för. Nyliberalism bygger på självägande och att att man inte får initiera våld/tvång mot andra individer.

  På 1870-talet - då Sverige hade liberal högkonjunktur - så blomstrade civilsamhället; församlingar, nykterhetsrörelser, arbetarföreningar ... och det fanns inga politiker som pratade konjunktur, arbetsutbud eller tillväxt.

  Det är sossestaten som har skapat det vi har nu, för det är när politiker måste få ihop budgeten och vinna val genom att lova reformer som människan reduceras till en ekonomisk kugge. Utbildning, bostadsbyggande, pensionsålder, infrastruktur ...det finns inte ett område som staten inte lägger sig för att styra produktionen.

  Staten och kapitalet

  SvaraRadera
 27. Det samhälle/värld vi har nu har givetvis växt fram ur något här hemma ur sossestatens fel och brister. Sossar som skyltade under falsk flagg ändrade detta utan någon debatt. Lider man inte av ett hjärnspöke om man inte ser att nyliberalismen är belönande maktutövande. Smulor trillar ner från de rikastes bord. Dessa ska vi konkurrera om. Men hjärnspöket kallar mer konkurrens för mer frihet. Inte att för mycket konkurrens reducerar människan till en kugge.

  SvaraRadera
 28. Neoliberal agenda; som vanligt då Nyliberaler (högerlibertarianer) för fram sin talan blir retoriken platt och intetsägande och man slutar i pajkastning mot kommunism och socialism som jag håller med om har misslyckats i många stycken.
  Det vore intressant att höra något om de vänsterlibertarianska idéerna och kanske främst Geoismen. Tankar om landskatt, free lunch for landlords och jordränta. Vad tänker du om det?

  SvaraRadera
 29. http://www.mah.se/skiften?ettan=event

  Guy Standing kan ses på Malmö högskola ikväll måndag kl.19. Gratis och öppet för alla. Via länken ovan kan en följa det hela live om vår stad ligger för långt bort eller så.

  Annelie

  SvaraRadera
 30. Annelie! Tack för länken!

  Lisbeth

  SvaraRadera
 31. "På 1870-talet - då Sverige hade liberal högkonjunktur - så blomstrade civilsamhället"

  I det ack så blomstrade civilsamhället hade endast drygt 20% av den vuxna manliga befolkningen rösträtt. En petitess för en neoliberal. De ogillar som bekant demokrati.

  SvaraRadera
 32. Sverige är väl på väg bakåt, med rent konkret avskaffad a-kassa pga omöjliga inträdeskrav & socialbidrag som numera blivit till ren anställningsform? (s) mest grandiosa vallöfte är oavlönade praktikplatser till ungdom. Och (mp) tycks vara redo att hålla borgarna i handen bara man får plats som "kaffekokar-minister" eller liknande vid valvinst. Barkbröd kanske snart börjar säljas i butikerna. Låt oss hoppas på välgörenhet? En friggebod kan gott fungera som bostad åt de unga? Många frågetecken, inga svar, noll politisk debatt.

  SvaraRadera
 33. Bemanningsföretag är ett resultat av det orimliga risktagande som en arbetsgivare tvingas till genom att inte kunna avskeda dem som är olämpliga. Det gagnar knappast landet.

  Om arbetsgivare vågar anställa får vi mer jobb och det är bästa tryggheten för arbetstagare.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.