torsdag 26 september 2013

SvD idag: "Fler människor dör av kyla än av värme på jorden."

Köpenhamn juli 2011
I dag meddelas på SvD:s ledarsida att klimatdebatten är överdriven, att fördelarna är större än nackdelarna med högre medeltemperatur och att fler människor dör av kyla än av värme på jorden.

Just det sistnämnda - att fler dör av kyla än av värme på jorden - är knorren på den inhyrda skribenten Bjørn Lomborgs artikel. Lomborg är adjungerad professor vid Köpenhamns handelshögskola.

Huruvida Lomborg räknat in de drygt 50 000 människor som beräknats dött av värmeböljan i Ryssland år 2010, eller de drygt 30 000 som dog i värmeböljan i södra Europa för tio år sedan är oklart.

Än mer oklart är om den av SvD inhyrde professorn brytt sig om att fundera över dem som nästan helt saknar köpkraft i länder som ligger en bit bort från både hans eget och ledarredaktionens skrivbord.

I artikel ägnas stor kraft till att förminska följderna av att havsnivån kommer att stiga. Den inhyrda skribenten gör ett nummer av att nivån "bara" kan förväntas stiga upp mot 62 centimeter de närmaste dryga 80 åren. Han skriver: "Som jämförelse kan nämnas att havsytan höjts med ungefär 30 cm de senaste 150 åren. Det har inte lett till någon katastrof..."

Det är riktigt att det finns ett scenario som pekar på att havsnivån fram till nästa sekelskifte kan stiga cirka en halv meter. Vilket kan låta hanterbart, inte minst vid en jämförelse av vad som hänt tidigare utan större konsekvenser.

Det skribenten inte förmår begripa - eller av andra skäl vill negligera - är för det första att den halvmeter som nämns är ett genomsnittsvärde. Men nivån kommer att stiga mer inom vissa områden, och mindre inom andra. Såväl regionala som lokala skillnader är i själva verket mycket stora beroende på vindar, havsströmmar, sedimentprocesser, gravitationsfält, salthalt etc. Främst är det länderna vid ekvatorn som kommer att få havsnivå långt över det genomsnittsvärde som skribenten tröstar sig med.

För det andra är det mest avgörande hur nivåerna kommer att bli när de är som högst på grund av stormar och orkaner. Dessa förväntas tillta i både styrka och mängd. Redan idag varierar havsnivån i ledarredaktionens närhet (Stockholm) med en bra bit över en meter. I Köpenhamns närhet är variationerna än större. Som en lustifikation kan nämnas att skyfallet i Köpenhamn den 2 juli 2011 medförde försäkringskostnader på närmare 1 miljard euro. Förhoppningsvis har den inhyrde professorn fått vara med att betala.

För det tredje är jämförelsen med tidigare århundrades havsnivåhöjningar helt ointressant. När skribenten meddelar att dessa "inte lett till någon katastrof" saknar han all förståelse för verkligheten. De närmaste årtiondena kommer vi att närma oss nio miljarder människor på jorden. En allt större del av dessa bor i kustområden med en extremt sårbar infrastruktur, sårbara energisystem, sårbara avloppssystem, sårbar vattenförsörjning, sårbar livsstil. Att försöka förminska problemen genom att tala om vad som hänt i tidigare århundraden är inte bara manipulativt, det saknar helt värde.

För det fjärde bortser den inhyrde från den lilla detalj som innebär att haven är salta och att översvämningar av saltvatten gör jordar obrukbara. Såväl skribenten som de som hyrt in honom kommer säkerligen att ha köpkraft kvar att skaffa sig mat även i framtiden, men man skulle ju förstås kunna förvänta sig att tänkande människor går lite utanför sig själva även om man tillhör den gynnade skaran.

Ett annat meddelande från i artikeln är: "Kostnader för uppvärmning kommer att minska mer än vad kostnaderna för luftkonditionering kommer att öka."

En liten detalj bortses noggrant från: luftkonditionering är vanligare i såväl Handelshögskolan i Köpenhamn som i SvD:s lokaler än på landsbygden i Bangladesh.


SvD:s ledarredaktion gör sig skyldig till ett vetenskapligt och intellektuellt lågvattenmärke av sällan skådat slag när man nu väljer att hyra in (se tillägg längre ner!) en skribent som underblåser de intressen som av olika skäl inte vill ta klimatfrågan på allvar.

Förmodligen har ledarreaktionen intresse av att medverka till att förvirra, förenkla och fördumma. Marknadsekonomin, som på ett närmast fundamentalistiskt sätt omhuldats av ledarredaktionen i årtionden, fungerar ju inte så bra när det gäller klimatfrågan. Klimatfrågan berör nämligen främst de som saknar köpkraft och de som ännu inte är födda. Därför är marknad en usel ledsagare i klimatfrågan. Vilket förstås avslöjar bristerna i den ideologi som SvD:s ledarredaktion står för.

PS!
Tidningen Effekt uppmärksammande häromveckan en undersökning av professor Stephan Lewandowsky från University of Western Australia. Han fann att människor med starka marknadsliberala sympatier är tveksamma till forskarsamhällets syn på klimatfrågan. Förklaringen är säkert banal, reflekterar Effekt: Klimatforskningen signalerar behovet av regleringar, vilket är dåliga nyheter för dem som anser att staten ska hålla sig borta från marknaden.

Lewandowsky fann även att extrema marknadsliberaler oftare än andra avvisar andra vetenskapliga fakta, som att tobak orsakar lungcancer och att HIV orsakar AIDS.


Tillägg 13:58:

Min kollega på Nyhetspanelen, tillika chefredaktör på SvD, Tove Lifvendahl påpekar att Lomberg inte fått betalt för sin artikel, vilket gör begreppet "inhyrt" missvisande. 

Huruvida författaren får betalt från annat håll kan jag inte veta. Däremot meddelade SvD:s Näringsliv i februari att "hemliga miljoner finansierar klimatförnekare".

Miljonerna styrs via två fonder, Donors Trust och Donors Capital, det senare avsatt för givare som bidrog med en miljon eller mer, enligt artikeln. Det var Guardian som avslöjade det hela. Enligt Guardian överträffar de hemliga givarna synliga finansiärer, som oljebolag, med stor marginal.

30 kommentarer:

 1. Vad säger man om detta pulveriserande av Lomborgs argumentation?

  Kanske "lysande" - som så ofta.

  Tilläggas kan att denne Lomborg är mest känd för att ha varnat för att lägga för mkt pengar på klimatvänliga investeringar.

  Han är nämligen övertygad om att det ekonomiska välståndet kan växa obegränsat. Det gör att framtidens människor är mer rika än vad vi människor är nu. Därför ska vi inte slösa för mkt pengar på klimatvänliga investeringar.

  Bättre att framtidens människor lägger pengar på det - de kommer ju att ha bättre råd!

  PS. Ibland när jag försöker skriva här får jag allvarliga funderingar om att jag kanske är en robot ändå - när det visat sig så svårt att bevisa motsatsen. :) DS.

  SvaraRadera
 2. Tyvärr ar det så att Bjørn Lomborgs artikel endast är en av miljoner liknande ute på nätet. Där härskar nämligen klimatförnekarna, och de får alltfler anhängare. Själv börjar jag tro att det är dessa klimatförnekare som de ledande politikerna i Sverige och i världen har tagit mest intryck av. Anledningen till att allting är "business as usual", att ingenting händer, är helt enkelt att få numera tror på IPCCs varningar. Men detta säger man naturligtvis inte till allmänheten.

  SvaraRadera
 3. Vad säger du om klimatpanelens fel när det gäller Himalaya?

  SvaraRadera
 4. Jag säger samma sak som jag sa den 16 februari 2010 på denna blogg...:-).

  Nämligen så här:

  En indisk glaciolog berättade för tio år sedan för den populärvetenskaplig tidning New Scientist att isen smälte så fort att Himalaya eventuellt skulle kunna vara glaciärfritt år 2035.

  I tidningen påpekades att uppgifterna inte kontrollerats - och när väl den indiske forskarens slutrapport kom var uppgifterna starkt reviderade.

  Men den ursprungliga uppgiften återkom i en kampanjrapport från Världsnaturfonden i mars 2005. Ett av rapportens syfte lär ha varit att få fler medlemmar till organisationen. Även miljöorganisationer slåss om medlemmar. Den vanligtvis så talföra svenska delen av organisationen bör be om ursäkt.

  Uppgiften i Världsnaturfondens rapport togs in i materialet från FN:s klimatpanel.

  Jag har letat på Världsnaturfondens hemsida för att hitta någon kommentar från den vanligen så talföra svenska delen av organisationen. Men hittar ingenting. Vilket får organisationens trovärdighet att minska dramatiskt i mina ögon. Och i snabbare takt än glaciärerna.

  SvaraRadera
 5. Det blir allt vanligare att man betalar för en debatt-artikel hos närmaste PR-byrå...
  http://www.journalisten.se/nyheter/pr-byraer-debattartiklar-skrivs-mot-betalning

  SvaraRadera
 6. Artikel i Aftonbladet:

  "En sköld av speglar i rymd­en och svavel i strato­­­s­fären.Science fiction? Nix. Det är så här ingenjörerna vill rädda klimatet om inget annat hjälper. Det kallas planetär ingenjörskonst, geoengineering, och bakom idéerna står några av världens tyngsta vetenskapsmän.

  Exempelvis kommer förslaget att spreja svavel­partiklar i stratosfären från kemisten Paul Crutzen, som 1995 fick Nobelpriset i kemi för upptäckten att freon bryter ner det skyddande ozonlagret.

  ”Tekniskt rimliga”
  – Alla förutom de förslag som rör rymden är egent­ligen tekniskt rimliga att ­genomföra på kort sikt men de är inte acceptabla ur ett riskhänseende, säger ­Anders Hansson, forskare på Linköpings universitet. Han deltar i ett forskningsprojekt som studerar olika aspekter av den här sortens storskaliga tekniska manipulationer av klimatet.

  Förslagen går ut på att ­antingen begränsa solstrålningen eller binda den koldioxid som redan finns i atmosfären.
  – Tekniken med svavelpartiklar i stratosfären har störst potential men också störst risker. Den kan klara att hantera hela den väntade temperaturökningen. Men risken är att man samtidigt slår ut monsunregnen. Och om inte systemet underhålls riskerar klimatet att bli ännu värre än det var innan, säger Anders Hansson.

  Tabubelagt. Från att ha varit snudd på tabubelagt har klimat­tekniken blivit något som FN:s klimatpanel IPCC börjat utreda. I forskarvärlden är stödet för att utreda tekniken stort även om få vill använda den på kort sikt.

  Microsoftgrundaren Bill Gates har satsat motsvarande 30 miljoner kronor på forskning om rymdspeglar som ska minska den strålningen som når jorden. Men det finns småskaliga och mindre drastiska me­toder. I USA arbetar man ­sedan många år med att ta fram reflekterande tak och trottoarer för att öka ­utstrålningen av solenergi.

  På fredag presenterar ­IPCC sin senaste klimat­rapport i Stockholm.

  Fredrik Rundkvist"

  SvaraRadera
 7. Ballahu, det har länge varit så. Ägnade mig - efter det att jag slutat som riksdagsledamot - själv åt att skriva skriva manus till debattartiklar för organisationer, forskare och andra. Självfallet kunde de formella avsändarna göra vad de ville med texten och ersättning erhölls enbart om artikeln kom in någonstans.

  Partierna har för övrigt anställda som skriver debattartiklar åt politikerna. Själv skrev jag långt mer än 200 debattartiklar när jag var språkrör. Vid två tillfällen var det en anställd som skrev utkast, en av gångerna hade hen plockat fram fel fakta i form av fel siffror vilket jag fick skit för. Det var bästa att skriva själv...

  PR-byråer skriver även politikers tal i vissa fall. Har förstått att flera språkrör som kommit efter mig nyttjat talskrivare. Maria W:s berättade om detta i radion för ett tag sedan. Jag finner det högst osmakligt med talskrivare. Kan man inte skriva det man vill ha sagt själv kan man hålla truten som partiledare eller rör. Skådespelare som läser manus hör hemma någon annanstans än inom politik.

  SvaraRadera
 8. "Studie för att opinionsbilda för geoengineering " "Nu ska Victoria Wibeck docent i miljövetenskap vid Linköpings universitet intervjua allmänhet och forskare."

  Vid Linköpings universitet säger man att det finns en "Mättnad i klimatfrågan" Vi är välinformerade men ändå syns inga förändringar i vårt sätt att leva. Gapet mellan kunskap och handling förbryllar forskarna.

  En plan B diskuteras alltså.

  SvaraRadera
 9. Neoliberal Agendators sep. 26, 12:52:00 em

  Lomborg for president!

  Vore kul om någon kunde gräva fram vad klimathysteriker sa för 25 år sedan, så vi kan jämföra med facit.

  SvaraRadera
 10. Neoliberal, den utredning jag gjorde i mitten på 80-talet påvisade att den forskning som fanns pekade tillräckligt tydligt på att politiker redan då borde inlett en stegvis avveckling av fossila bränslen.

  En del forskare från Sovjetunionen inriktade sig på det positiva av att kunna odla tomater i Sibirien, metangasens effekter var så vitt jag minns kända redan då men skulle ju bara bidra till än större möjligheter att odla tomater...

  SvaraRadera
 11. Sakupplysning: Lomborg har ej fått betalt för artikeln. "Inhyrd" är därför ett missvisande epitet.

  SvaraRadera
 12. Har inte Lomberg bytt sida flera gånger ?
  Eric

  SvaraRadera
 13. Tack för påpekandet, Tove. Kanske är det så att Lomborg finansieras av "de hemliga miljoner" som finansierar klimatförnekares opinionsbildning.

  SvD Näringsliv skrev om det i februari.

  Miljonerna styrs via två fonder, Donors Trust och Donors Capital, det senare avsatt för givare som bidrog med en miljon eller mer, enligt artikeln.

  Det var Guardian som avslöjade det hela.

  Enligt Guardian överträffar de hemliga givarna synliga finansiärer, som oljebolag, med stor marginal.

  SvaraRadera
 14. Guardians artikel är mer än värd att läsa! Förskräckande! Demokratins krypskytte när miljon efter miljon slussas in i hemliga fonder för att bedriva opinionsbildning för att ifrågasätta klimatforskarnas trovärdighet. Det blir bara värre och värre!
  L

  SvaraRadera
 15. Möjligt att SVD inte tar miljöfaran på allvar. Däremot tar de rysskräcken på allvar. Man blir imponerad hur de lyckas skrapa fram "skräckinjagande fakta" om den farliga ryssen gång på gång.

  SvaraRadera
 16. Allan Savory: Hur man får öknen att grönska och reverserar klimatförändringen:

  TED talks, som Birger gärna hänvisar till.

  http://www.ted.com/talks/lang/sv/allan_savory_how_to_green_the_world_s_deserts_and_reverse_climate_change.html

  Genom ökat bete av t.ex. kor, under kontrollerade former på jordens savanner och halvöknar, kan man binda så mycket CO2 att man kommer ner på förindustriella nivåer.

  SvaraRadera
 17. Lifvendahl verkar ju så klok och sansad i Nyhetspanelen, att hon borde ha anat något lurt med artikeln, eller hur?

  SvaraRadera
 18. Tove, om Lomberg istället betalar, får han publicerat vad som helst då?

  SvaraRadera
 19. Neoliberal Agenda: Vad klimathysteriker sa för 25 år sen var att vi skulle få se höjda medeltemperaturer. Vilket vi fick.

  SvaraRadera
 20. "Den upphetsade globala kampanjen som syftar till att sälja in den globala uppvärmningsteorin är ett bedrägeri som i sin tur syftar till att kapitalisera på en tillfällig global uppvärmning som surfar på människors tendens att vilja ansluta sig till ett gruppsykologiskt konsensus.

  Kapitaliseringen sker genom att kemi/oljeindustrin ska ”rädda världen” genom att under de närmaste kanske 50-100 åren spruta ut diverse kemikalier i atmosfären och genom att avgiftsbelägga allt från bilar till tandkräm med koldioxidavgifter. När den tillfälliga upphettningen viker av nedåt, eftersom planeten redan börjat att kylas ned de senaste 1000 åren, kommer politikerna att hurra och tacka industrin för att de räddade planeten. Det komiska är att de kommer att påskynda istiden."


  SvaraRadera
 21. Oavsett vad alla försöker bevisa så är det en plan B som nu diskuteras allt mer öppet. Då är det förmodligen bra att det finns olika åsikter? Gapet mellan kunskap och handling förbryllar forskarna. Vet inte vad som är så förbryllande. Men om politikerna struntat i forskarvärlden och istället skapar politiska styrmedel för fortsatt tillväxt. Är det då konstigt att det finns ett gap mellan kunskap och handling? Nu verkar det som om nästa steg blir att ta ställning till Geoengineering, Planetär ingenjörskonst osv. Kärt barn har många namn. Så det är en jäkla tur att åsikterna spretar? Vid Linköpings universitet säger man att det finns en mättnad i frågan. Är vi mätta blir vi lätt loja och slutar att ifrågasätta? Rap! Vetenskap kom och rädda oss. Etik och moral och frågor kring livets uppkomst blir förhoppningsvis nästa steg? Nu när det börjar talas öppet om en plan B. Om vi lyckats ställa till det så här bör vi leka Gud då borde vara EN fråga att ta ställning till. "Kanske" är det dags att börja fundera kring detta. För forskarna och politikerna gör det uppenbarligen.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 22. Tack Birger! Du är min bästa lärare och en person jag verkligen tror på i sammanhang om miljö!
  Sickan

  SvaraRadera
 23. "Värt att notera är den röda delen, investeringar. Den visar på ett problem som jag nästan bara hört Birger tala om: de investeringar de rödgröna vill göra i höghastighetståg, bostadsbyggande etc ger upphov till stora mängder koldioxidutsläpp."
  Instämmer, 11:07. När jag blev aktiv inom mp var detta mitt återkommande frågetecken som ingen gav mig något vettigt svar på förrän jag hittade Birgers blogg.
  AK

  SvaraRadera
 24. Sickan, tack, ska försöka vara värd förtroendet.

  Lisbeth, jo, det är helt riktigt att man arbetarmed Plan B, Planetär Ingenjörskonst. Eller som det heter CE (Climate Engineering. Tanken är att vi, eftersom vi står inför ett större hot än vi kanske förmår göra något åt, måste ha en utväg. Når vi kritiska brytpunkter kan klimatet komma att skena.

  CE bygger på två huvudstråk: infångande av koldioxid och reflektering av solljus. Detta innebär en storskalig manipulation av det globala klimatet. Det innefattar alltifrån koldioxiddammsugning, molnbildning,rymdspeglar till artificiella vulkanutbrott.

  Frågan diskuteras visserligen internationellt, men beslut kan komma att tas utan folklig debatt och än mindre efter att ha varit uppe i någon valrörelse. Arten är av sådan dimension att hela jorden påverkas, nationella beslutsgångar tycks för småttiga i denna fråga. Dilemman är många och svåra.

  SvaraRadera
 25. Birger, tack för ditt svar.
  Ja, som du skriver "beslut kan komma att tas utan folklig debatt och än mindre efter att ha varit uppe i någon valrörelse."

  Victoria Wibeck docent i miljövetenskap vid Linköpings universitet, ska intervjua allmänheten och forskare för att ta reda på attityden gällande dessa nya klimattekniker.
  "Om inte allmänheten får säga sitt kan människor känna att forskare(och politiker går bakom ryggen på dem."

  Som du skriver Birger "Frågan diskuteras visserligen internationellt." Men inte på samma sätt här hemma. Hur ska människor då kunna säga sitt nu? Är det lita på oss som kommer att gälla? Det är spekulation, men det funderar jag personligen över. Lita på oss från politiker det har vi hört förut. Alla läser inte utländsk press. Det är alltså inte helt lätt att diskutera eller att ha en genomtänkt attityd då.

  Här hemma kallas de som intresserat sig för dessa frågor rakt av för foliehattar. Som du skriver "Dilemman är många och svåra." Så det kräver öppenhet.

  Svergies Radios intervju är väldigt intressant. Synonyma tekniker till Chemtrails beskrivs av reportern utan att Victoria Wibeck motsätter sig dem. Lägger dock ingen värdering i detta. Utan tycker det är bra att saker och ting ventileras.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 26. Jag förstår inte varför man bör ta så allvarligt på vad som skrivs på SvD ledarsida. Det är väl knappast någon som läser den? Det har hänt att jag själv läst, men mest för att få sig ett gott garv. Och så tror jag många tänker, till och med några moderata väljare jag känner. Artiklarna är alldeles för extrema och tilspetsade, skribenterna försöker ge sken av att vara sant förorättade eller upprörda över någon dumhet, men grejen är att det inte funkar. Det som lyser igenom är det utstuderade, det där listiga (som egentligen inte ska synas men som syns för att självbelåtenheten är för stor. Så varför bry sig? Det är väl knappast många som sätter sin tilltro till SvD ledarsida.

  /Jocke

  SvaraRadera

 27. 85 % av den externa, icke muskelenergin, är fossil energi. All fossil energi bör därför förbjudas om man menar allvar med att vilja rädda klimatet. För att det skall vara möjligt bör mänsklighetens antal minskas med 85 %. Då kommer mänskligheten ner till det antal som fanns för ca hundra är sedan, och som den kommer att ha om ca hundra år.
  Trams säger man. men vad är alternativet ? I Sverige används 120 kWh energi, varav 80 kWh är fossil energi bl a 9 liter olja per person / dag. Resten är Vattenkraft, kärnkraft, ved, bioenergi, vindkraft, samt 2.4, ( OBS 2 komma 4 ) kWh muskelenergi.

  Alf Johansson

  SvaraRadera
 28. Apropå allt illvilligt tal om "oljemiljonerna" som påstås finansiera klimathysterikritiker; jämfört med alla de miljarder kronor som via skatter och avgifter slussas över från skattebetalarna till klimathysteriindustrin och till det ena vansinnesprojektet efter det andra (fånga CO2 i berggrunden, ineffektiv vindkraft etc) är det faktiskt löjligt att framhärda i den ryktesspridningen.
  Tshee

  SvaraRadera
 29. Jocke, jo det är faktiskt så att många beslutsfattare och opinionsbildare läser även SvD:s ledarsida.

  I det här fallet är den artikel jag kritiserar en liten pusselbit i den enorma flod av pusselbitar som klimatförnekarna globalt arbetar med för att förvirra och skapa osäkerhet hos beslutsfattare. Bara det att skribenten i det här fallet ställer text till förfogande för en formell artikel med krönikestatus - ej debattartikel - utan krav på normalt textarvode antyder en del.

  Tshee: Tja, men varför vågar finansiärerna inte stå offentligt för att man finansierar?

  SvaraRadera
 30. Gällande:
  "De närmaste årtiondena kommer vi att närma oss nio miljarder människor på jorden. En allt större del av dessa bor i kustområden med en extremt sårbar infrastruktur, sårbara energisystem, sårbara avloppssystem, sårbar vattenförsörjning, sårbar livsstil."

  Detta är ju ett återkommande historiskt problem (ta t ex jorderosioner i Grekland). Den enda lösningen är ju inte att motverka naturförändringar, utan vi har ju även den sida på myntet som säger att människan faktiskt får ta och maka på sig. Man kan alltså inte se människans tillvaro i dagens kustnära områden som en självklarhet som bör skyddas.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.