fredag 20 september 2013

Nyhetspanelen

Jaha, så har tre veckor gått igen. Sanden rinner. Allt fortare tycks det. Klockan 7.40 sitter vi i morgonsoffan. Ursula Berge, Tove Lifvendahl och jag. Lär bli nåt om de där politiska partierna och deras budgetförslag. Jag lär väl notera att regeringens politik går ut på att minska den del av ekonomin som går till det gemensamma, och öka den del som går till konsumtion. Tyvärr konsumerar vi redan över vad planeten tål. Nämnas kan - som en bild som man dock måste ta med en nypa salt - att om vi behållit skattenivån från 2006 hade det gemensamma haft drygt 170 miljarder mer att använda till något vettigare.

Nåt roligare blir det säkert också.

19 kommentarer:

 1. Bra insatts denna morgon. Synd att den lilla regeringsombildningen fick så stort utrymme. /Jonas

  SvaraRadera
 2. Bistånd är ingen liten fråga. Hur och av vem/vilka som det ska delas ut. Ska vårt bistånd gå genom EU, FN eller är vi själva bäst på att avgöra. Fokus låg istället på "den lilla" regeringsombildningen. Vilken skapar konspirationsteorier. Som vanligt blev det en inrikesfråga. En personfråga och inte en sakfråga.

  SvaraRadera
 3. Härligt allvarligt tydligt om ekonomi, klimat och vetenskap på två rappa minuter. Snyggt, Birre!
  La

  SvaraRadera
 4. Bra talat! Men det är inte oviktigt med att kritiken var hård mot Gunilla Carlsson inom Allianspartiet och från många andra. Delvis för att hon ansåg att budgetstödet ska gå genom EU. Samt för att hon ansågs föra Moderaternas politik och inte Alliansens politik. Alliansen talar ofta om splittringar inom oppositionen. Det finns uppenbara splittringar även inom Alliansen.

  SvaraRadera
 5. Bistånd hit, och bistånd dit, och ännu större ränteströmmar och låneamorteringar därifrån, för att inte tala om råvaruexploatering e.t.c., så kanske biståndsfrågan bara sinkar och skymmer den verkliga bilden, suck!

  "Skulle vara värdefullt om du listar några "kärnor", lämpliga att driva vidare demokratiskt."

  Hmm, ja det borde vi alla här bidra till. Vilka är våra centrala aspekter om en "bättre värld", eller hur man nu skall kalla en annorlunda ordning?

  I mina tankar finns det två överordnade dimensioner:

  1. Förhållandet/interaktionen mellan Människa & Naturen, denna ser jag framförallt bestå av STORLEKEN på vår ekonomiska aktivitet, som idag är outhållig stor, man kan också kalla denna dimension för den Ekologiska.

  2. FÖRDELNINGEN människor emellan, är för mig den andra centrala dimensionen, där idag klyftorna är groteskt stora och växande pga nuvarande ekonomiska system inklusive utformningen av dagens pengar/räntebärandfe skuldkrediter.

  Men man behöver också, anser jag en problembild/orsak-verkan analys. Där min överordnade problembild säger mig att det främst är den odemokratiska tillika privat styrda bankhegemonin och deras utsugande makt de dikterar med hjälp av sitt herravälde över skapandet av pengar/räntebärande skuldkrediter, vilket styr över nationer, företag, hushåll och individer och självfallet också över våra i grunden rimligen gemensamma resurser.

  Till detta kan läggas att karaktären idag av detta samhälle är ett fossilt högenergisamhälle som utgör en enorm omställning, vare sig vi vill eller inte, såvida man studerat och accepterat att vi idag med "hjälp" av denna fossila energi utgör en större kraft än de "naturliga" som vår Biosfär är evolutionerad utifrån.
  Att producera livsmedel i ett västerländskt system, som talande exempel, innebär idag att vi mellan tummen och pekfingret stoppar in 10 enheter fossil energi och kemikalier och får ut en enhet livsmedel, därtill tillkommer fossil distribution och det vansinniga att vi dessutom slänger ca hälften genom alla olika led.

  Visionen jag delvis erfarit, om än i mindre skala, är att vi människor kommer närmare vår fulla potential om vi får någorlunda jämlika och upplevda rättvisa förutsättningar att deltaga, utvecklas och bidra. Det centrala i denna vision är således JÄMLIKHET och MÅNGFALD, inom ramen för en ekonomi som gemensamt är överens om rimligen måste försöka hållas inom ekosysmen, med dess flora och fauna, ramar, så att habitat/livsmiljöer och utrymme beaktas och värderas utifrån livets väv av biologisk mångfald.

  Alltså, mindre fossil energi att spendera/förbruka, mindre skillnader i miljöurymme/köpkraft, med andra ord en mindre kaka, men en mer jämlikt & rättvis fördelad sådan.

  Frihet, mångfald, kärlek och respekt.

  fre sep 20, 09:16:00 fm

  SvaraRadera
 6. Bistånd hör ihop med mänskliga rättigheter. Vilket vi har skrivit under på...

  Hur bör bistånd betalas ut? Är mottagarländer mer korrupta om de får bistånd via Sverige eller bistånd via EU?

  SvaraRadera
 7. "Bistånd hit och bistånd dit..."
  Nej biståndsfrågan sinkar ingenting däremot skymmer den sikten. Biståndet är en viktig komponent. Men kan självklart inte utrota fattigdomen. Bistånd bör inte användas till att finansiera andra saker som t.ex. att möta klimatförändringen. Det är inte världens fattiga som ska betala notan.

  SvaraRadera
 8. Svalan har ingen talan.
  Jag ser att en tjänst som
  ombud för Jorden är ledig!

  Men att få tjänsten och sedan
  upptäcka att jag var enda sökande
  skulle inte kännas bra så jag avstår.

  SvaraRadera
 9. ""Det gäller att se när det går över styr
  Arbetskraftsinvandring. Det bygger i grunden på tanken om människors fria rörlighet, individers rätt att bo och arbeta var man vill. Att försöka finna sig en framtid bortom den där, ofta konstlade, nationsgränsen som en gång satts upp. Ofta efter krig eller genom beslut långt ifrån de som berörs.

  Nationer är inget självändamål, än mindre något bestående. Se här hur nationsgränser flyter fram och tillbaka. Utan att särskilt många individer tillfrågats.

  Nationalism är, enligt min uppfattning, något absurt. Lika absurt som tal om vad "folket" är, eller vad "folket" vill. Talet om "folket", "den stora massan" och liknande kollektivistiskt dravel som ofta framförts av socialister av olika - såväl vanligt förekommande som utrotningshotade - arter har jag alltid känt mig djupt främmande inför. Kollektiv består alltid av individer, individer är aldrig av en och samma sort. Tack och lov. Så ni vet vad jag står när det gäller nationalism, kollektivism och annat dravel.

  Med detta som bakgrund kan jag gå vidare...""

  Ovanstående har Birger skrivit och vart han sedan ska gå
  vidare utan sina Kamrater, det kan han inte svara för!
  Och den förborgerligade instinkten, den kan han inte förstå och därför inte frigöra sig ifrån.
  Han kommer att fortsätta att framträda som en duktig
  pratkvarn och en som inte förstår hur kulturer som
  lever på Jordens villkor kan skapas och försvaras!

  Roland

  SvaraRadera
 10. "om vi behållit skattenivån från 2006 hade det gemensamma haft drygt 170 miljarder mer att använda till något vettigare."

  Knappast. Det hade krävts att underskottet samtidigt ökar tillräckligt mycket, med eller utan upplåning. Vi kan önska hur mycket gemensam sektor som helst, men den försvinner utan statligt underskott.

  SvaraRadera
 11. Neoliberal Agendalör sep. 21, 12:24:00 fm

  Kan det finns något vettigare än att folk (istället för politiker) får bestämma över de pengar de själva har slitit ihop.

  Vakna upp, vi lever inte i Nordkorea.

  SvaraRadera
 12. Så Neoliberalen har trott att vi lever i Nordkorea. Det förklarar ju en del…

  SvaraRadera
 13. Och Roland själv är ingen pratkvarn?

  SvaraRadera
 14. Nu ska vi vara, nu ska vi vara snällaaa!Pling plång!♫♫

  Gt

  SvaraRadera
 15. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 16. Äger säkert sin sanning, Roland. Men ur en kvarn kan komma en del hyggliga produkter bara råvarorna man stoppar in är bra, så ock ur en pratkvarn.

  Den text du hänvisar till fortsätter för övrigt, vilket man noterar om man kikar på själva inlägget som finns här:
  http://schlaug.blogspot.se/2013/06/det-galler-att-se-nar-det-gar-over-styr.html

  SvaraRadera
 17. Gt Är vi inte så snälla så att vi är dumma? Pratar "ibland" runt problemen. Nej, tänker ni säkert. Nu kommer den där pratkvarnen igång igen. Det stämmer bra! Tankarna far. Mycket är snömos. Väldigt lite av det jag skriver är nytt under solen.

  Men hur ska vi bete oss då? Om vi inte pratar med varandra? Telepati?
  Låta andra ta kontrollen? Vi behöver kanske urskilja egna tankar från allt brus. Vad är mitt och vad är ditt. Vad är kollektivt.

  Nationer är inget självändamål. Men samtidigt så är det märkligt att vi tror att alla ska kunna samsas. Pengar ska inte flyta fritt men människor ska det. Lite märkligt. Eftersom vi inte ens kan samsas alla gånger med grannen, vår partner, våra barn eller chefen. Men ska vi förstå andras problem. Vi lägger ribban högt? För högt? Men vi är ju gudarna. Skapelsens krona.

  Miljöproblem/klimatproblem handlar dessutom mycket om att vi far än hit och en dit. Politiker har t.ex. inte förstått att de kan använda sig av tekniken. Vi reser runt för att vi är känslomässigt uttråkade många gånger?

  Kom gärna hit. Men ni måste lära er svenska och smälta in. Annars duger ni inte. Kommer ni hit så skär vi ner på biståndet och lägger det på flyktingmottagande istället. Vi är inte så noga var vi lägger pengarna. Vi kan även lägga pengarna på krig. Då kan ni aldrig åka hem...

  Varför tror "en del" att EU eller FN är bättre på att sköta detta med bistånd? Så pass mycket bättre så att de t.om. vill lämna över hela ansvaret. Varför så liten tillit till oss själva? Om vi bygger upp något bra lokalt vill vi inte även hjälpa andra då? Är vi inte mänskliga?

  Tror att det mesta bygger på feltänk och om vi inte ser på det vi har närmast oss, dvs. försöker lösa problemen i vårt närområde först så löser vi ingenting. Det här med att skapa kulturer som bygger på jordens villkor måste starta lokalt? Globalt lokalt? Inte i första hand med att vi river gränser och allas problem blandas i en enda röra. Vi är ju olika har olika saker som vi behöver lösa innan vi blandas alltför mycket? Individen och frihet var finns det i allt detta?

  Frihet för kapital och den rörliga frihet vi för närvarande förespråkar, tänk om det är lika illa?

  Säger inte att det är så men tänk om...Då faller ju allas resonemang mer eller mindre. I så fall behöver vi tänka om, tänka nytt. Bygga nytt.

  Varför har vi blivit satta i ett visst land eller i en viss nation?
  Slumpen har satt oss där? Ja då kan vi ju slumpmässigt fortsätta fara runt.

  Skulle inte utbyte mellan kulturer kunna ske på andra sätt. Har vi ens utforskat det? Tänker bl.a. på att en del hävdar att de vill bygga upp landet lokalt. Men att andra intressen hindrar det.

  Pust långt och snömos? :)

  Lisbeth

  SvaraRadera
 18. Vi är många som famlar i mörkret och kan inte förstå varför människor och samhällen utvecklas som de gör.
  I sin passivitet vill många av oss inte ta ett "spadtag" utöver det nödvändiga för att komma utanför de cirklar man själv lever inom. Ändå finns en dragningskraft, ett begär efter något nytt för att veta mer.
  Tids nog behöver individen större utrymme och då sprängs cirkelns gräns. Vad händer? Friheten och kunskapen växer! De tidigare frågorna - om varför, varför- får nu ett naturligt svar!

  Christer

  SvaraRadera
 19. Hej Birger. Tack för ditt svar.
  Nu har jag läst hela texten långsamt.
  Och inser nu att den är omfattande
  och plågsamt nyanserad!

  Anonym sa...
  Och Roland själv är ingen pratkvarn?
  Joodå och när han, inte inser detta så kan
  han ge sig på Birger, som får tåla en del!

  Tack Lisbeth för att Du tänker på mig!
  När jag börjar inse att jag kanske aldrig
  kommer att få vara med om att skapa en kultur
  som inte är större och som inte förändras fortare
  än att vi kan trivas med den och ta ansvar för den,
  dä ä då det börjar bli felskär här och där!

  Lite rädd för, Veronika som jag känner, är jag!
  För hon har löst allt på sitt eget lilla sätt.
  Hon är glad och tror på "den positiva egoismen!"

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.