fredag 16 augusti 2013

Hög tid att ta ett seriöst samtal om basinkomst


Oviljan att föra ett politiskt sansat samtal om införande av basinkomst (eller som det också kallas; medborgarlön) tycks mig för varje år bli allt mer absurd. 

Det finns givetvis nackdelar med ett system med ovillkorad basinkomst/medborgarlön, men nackdelarna med dagens system tycks mig vara betydligt större. Vi lappar och lagar på ett myller av administrativt dyra delsystem som allt färre människor förstår innebörden av. Tiotusentals människor är anställda för att sköta byråkrati, utbetalningar, regelverk, kontroller, datasystem och utbetalningar. Politiker och tjänstemän i riksdagen ängar tusentals motioner åt att konstruera allt mer komplexa och ogenomträngliga regelverk. Systemen är svåröverskådliga och komplexa -  ibland nästan obegripliga.

Steget till införande av en icke villkorad basinkomst kan tyckas långt. Det är förvisso ett rejält Alexanderhugg. Men på ett annat sätt kan man se det som en naturlig reformering av sådant vi redan byggt in i trygghetssystemen från det vi föds till det vi dör:
#barnbidrag
#studiebidrag
#föräldrapenning och vårdnadsbidrag
#arbetslöshetsförsäkring
#sjukförsäkring
#grundläggande pension
  De flesta av oss berörs under våra liv av de flesta av dessa system. De försörjer oss när vi inte lönearbetar. Vi har finansierat dem via skatter och obligatoriska avgifter. Genom skatter och avgifter har vi också finansierat all den byråkrati som krävs för att upprätthålla detta myller av system, delsystem och kontrollsystem. 

  Till detta kommer en rad olika bidrag och avdrag:
  # jobbskatteavdrag
  #räntebidrag
  #bostadsbidrag
  #försörjningsstöd (socialbidrag)
  #sjukersättning
  #ROT och RUT
   Rundgången är i sig enorm, vi betalar skatt för att få tillbaka administrativt krångliga och villkorade bidrag och avdrag i ett myller som är svårgenomträngligt att sätta sig in i och kostsamt att hantera.  

   Hela systemet av bidrag, avdrag och ersättningar skapar förvisso jobb. Men för vems skull? Sin egen skull? En ovillkorad basinkomst skulle bespara oss administration, byråkrati, lokalhyror, kostnader för ständigt dyrare och allt mer sårbara datasystem – och samtidigt minska kontrollen och övervakningen av medborgarna.

   Vi har - med goda föresatser - byggt upp en statsapparat som förutom att betala ut medel till medborgarna har blivit ett egenintresse - men frågan är om det är ett allmänintresse... Hade vi börjat från början med att skapa system hade det naturligtvis inte blivit det byråkratiserade lapptäcke som det idag blivit. Ett lapptäcke där människor som verkligen behöver hjälp och stöd kan falla mellan stolarna.


   Det är upp till de som vägrar samtala om basinkomst att förklara vad som är fördelarna med dagens lapptäcke - och om den komplicerade och kostnadskrävande byråkratin verkligen är värd sina pengar.  

   Det är också upp till de som vägrar samtala om basinkomst att förklara hur dagens system skall kunna fungera i en tid när vi kommer att växla allt mer mellan arbete, arbetslöshet och studier.

   På plussidan för basinkomst finns överskådligheten, enkelheten och byråkratilösheten - samt det faktum att ingen faller genom stolarna och ingen behöver sälja ut sin integritet. Naturligtvis finns det nackdelar också, men jag har svårt att se att dessa skulle dominera över fördelarna på sådant sätt att inte ett seriöst samtal om basinkomst skulle kunna föras i den politiska debatten.

   I omvärlden växer intresset för villkorslös basinkomst. Det finns idag ett internationellt nätverk för basinkomst (BIEN) där frågan utvecklas - vice ordförande är för övrigt professor Guy Standing, som kommer till Sverige i början av oktober för ett antal föreläsningar samt medverkan i radio, teve, andra medier. Basinkomst/medborgarlön är inte bara en vision utan har prövats i pilotprojekt i skilda tider och olika länder – från 1970-talets USA och Kanada till dagens Namibia och Indien.

   I Sverige finns en basinkomströrelse. Bland partierna har MP haft med kravet i sitt partiprogram sedan 80-talet - men efter senaste kongressen är lustigt nog begreppen basinkomst och medborgarlön utrensade... Olika mer konkreta - och kanske kontroversiella - förslag till lösningar har framförts även senaste tiden, bland annat av Lars Wilderäng på bloggen Corncoupia.

   Det behövs ett seriöst samtal om hur framtidens trygghetssystem skall vara utformat. Dagens system har visserligen blivit en vana - men den som tittar på det utifrån med friska ögon måste rimligen fundera över hur i herrans namn vi kunnat skapa något så byråkratiskt med så många människor anställda för något så enkelt som att garantera medborgarna en grundtrygghet i alla livets skeden.

   54 kommentarer:

   1. Nackdelen med allt är väl att motiven bakom kan vara svåra att förutsäga. I ett av dina tidigare inlägg "one happy story" framkommer tydligt att parlamentet uppmanar EU kommissionen att inleda praktiska och omfattade försök med villkorslös medborgarlön. Så visst diskuteras det. Det blir alltså inte en liten reform om den blir av. EU är vår politik. Vi kan inte skapa en egen vid sidan om. Så vi bör vara lite försiktiga med vad vi önskar när vi kastar ur oss förslag. Tänker på bl.a. den frispråkiga Tomas Bodström...

    Annika Lillemets säger i det tidigare inlägget att "jag kan självklart inte gå i god för vad EU parlamentet eller EU kommissionen egentligen menar."

    Så en väl befogad fråga blir kan någon det? Tänker på inlägg på denna blogg som "Medborgarlön Nu" Det är lätt att tycka så. Men som Annika Lillemets påpekade "Basinkomst kan ge en grund som går att leva på. Men naturligtvis inte ersätta socialförsäkringar."

    VIKTIGT! att tänka om inte alla trygghetssystem ska raseras och "utanförskapet" öka istället för minska.

    Så hur går tongångarna i slutna rum? Vilka riktlinjer dras upp. Kanske kan de politiker som deltagit berätta om det. Senast var det ju Löfven som deltog. Att ingen journalist på bl.a. SvD frågar ut honom efter besöket är "märkligt". Uppföljning är de dåliga på. I bruset av information försvinner viktig information och ersätts med mindre viktig.

    Medborgarlön basinkomst ja. Eftertanke först ja... Inte medborgarlön NU. Skapat ur ett känslomässigt rus. Långa tankar inte korta. Idéer våra tankar och inte minst känslor styr världen. Hur ser den ut?

    Men visst är det konstigt att vissa bidrag anses sämre än andra... Kanske ska de som plockar ut allehanda bidrag fundera över sitt motstånd mot just basinkomst. Rätt utfört skulle den ge ett lyft åt världen. Fel utfört skulle den...?

    Lisbeth

    SvaraRadera
   2. Hej,

    Tack för det inlägget !

    Blev nyligen varse hur kritisk, inte bara ointresserad, man kan vara mot baslön :
    http://ericsecher.blogspot.se/2013/06/arbetsmoralism.html
    Huvudargumenten handlar om "negativa sociala, psykologiska, moraliska och ekonomiska konsekvenser". Istället är arbetstidsförkortning lösningen.

    De ekonomiska vinsterna av minskad byråkrati kanske är det argument som biter bäst. Men efter att ha hört Roland Paulsen och Lasse Ekstrand på Arbetskritiskt forum från förra året, där även du medverkade; så blir det integritets - och frihetsaspekten som kommer i förgrunden. Som Ekstrand uttryckte det, när han citerade gamle LO-orföranden Gunnar Nilsson:
    - Alla människor borde födas med en dra-åt-helvete-kassa !

    Om vi verkligen vågar, så kan vi även börja prata om "arbetsmoralism" (Paulsen).

    Eric

    SvaraRadera
   3. Finska vänsterförbundet har ett diskussionsdokument om grundlön på nätet: http://t.co/spHmOSkBpX . Har filosoferat över det och tyska Piratpartiets motsvarande tankar här: http://bjornbrum.blogspot.se/2013/08/medborgarlon-grundinkomst-tyska-och.html Det kom en del intressanta synpunkter för och emot bland kommentarerna.

    Frågan ligger i tiden. Samtidigt finns det mycket starka intressen som inte gillar förslaget eftersom någon form av grundinkomst kan minska överhetens makt att trycka ner och splittra folket. En som kommenterade hos mig trodde att risken var att vi i stället fick en underklass som levde på minimiförhållanden om man inte samtidigt byter samhällssystem. Hans tanke var nog att överklassen är smidig och kan anpassa sig även till detta, och därmed missbruka möjligheterna.

    SvaraRadera
   4. I ett väl fungerande kollektiv är alla fullt medvetna om varandra. I en skendemokrati - där vi i Sverige befinner oss - finns inte förmåga till gemensam insikt och förmåga som gör oss fullt medvetna om varandra, varandras behov, förmåga etcetera.

    I ett väl fungerande kollektiv har själviskheten raderats ut till förmån för: En för alla alla för en.

    Birger skriver: "Bland partierna har MP haft med kravet i sitt partiprogram sedan 80-talet - men efter senaste kongressen är lustigt nog begreppen basinkomst och medborgarlön utrensade..."

    Därmed visar MP att de inte längre ser till kollektivets bästa. Mp och hela Sveriges riksdag stödjer ett överstatligt system som lämnar andra bakom sig.

    Christer

    SvaraRadera
   5. De flestas syn på arbetarmoral: Den som inte arbetar minst åtta timmar per dag är en "parasit" som inte har rätt till ett värdigt liv, som inte har rätt till att få ta del av samhällets skyddsnät.

    Så här skrev en person i ett tidigare inlägg:
    "Medborgarlön är detsamma som att säga att man ska ha rätt att parasitera på andra medborgare, inget speciellt behov eller insats behövs.

    Det räcker med att vara född i Sverige och så ska man kunna utnyttjas statens våldsapparat för att komma över det andra har slitit ihop.

    Svårt att tänka sig något mer vidrigt bidragsvägen."

    Christer

    SvaraRadera
   6. Enkelheten med medborgarlön lockar väldigt mycket men är inte risken att många skulle sluta jobba att det skulle bli svårt att upprätthålla nivån på ersättningen alternativt att den äts upp av inflationen.

    Man kan ju också tycka att dagens överkomplexa system skulle kunna förenklas, sist var väl någon gång på nittiotalet då man tillsammans över blocken gjorde en gemensam skattereform.

    SvaraRadera
   7. MEDBORGARLÖN; NU!

    SvaraRadera
   8. Erik, Finns det någon "enkelhet" med medborgarlön? Är inte svårigheten att byta system uppenbar? Utan att någon/några faller igenom stolarna ännu mera. Annika Lillemets (MP) åsikt att basinkomst kan ge en grund att leva på. Men inte ersätta andra socialförsäkringar verkar sund. Hoppas hon driver det vidare och inte ger sig.

    Att människor slutar jobba verkar däremot inte troligt. Det finns inbyggt i oss. De flesta av oss vill bidra.

    Björn Nilsson skrev om en invändnig "överklassen är smidig och kan anpassa sig även till detta, och därmed missbruka möjligheterna? Vilka är överklassen behöver vi fråga oss då? Vilka/vem kan missbruka något som kan tyckas så självklart som medborgarlön?

    Lisbeth

    SvaraRadera
   9. Anonym "MEDBORGARLÖN: NU"

    Härta (lugna) dig lite.

    Lisbeth

    SvaraRadera
   10. En radikal tanke: vad sägs om att folk behåller *sina* pengar, istället för att skatta bort dem och sedan krångla för att få tillbaka dem?

    I ett samhälle med 60% skatt, hurdant liv kan en 20-åring drömma om? Vad är gränsen för vad som är realistiskt? Skall en villa utanför stan när man fyller 40 vara den ultimata framgångssagan?

    SvaraRadera
    Svar
    1. Haha, precis min dröm. Kanske kanske kan man ha råd att ömsa skinn ifrån lägenhet till villa samtidigt som barnen börjar bli stora nog att flytta hemifrån? Kass tajming bara för barnen.

     Radera
   11. Kommentar till Lisbeth 08:38:00. Överklassen är grovt räknat de som kontrollerar det samhälleliga kapitalet + deras politiska ombud (Alliansen samt socialdemokraterna)+ ytterligare lite löst folk i samhällets topp. Man kan säga att det är den enprocentgrupp som Occupy-rörelsen angriper, fast dess hårda kärna kanske är 0,1 procent och den större gruppen bortåt 10 procent. Om de behåller makten samtidigt som grundinkomst införs kan de hävda att fattigstackarna slipper Fas3 och a-kassa etc., och problemet är löst. Men i själva verket kommer då grundinkomsten vara så låg att den med knapp nöd går att leva på. Så gick resonemanget ungefär. Stämmer väl med Reinfeldts visioner också, ingen skall svälta, men ... . Tror inte man skall underskatta överklassens förmåga att slingra sig fram till de värsta lösningarna. För att införa grundlön torde krävas revisioner av samhället på en mängd områden. Inte bara socialmoderaterna måste bort, utan det handlar om penningpolitik, näringspolitik, skolor etc. En delreform KAN vara sämre än att låta allt vara som det är, så tolkade jag kommentaren. Huset behöver en storstädning.

    Med grundlön borde medfölja en arbetsgaranti - vill du ha arbete skall det fixas på något sätt, och är det helt omöjligt skall du ändå ha inkomsten. Frågan är om grundlönen skall kopplas till vissa förpliktelser att utföra arbeten om det så krävs för samhället? Kan man damma av gamla bestämmelser om civilförsvarsplikt och stoppa in dem i ett grundlönesystem?

    SvaraRadera
   12. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

    SvaraRadera
   13. Björn Nilsson, instämmer!

    Lisbeth

    SvaraRadera
   14. "Tiden är mogen" Ja.

    I ett dråpslag på några månader gick det att ändra sjukförsäkringssystemet och a-kassan så att flertalet hamnade/hamnar i ett helvetes lidande.

    Med god politisk vilja borde tiden vara mogen att ta sig ur gamla invanda mönster som säger att det inte går att införa medborgarlön.

    I maktens korridorer tror så kallade auktoriteter att dom kan göra som dom vill och vi "vanliga" folket har sval betet och jamsar med.

    Makten finns hos folket. Men Reinfeldts boktitel "Det sovande folket" ger just en vink om hur vi folket lurats till att sova bort makten.

    Christer

    SvaraRadera
   15. "Makten finns hos folket." Nja makten borde finnas hos folket och skulle göra det om folket inte sov.

    SvaraRadera
   16. @Lisbeth: "Att människor slutar jobba verkar däremot inte troligt. Det finns inbyggt i oss. De flesta av oss vill bidra."

    Det är inte inbyggt utan inlärt. Och alla bidrar; när man köper t.ex. en liter mjölk betalar man också skatt.

    Och man skall ropa till det här sovande folket annars vaknar de inte:
    MEDBORGARLÖN; NU!

    SvaraRadera
   17. Lisbeth, det är ett enkelt och kostnadseffektivt system att ha eftersom det ersätter i princip alla andra bidrag, sen är ju förstås alla stora statliga förändringar svåra att genomföra.

    Och visst alla vill säkert bidra men hur många ställer sig på busstationen en kall morgon i februari för att åka till ett jobb man hatar om man inte måste för att äta? Och nej, alla jobb kommer inte att bli roliga.

    Björn Nilsson, ja kommunism som du beskriver låter ju väldigt fint men problemet är ju de där jobben som "ska fixas på något vis" knappast kommer vara några jobb som genererar riktigt värde. Välstånd är inte bara siffror i form av pengar, riktigt efterfrågat arbete måste också utföras.


    Tror många förväntar sig en medborgarlön på 15-20000 men en rimligt medborgarlön kommer aldrig kunna ligga på mer än 6-7000.

    SvaraRadera
   18. Erik "Tror många förväntar sig en medborgarlön på 15-20000 men en rimlig medborgarlön kommer aldrig kunna ligga på mer än 6-7000."

    Bra att detta kommer fram i ljuset. Nivån.

    En anledning till att man inte bör ropa "MEDBORGARLÖN:NU!"
    Något som är inlärt är tänk inte själva. Så ska man ropa något högt bör det vara TÄNK SJÄLVA!

    Eftertanke och Annika Lillemets (MP) påpekande i ett tidigare inlägg från Schlaug blir alltmer relevant. "Basinkomst kan ge en grund som går klara sig på. Men naturligtvis inte ersätta socialförsäkringar."

    Vem klarar sig på t.ex. 6-7000?

    Lisbeth

    SvaraRadera

   19. Diskussionen är verkligen bred - detta kom på TED häromveckan från Andrew McAfee. En del av de Amerikanska super-entrepenörerna börjar förstå vidden och konsekvenserna av de extrema ojämlikheterna i samhället, och basinkomst är uppe på deras agenda också...

    http://www.ted.com/talks/andrew_mcafee_what_will_future_jobs_look_like.html?utm_source=newsletter_daily&utm_campaign=daily&utm_medium=email&utm_content=button__2013-06-10

    SvaraRadera
   20. Ja "basinkomst är uppe på deras agenda också..."
    Så nog behövs eftertanke. Inget rop på NU. Genomförandet dvs. innehållet är viktigast.

    SvaraRadera
   21. Birger Schlaug!
    Sjukersättning är inte ett bidrag!;)

    SvaraRadera
   22. @Lisbeth: "Vem klarar sig på t.ex. 6-7000?"

    Jag klarar mig med ca. 6000,- netto och jag är inte ens ensam att göra det. Jag kan spara t.o.m lite pengar.

    Sverige är så låååååååååångt efter vad som t.ex. diskuteras i Tyskland, Schweiz, Österrike, Finland ang. basinkomst. Ja-a, Rheinfeldt hade rätt; det sovande folket.

    http://de.wikipedia.org/wiki/Bedingungsloses_Grundeinkommen

    http://fi.wikipedia.org/wiki/Perustulo

    Så jag ropar en gång till MEDBORGARLÖN; NU!

    SvaraRadera
   23. 11:39. Nej, just det, det var därför Birger delade upp det, om du läser ordentligt.
    Mika

    SvaraRadera
   24. Anonym mistlur? Ah ropa på men sätt inte i halsen:)
    6000 räcker knappt till hyran för många. Vi behöver väl utgå från var vi befinner oss nu. Vems talan för du egentligen? Den "enprocent grupp..." som Björn Nilsson skriver om? Ska de roffa åt sig resten. Sömntutorna nöjer sig med 6000... så bra. Reinfeldt håller nog med dig. Löneutvecklingen har ju släpat efter för vanligt folk under många år. Jobbskatteavdraget är en bluff. Klyftorna bara ökar.

    Vi kan väl inte helt egoistiskt bara utgå från oss själva och några andra vi vet om. Kollektivet då?

    Hur många skulle klara sig på 6000 idag som det ser ut? Du ropar ju "NU"!

    Lisbeth

    SvaraRadera
   25. Visst är systemet med diverse allmänna försäkringar som Schlaug skriver svåröverskådligt och komplext. Lösningen är bland annat därför att de som inte kan arbeta får betala allt själva tills deras säljbara tillgångar är nere i nästan noll. Socialbidrag till alla alltså, och inte med för dyr bostad. Kanske det bör kompletteras med ett elektronisk matkort som i USA. Sedan får alla sköta sig själva - vid sjukdom, olyckor, arbetslöshet, pension, barnledighet, studier med mera. Alla får betala allt själva. Med ett högt grundavdrag typ flera basbelopp som i de flesta länder kommer de fattiga lättare upp sig och utan bland annat byråkratiskt flum typ som på arbetsförmedlingen med sina korkade konsulter, slavarbete med mera.

    Välståndet i västvärlden och även totalt kommer bara att minska, minska och minska till en kollaps. Så vid någon tidpunkt måste även socialhjälpen läggas ner. Det är tydligt i USA och där har de också legat högt upp och före sedan kriget. Hade välståndet bara ökat, ökat och ökat så hade jag nog varit för en medborgarlön. Och kanske även för en fri invandring. Nu kommer det inte att bli så och därför är sånt här bara tok. Systemet körs direkt i konkurs. Folk tycks inte fatta vad som är orsak och verkan.

    SvaraRadera
   26. Anonym sa... fre aug 16, 10:28:00 fm

    Hallå! Vakna! Sover du?
    Jag rekommenderar dig att läsa mitt inlägg en gång till.

    Christer

    SvaraRadera
   27. Christer, Nej jag är vaken. Tror inte att ändringen av sjuksystemet och a-kassan skedde i ett dråpslag. Utan att S banat vägen. Alliansen slutförde tog det i hamn. Inget bör ske i ett dråpslag. Inte införandet av medborgarlön heller. Även om vi bör införa medborgarlön.

    SvaraRadera
   28. Höginkomsttagarefre aug. 16, 02:09:00 em

    Har jag förstått rätt?

    1. Alla ska få lika mycket bidrag - hela tiden. Alla dagens bidrag slopas och ersätts med ett enda som betalas ut till alla varje månad. Det betyder att ingen får mer bidrag än jag (jag får lika mycket som alla andra trots att jag inte behöver bidrag).

    2. Skatten kommer sänkas och jag får behålla mer av de pengar jag tjänar på mitt arbete.

    SvaraRadera
   29. Anonym fre aug 16, 01:22:00 em.

    När det nya sjukförsäkringssystemt och a-kassan infördes var/blev det ett dråpslag för de som drabbades. Eller hade S meddelat att förändringen var på gång redan när de satt vid makten?

    Så här skrev jag: "Med god politisk vilja borde tiden vara mogen att ta sig ur gamla invanda mönster som säger att det inte går att införa medborgarlön."
    Vilket inte är det samma som det dråpslag som uppstod för de som drabbades när sjukförsäkringssystemet och a-kassan förändrades.

    Christer

    SvaraRadera
   30. Höginkomsttagare, din skatt kommer inte att sänkas. Om du ligger över brytpunkten för värnskatt och har en marginalskatt 56 procent så hamnar du kanske på 80 procent med det fantastiska rundgången med pengar kallad medborglön. Fördelen med detta är i varje fall att man måste ta fram den stora yxan och hacka sönder hela apparaten.

    SvaraRadera

   31. Att införa medborgarlön, t ex 6000 kr/månad utan att samtidigt höja grundavdraget från nuvarande 1 575 kronor/månad vore ingen ide med nuvarande skatt + arbetsgivaravgifter. Nästan hälften av grundlönen skulle dras i skatt.

    Då vore det bättre att höja grundavdraget till 1 350 €uro som i Frankrike ( ca 9 750 kronor/månad )

    I Frankrike räknas fattigdonsgränsen till 9 750 kronor/månad dit någon skatt inte betalas.
    I Sverige räknas fattigdomsgränsen till 1575 Kronor/månad från full skatt skall betalas.

    SvaraRadera
   32. Christer Nej S hade inte meddelat att förändringen var på gång redan när de satt vid makten. S skyltar under falsk flagg. Av inläggen att döma så finns redan tankarna på medborgarlön lite varstans. Det värsta dråpslaget kan därför vara vara att medborgarlön införs utan eftertanke. Anser du att vi är mogna nog att införa medborgarlön NU? Vi borde vara mogna men är vi det?

    SvaraRadera
   33. Neoliberal Agendafre aug. 16, 05:52:00 em

    "Rundgången är i sig enorm"

    Den lär bli ännu större med medborgarlön, då även de med bra inkomster ska få bidrag.

    Om man skulle slopa alla bidrag och ersätta med medborgalön så skulle den bli relativt låg, tänk 5-10 000:-. Det skulle inte gå mer än ett halvår sen skulle krav resas på specialbidrag, för handikappade, ensamstående föräldrar med tre barn osv.

    Om man nu vill ha ett statlig bidragsystsm (vilket jag inte vill) så vore det betydligt bättre avskaffa allt (offentlig sektor, bidrag, pension etc) och sen skapar man ett socialbidrag som täcker upp det man vill ha, tex. sjukvårdsförsäkring. Ännu bättre om socialbidraget görs om till ett sociallån. Man får betala tillbaka om man har möjlighet, men beloppet begränsas till 25% av inkomsten.

    Massa byråkrati skulle försvinna och 90% av all skatt skulle kunna avskaffas.
    SvaraRadera
   34. Schlaug, du äe en svensk hjälte & borde få ett diplom.

    SvaraRadera
   35. Men det är väl inte så svårt att förstå elit-motståndet mot medborgarlön: "smörjoljan" (alla desperata jobb-ansökningar om jobb på arbetsgivarnas skrivbord som bidrar till lägre lönekrav)) i maskineriet för kapitalisternas fortsatta vinst-fest? (s) verkar ju fast beslutna att fortsätta med "massarbeslöshets-administrationen", jag antar att det stå överst på önsklistan i de hemliga samtal man för med näringlivet..?

    SvaraRadera
   36. I Schweiz anser man inte att medborgarlön ska vara någon usel allmosa åt kastlösa, där ligger föreslagna nivåer kring 15 000 kr. Kan inte samhället garantera jobb (vilket ju bevisats under 20 år med olika färg på regeringarna) får et väl garantera rimlig inkomstgaranti åt medborgarna?? Är det verkligen att att begära för mycket?

    SvaraRadera
   37. En rimlig nivå 15 000 kr. 6 000-7 000 kr är däremot orimligt och "usel allmosa åt kastlösa." Även om somliga mycket väl enligt egen utsago skulle klara sig. Har man levt över sina tillgångar så får man lära sig att tänka om. Politikerna borde "garantera rimlig inkomstgaranti åt medborgarna". Det eftersom de manat på genom politiska beslut att vi ska förköpa oss. Vi behöver också ta eget individuellt ansvar för hur vi handlat och rätta munnen efter matsäcken. Björn Nilsson undrade om inte grundlönen skulle kunna kopplas till vissa förpliktelser som samhället behöver. Samhället behöver mycket. Det finns stora brister inom svensk omsorg. Så visst kan man koppla grundlönen till det. Antingen genom mer betalt lönearbete om man så önskar/tycker sig behöva eller får tag på det. Eller genom frivilligt idéellt arbete.

    SvaraRadera
   38. Vad händer med inflationen och fastighetspriser om alla får 6000 kr?

    Så då har alltså alla arbetande människor 6000 extra till att betala ränta på sitt fastighetslån. Alla blir löjligt kreditvärdiga och våra banker startar en lånefest. De kommer kreditexpandera mer än någonsin tidigare i världshistorien.

    Var hamnar då all ränta? Jo, hos eliten. Eliten kan utnyttja även en medborgarlön. Såvida vi inte dämpar fastighetsmarknaden...

    http://www.theguardian.com/business/economics-blog/2012/feb/02/ifs-backs-land-value-tax

    SvaraRadera
   39. Benjamin, du har nog inte förstått grundtanken i basinkomstidén, det handlar ju om att mycket annat ersätts av basinkomsten. Inte mer pengar.

    SvaraRadera
   40. Neoliberal Agendafre aug. 16, 10:23:00 em

    "En rimlig nivå 15 000 kr"

    eller 180 tusen per svensk och år.

    1800 miljarder om alla i Sverige ska ha. Som jämförelse är statsbudgeten idag på ca 780 miljarder...

    SvaraRadera
   41. Jag tycker tanken att vi delar på jobben är bättre, även om jag inser att vi antagligen skulle kunna finansiera medborgarlön som basinkomst relativt enkelt egentligen. Näe, ser hellre en sextimmars arbdag och fler yngre ut i arbete faktiskt. Där finns mycket för samhället spännande saker att hämta!

    SvaraRadera
   42. Neoliberal Agendalör aug. 17, 01:45:00 fm

    Anonym, varför inte en resa till Bahamas för alla och en ny bil varje år? Var inte så egoistisk.

    SvaraRadera
   43. Neoliberal Agenda är det nyliberalismen du beskriver? Konsekvensen av decennier av nyliberalism. Lustigt för det är väl vägen ut som diskuteras här. Inte "en resa till Bahamas för alla och en ny bil varje år?"

    Kan man kalla tanken på basinkomst och medborgarlön för egoistisk. Ett samtal om hur mycket vi behöver för våra grundläggande basbehov är det egoism? Dela på jobben är det egoism? Att bolla för och nackdelar är det egoism?

    Nyliberalismen har trängt djupt in i arbetarrörelsen och släckt dess själ. Ekomodernism och konsumtionshysteri följer i dess spår.

    Du beskriver den privata egoismen som samtidigt är kollektiv. Det är svårt för människor som vill annat att hitta sin plats i ett kollektiv som vill annat. Det är lätt att dras med. Att allt landar vid enbart prat. Men det är inte omöjligt. Men då behöver vi stirra mörkret i ögonen.

    Kommunism? Inte! Noterade att Björn Nilssons inlägg 09:24:00 avfärdades som kommunism.

    SvaraRadera

   44. Var ligger nivån för basinkomst för att man skall uppnå de effekter man eftersträvar ? Eller kanske snarare, hur påverkar nivån effekterna, på arbetslöshet, jämlikhet, livskvalitet ?
    8500 :- ?

    http://ideas.repec.org/p/ctl/louvir/1997014.html

    Eric

    SvaraRadera
   45. Basinkomst: bas betyder grund, underlag på latinska basis stöttepelare.

    När det gäller kläder basgarderob dvs en kavaj eller skjorta ( t.ex. Birgers svarta som hängt med)
    Tror inte att Schlaug menar att vi ska gå i en skjorta med rumpan bar?

    Inte heller att basinkomst kan införas utan t.ex. socialförsäkringar. Vi är individer även i ett kollektiv och individer har olika behov beroende på hur våra liv för närvarande ser ut.

    Varför inte gå igenom varje bidrag/försäkring som Birger nämner. Så att de som fnyser föraktfullt åt bidrag inser hur bidragsberoende de är i verkligheten?

    SvaraRadera
   46. Skulle vara intressant att få veta hur JÄMLIKHET ska kunna upprätthållas (återinföras är rätta ordet) utan "den fula medborgarlönen"? Politikerna resonerar ju som om AMS-massorna är jämlika med de som har svensk medellön (det är en icke-fråga i riksdagen)? För visst handlar väl jämlikhet främst om pengar, inte att alla samhälls-klasser tillåts gå omkring på samma gator? Eller är det sistnämnda kanske den nya definitionen..?

    SvaraRadera
   47. 11:36 - socialförsäkringar behöver ju inte skötas via skatterna eller via obligatoriska avgifter, om vi har basinkomst, utan kan ske via frivilliga avgifter/försäkringar varav en av aktörerna på den marknaden bör vara statlig som alternativ utan vinstsyfte.

    SvaraRadera
   48. Sant "socialförsäkringar behöver ju inte skötas via skatterna eller via obligatoriska avgifter"

    Men om EU kommissionen nu tar parlamentets uppmaning på allvar. Låt säga att de inför praktiska och omfattande försök med villkorslös medborgarlön i alla medlemsländer. Tror ni då att det kommer att vara villkorslöst?

    Den villkorslösa medborgarlönen växer den inte då fram ur nuvarande system? Som handlar om privata vinstsyften.

    Tänker på Annie Lööf som i ett tal tog fram en grön "frisk" växt. Hon krafsade lite på den och tänkte inte på rötterna. På att de kan vara sjuka.

    SvaraRadera
   49. Några reflektioner längre ned utifrån följande två inlägg
    1. Anonym skrev fre aug 16, 08:53:00 fm
    "En radikal tanke: vad sägs om att folk behåller *sina* pengar, istället för att skatta bort dem och sedan krångla för att få tillbaka dem?
    I ett samhälle med 60% skatt, hurdant liv kan en 20-åring drömma om? ..."

    2. Lisbeth skrev fre aug 16, 11:07:00 fm
    "Vem klarar sig på t.ex. 6-7000?"

    Basinkomst borde väl rimligen vara en Reform utifrån följande människosyn och därav följande avsikt:
    A. Att vi ALLA rimligtvis måste ges förutsättningar att deltaga och bidra i att förvalta och skörda frukterna av vår gemensamma planet
    B. Att vi som Jämlikar enligt all forskning byggd på empiri slipper ifrån status- och identitets jakt/kris inom alla nivåer i ett skiktat samhälle - alltså att vi slipper de olika nivåerna/klyftorna som både driver och förstärker detta sjuka och kostsamma konsumtionshetsandet
    C. Att medborgarlön/basinkomst inte kan ersättas av att inkomstskatten allena sänks, inte minst för att nuvarande skatt ligger som ett andra led i det att förvalta och skörda frukterna av vår "Jord" och "Arbete". Som bekant har ju löneandelen sjunkit och kapitalets vinstandel ökat under det nuvarande systemets gång och ordning, där bolagens vinster beskattas mycket mindre, om över huvud taget.
    D. att nivå-frågan inte handlar om att "klara sig på" utan att nivån syftar till att ge en och envar de jämlika och grundläggande förutsättningarna att leva och verka, att deltaga och bidra utifrån sin unika potential och -förmåga
    E. I övrigt håller jag med alla som gör gällande att vi måste ta ett helhetsgrepp och se basinkomst som en del bland flera där vi måste lägga mycket tid på att samtala, diskutera, analysera och syntetisera detta, samt nogsamt sätta stopp för att annat än ett folkligt välment, genomtänkt och med uttalat syfte/-n förslag om medborgarlön sjösätts med dolda "onda"/systembevarande avsikter.

    Vänliga hälsningar

    SvaraRadera
   50. "1800 miljarder om alla i Sverige ska ha. Som jämförelse är statsbudgeten idag på ca 780 miljarder..."

    Om vi utgår från att nuffrorna stämmer, så borde ju även en Neoliberal förstå att den ökningen innebär en ordentlig ökning av köpkraft som mången företagare skulle börja jaga.

    I övrigt tycks Birger fortsatt hävda att skatt finansierar. Det är inte särskilt grönt eller radikalt, eller ens korrekt.

    SvaraRadera
   51. tack Tom Strömberg. Tack Birger. Samtalet om medborgarlön är mycket välkommet. Glöm inte bort att även välutbildade, vuxna personer i Sverige står utan arbete idag.

    Jag kan tala av erfarenhet. Som emsamstående med ett barn och utan att leva över mina tillgångar, kan jag idag väl leva för 8.000/ månad. Men detta beror på att jag inte betalar hyra. Alla fasta avgifter, som sophantering, telefon, internet, el, ved och mat uppgår till 6000 jämnt. Och jag äter nästan inte kött, handlar kläder second hand och för övrig konsumtion finns inget utrymme.

    Hur kommer prissättningen av hyror se ut, när bidragsdelen skulle försvinna och ersättas av en medborgarlön? Jag som inte är ekonom kan ändå se ett tydligt samband mellan hyra - bostadsbidrag.

    SvaraRadera
   52. Politikerna gillar virrvarret av bidrag för de kan använda dessa för att manipulera olika grupper av marginalväljare som de räknat ut att de ska prioritera.

    SvaraRadera
   53. basinkomst är bra tycker jag

    SvaraRadera

   KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

   LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

   MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

   VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

   DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

   Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.