torsdag 13 juni 2013

24 människor - inkl avdankad politiker och en f.d. ärkebiskop - svär i kyrkan

Snart  kommer antologin Att svära i kyrkan ut. Vi är 24 personer, de flesta verksamma i nätverket STEG 3, som skriver om den bisarra idén om evig tillväxt. Ett avstamp för vad debatten i nästa års valrörelse borde handla om - i en tid när skuldbördan ökar och tillväxten inte längre ger vare sig jobb eller mänskligare samhälle. 

Frågor politiker borde svara på är: Vad gör vi nu, när den ekonomiska tillväxten inte längre är lönsam... Vad är bättre liv egentligen?

 
Amelia Bryne bor i Brooklyn och hon berättar om de osynliga ekonomierna som växer fram där. Ekonomier där människor tar egna initiativ och där livet och inte pengarna är i fokus. 

Alf Hornborg beskriver hur våra sätt att prata om pengar, levnadsstandard och teknisk ”utveckling” är ideologiska dimridåer som gör de globala orättvisorna mindre upprörande.

Anders Wijkman tar fasta på finanssektorns roll och dess oförmåga att väga in naturvetenskapliga aspekter i räkenskaperna. Och det är inte bara denna oförmåga som är problematisk, storleken i sig är ett hot.
 
Anna Borgeryd ställer utvärderande frågor: Vad är det som är bra med hur industrisamhället försörjer oss? Och vad är det som är kortsiktigt och ohållbart? Västvärlden haft årtionden av kostsam pseudotillväxt - vi nu måste förändra de ekonomiska spelreglerna.

Anne Jerneck visar hur forskningsämnet hållbarhetsvetenskap vuxit fram som ett tvärvetenskapligt initiativ för att överbrygga klyftan mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Bengt Brülde slår fast att det inte räcker med teknologiska framsteg utan att det också krävs livsstilsförändringar för att lösa klimatproblemet. Finns det då någon etik som kan stötta oss i denna process?

Billy Larsson granskar klimatfrågan med hjälp av en analogi med missbruksproblematik. För att komma ur vårt missbruk krävs både att vi släpper fokuseringen på ekonomisk tillväxt och att vi tillämpar en förnyad etik. 

Birger Schlaug menar att vi i varje tidevarv måste ställa oss frågan: vad är bättre liv? Alltmer talar för att bättre liv idag är mer fri tid, mer social närvaro och mer delaktig kultur. Något som snarast motverkar ekonomisk tillväxt. Vad är det då som gör att vi ändå håller fast vid tillväxttron?

Boo Östberg och Fredrik Sjöberg sätter upp sambandet: Energi = Ekonomi = Välfärd = Demokrati. Denna mycket förenklade ”formel” är grunden då de frågar sig om demokratin kommer stå pall.
 
Christer Sanne tar till bilden av en lök med tre lager för att beskriva social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Med denna liknelse betonar han att de tre hänger intimt samman, är beroende av varandra, men inte på något sätt är likvärdiga. 
 
Fredrik Lindströms utgångspunkt är att vårt tillväxtbegrepp faktiskt innebär att vi aldrig får bli nöjda. Så fort vi blir för belåtna med våra liv så blir vi sämre på att konsumera, och äventyrar därmed vår välfärd. 

Katarina Bjärvall ger sig ut med tummen över vägen och skissar fram liftandet som ett sätt att sabotera konsumtionskulturen. Att lifta är att spara pengar och miljö men också att osäkra tillvaron, öppna sig för slumpen och hitta tillit till mänskligheten.  

KG Hammar tar upp den inre och andliga tillväxten. En tillväxt som inte tär på några ändliga naturresurser och som kanske är en förutsättning om vi ska kunna säga nej till den ekonomiska tillväxten.
 
Lars Wilderäng identifierar de två fundamenten som tillväxten vilar på: befolkningsökningen och den ökade användningen av fossil energi. När inget av detta längre är möjligt måste samhället ställas om för att inte riskera människovärde, jämlikhet, frihet och demokrati. 

Per Grankvist inleder med att skärskåda vårt ordbruk. Vad vi lägger i ordens betydelse, vad som sägs i klartext och vad som står mellan raderna är mycket viktigare än vad man kan förledas tro.

Pernilla Hagbert diskuterar den paradoxala innebörden av tron på grön tillväxt, med byggindustrin och bostadsbranschen som illustrativt exempel.

Pär Holmgren pekar på nödvändigheten att i alla beslut ta hänsyn till att energi, ekonomi och ekologi hänger ihop. Vi ser idag framför allt i Arktis hur den desperata jakten på energi leder till att miljöfrågorna kommer i andra hand.

Sara Karlsson är tydlig med att identifiera två aspekter av tillväxtdiskussionen. Å ena sidan frågan om tillväxten är möjlig och å andra sidan frågan om den är något att sträva efter. Hon vrider och vänder på tankarna om tillväxt är önskvärd. 

Stefan Edman sätter fokus på de globala överlevnadsfrågorna. Han saknar inte idéer om vad som borde göras, men för det krävs både politisk handlingskraft och förändringar på det individuella planet.

Stellan Tengroth tar avstamp i de villkor för växande som gäller inom biologin och analyserar möjligheterna för fortsatt BNP-tillväxt. Kapitlet avslutas med en appell för förnöjsamhet.

Stina Oscarson skriver om hur kulturen kidnappats för att bli en del av en ohållbar utveckling. 

Susanna Elfors reflekterar över städernas tillväxt och över hur dessa ständigt förväntas bli större på bekostnad av grönområden för ekosystemtjänster, matförsörjning och rekreation. Den gröna förorten kan fungera som en modell för den omställning som vi måste göra.

Ylva Lundin föreslår i bokens sista kapitel att vi tar hjälp av begreppet ”resiliens” när vi försöker förändra oss själva och vårt samhälle. Hon berättar konkret och personligt om några av de saker som omställningsrörelsen arbetar med.32 kommentarer:

 1. Fredrik Lindström - är det d e n Fredrik Lindström? Överraskande i så fall!

  I övrigt stora delar av gräddan av tillväxtrealister, några som kämpat i årtionden i motvind och som nu kan få genombrott för sina tankar. Det är inte lätt att vara före sin tid!
  L.

  SvaraRadera
 2. L,
  Inte alls överraskande :)

  Gu va jag önskar den här boken lycka till !

  Eric

  SvaraRadera
 3. Och Stina Oskarsson! Chefen för Sveriges Radios Radioteater!

  SvaraRadera
 4. Roligt, roligt, roligt!

  SvaraRadera
 5. Anna Borgeryd från näringslivet är med och det visar på mod!

  SvaraRadera
 6. Ser klart läsvärt ut. Men det borde skapas ett nätforum där man kan diskutera antologin. En diskussionstråd för varje kapitel samt därtill minst en tråd för övergripande diskussion.

  SvaraRadera
 7. En livs levande partipolitiker och riksdagsledamot finns med, en ung sosse (!!!) vid namn Sara Karlsson. När är hennes tid ute??

  SvaraRadera
 8. Fin blandning av män och kvinnor, erfarna och unga, naturvetare och kulturvetare, professorer och samhällsdebattörer, ekonomer och biologer, meteorologer och aktivister, företagare och löneslavar, vänster och höger och gröna.

  SvaraRadera
 9. Trampa på någon som ligger, tycker fortfarande den borde heta något i still med "Med hushållsgrisen i mosken" eller "Utan mössa i synagogan" eller liknande. Eller kanske bättre, ha det som underrubriker så ingen blir extra trampad på.

  I övrigt spännande.

  SvaraRadera
 10. Utan tillväxt går det åt h-e. Med tillväxt går det också åt h-e. Apropå att svära i kyrka.

  SvaraRadera
 11. Ett fint kinderegg med tre favvisar i en förpackning: Schlaug, Lindström och Borgeryd! Synd att inte Nina Björk finns med i antologin, då hade den varit 100 procent. Men hon kom förstås ut med en annan bok alldeles nyss.

  SvaraRadera
 12. Vem hävdar att evig tillväxt är möjlig?

  SvaraRadera
 13. Fred:Offentlig presentation i Visby, under Almedalsveckan början av juli. Finns till salu något innan.
  Bok-Nisse

  SvaraRadera
 14. Anonym, 10:19:00,
  tack!
  Jag vill gärna slippa Almedal.

  SvaraRadera
 15. Något som förbryllar mig är rubriken "Den gröna förorten kan fungera som en modell för den omställning som vi måste göra". Är det inte så att förorter bara fungerar om det finns billig olja? Är det inte ORTER vi behöver, som är självförsörjande, och inte är "för-" till något?

  SvaraRadera

 16. Decentralisering av dumheten gör den hanterbar.

  På ön, Ön så levde Vi tillsammans med varandra
  och med Jorden.
  Monsanto visste att vi fanns, men emedan vi
  tack vare en fantastiskt uppfostran mot lönsamhet
  "Är Du lönsam lille vän" voro immuna mot
  tidens prat så fick vi vara ifred.

  Vi stämplades som: Icke lönsamma !
  Små dumheter gjorde vi i mycket liten skala.

  Hela byn satsades aldrig på ett bräde
  som man gör där ute, med Jorden.

  Frågan är, om vi inte måste samla ihop oss och
  dra oss ur det Lönsamma Moneyastiska Vansinnet?

  Jag tänkte så här förstår ni? att det ligger ju
  i allas vårt intresse att vi alla sköter oss
  och jorden på den plats på Jorden där vi bor.

  Men, så är det väl, att jag inte har en skruv lös
  utan att någon skruv är allt för hårt åtdragen!

  SvaraRadera

 17. 1) Kan boken förbeställas? Var?

  2) Kan red. se till att varje partiledare får varsitt ex?

  Gt

  SvaraRadera
 18. Av 24 röster så finns det ingen som
  kommer från en kultur som lever på
  Jordens villkor.

  Skulle inte en sådan röst behövas!
  Eller är det bara åskådarnas perspektiv
  som räknas.

  Men alla 24, så länge som ni inte vågar
  identifiera makterna så kommer ni att
  misslyckas!!!

  Makterna kommer att flina åt era ansträngningar!

  SvaraRadera
 19. "Att lifta är att spara pengar och miljö men också att osäkra tillvaron, öppna sig för slumpen och hitta tillit till mänskligheten." Haha, ställde mig minsann med tummen i vädret förra veckan, första gången på 20 år. Föryngrande upplevelse. :-)

  Fredrik Lindström i det här sällskapet - guden har äntligen hört mina år av böner.
  AK

  SvaraRadera
 20. Roland,
  Det kan du ha rätt i, men åtskilliga som försökt sätta sig i maktens krumbukter, och andras försök. Som t.ex Alf Hornborg - Myten om maskinen.

  Saknar också Nina Björk, men i lika hög grad Björn Forsberg.

  AK,
  "Tillit till mänskligheten" !! Den goda viljan ? :)

  Eric


  Eric

  SvaraRadera
 21. Eric, jag är som bekant tvåsidig. :-)
  AK

  SvaraRadera
 22. "Resiliens" (Ylva Lundin)

  Kan motståndskraften öka på något enkelt vis ?

  http://ericsecher.blogspot.se/2013/06/snabbtankt.html

  Eric

  SvaraRadera
 23. Roland, det är inte en liten klick utvalda som ska identifiera "makterna"? Det ligger inte ensamt på deras axlar. Utan på allas. Innan dess skapas inga kultursamhällen. Birger Schlaug har försökt upprepade gånger...? Eller har han inte? Hur många gånger behöver det upprepas? Han har skrivit om Bilderberggruppen och Trilaterala kommissionen. Om politiker och företrädare för transnationella bolag som "kuckelurar för sig själva utan tillstymmelse till pressbevakning..." Frågan är väl hur många har uppfattat det?

  Så länge vi/du/jag/och inte minst pressen kallar dem "makterna" och inte öppet identifierar dem, så kan/bör vi inte begära mer av andra än oss själva.
  Ska bli intressant att läsa boken! Gemensam sak dvs. ansträngning är en början på något nytt. På kultursamhällen...Dit är vägen lång. Det räcker inte med att identifiera makten. Ingen nämnvärd yttre förändring kan ske utan inre förändring?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 24. Min förhoppning är att boken bidrar till äntligen flytta in diskussionen om tillväxten och tillväxtens dilemma i riksdag och regering.

  SvaraRadera

 25. Lisbeth

  Tack för din tillrättavisning!
  Vilken inre förändring saknar jag?
  Jag är otålig och maktlös som synes.
  Saknar tålamod och är tålamodsprövande!
  Även för mig själv.

  Roland

  SvaraRadera
 26. Lisbeth, är detta bättre?

  Om jag inte ser och förstår min fiendes väsen då kan jag
  inte utveckla några verkningsfulla verktyg emot honom/henne!

  I över 14 år har Daniel Estulin undersökt och forskat Bilderberg-gruppens långtgående inflytande på näringsliv och ekonomi, global politik, krig och fred, och kontroll av världens resurser och sina pengar.

  Hans bok, "Den sanna historien om Bilderberggruppen," publicerades 2005 och har nu uppdaterats i en ny 2009 års upplaga. Han säger att under 1954, "de mäktigaste män i världen träffades för första gången" i Oosterbeek, Nederländerna, "debatterade framtiden för världen," och bestämde sig för att träffas årligen i hemlighet. De kallade sig Bilderberg-gruppen med ett medlemskap som representerar en som är vem av världens makteliten, främst från USA, Kanada och Västeuropa med välkända namn som David Rockefeller, Henry Kissinger, Bill Clinton, Gordon Brown, Angela Merkel, Alan Greenspan, Ben Bernanke, Larry Summers, Tim Geithner, Lloyd Blankfein, George Soros, Donald Rumsfeld, Rupert Murdoch, andra statschefer, inflytelserika senatorer, kongressledamöter och parlamentariker, Pentagon och Nato mässing, medlemmar i europeiska kungligheter, utvalda media figurer och inbjöd andra - vissa tyst vid några konton som Barack Obama och många av hans topptjänstemän.

  Alltid väl representerade är ledande figurer från Council on Foreign Relations (CFR), IMF, Världsbanken, Trilaterala kommissionen, EU och kraftfulla centralbankschefer från Federal Reserve, ECB: s Jean-Claude Trichet, och Bank of Englands Mervyn King.

  I över ett halvt sekel, blev ingen agenda eller diskussionsämnen allmänheten inte heller någon pressen tillåts. De få inbjudna tredje statsmakten deltagare och deras chefer är tystnadsplikt. Ändå åtog Estulin "en undersökande resa" som blev hans livsverk. Han säger:

  "Långsamt, en efter en, har jag trängt lagren av hemlighetsmakeriet kring Bilderberggruppen, men jag kunde inte ha gjort detta withot hjälp av" vapenvägrare "från insidan, liksom utanför, koncernens medlemskap." Som ett resultat, han håller deras namn konfidentiellt.

  Oavsett dess tidiga uppdrag, är koncernen nu "en skugga världsregering .... hota (ing) för att ta bort vår rätt att styra våra egna öden (genom att skapa) en oroande verklighet" mycket skada allmänhetens välfärd. Kort sagt, Bilderbergers vill ersätta enskilda nationalstaten suveränitet med en allsmäktig global regering, corporate kontrollerad, och check-parat med militariserad verkställighet.

  "Föreställ dig en privat klubb där presidenter, premiärministrar, internationella bankirer och generaler frottera, där älskvärda kungliga följeslagare garanterar alla kommer överens, och där folk kör krigen, marknader, och Europa (och USA) säga vad de aldrig vågar säga i allmänheten. "

  Tidigt i sin historia, bestämde Bilderbergers "för att skapa en" aristokrati av ändamålet "mellan Europa och Förenta staterna (för att nå konsensus att styra världen i frågor om) politik, ekonomi, och (övergripande) strategi." NATO var viktig för deras planer - att se till "evigt krig (och) nukleär utpressning" för att användas vid behov. Fortsätt sedan att plundra planeten, uppnår fantastiska rikedom och makt, och krossa alla utmanare för att hålla den.

  Tillsammans med militär dominans, kontroll av världens pengar är avgörande för med det kommer absolut kontroll som den mäktiga 19th century Rothschild familjen förstod. Som patriarken Amschel Rothschild sa en gång: "Ge mig kontroll över en nations pengar och jag bryr mig inte vem som gör dess lagar."

  Bilderbergers utgör världens mest exklusiva klubb. Ingen köper deras väg i. Endast koncernens styrkommittén beslutar vem man bjuda, och i samtliga fall deltagare är anhängare till

  ONE WORLD ORDER ...(Det finns mycket mera)

  Lisbeth,Jag är lyhörd och lite rädd för dig, din elaking.:-)

  Roland

  SvaraRadera
 27. Roland :)
  Det kallar jag att svära i kyrkan!

  Lisbeth

  SvaraRadera
 28. Och nästa mål blir att marginalisera vårt land ytterligare i enlighet med Trilateralkommissionens agenda - att skapa ett globalt imperium under en världsregering. Dessvärre är risken stor för att han lyckas i detta land/fårhus där vi är skolade till "inlärd hjälplöshet" som författaren Roland Huntford kallade den svenska mentaliteten i boken "Det blinda Sverige"(eng originaltitel: The New Totalitarians).

  För mer kunskap ang Carl Bildt närstående kretsar, titta på http://www.conspiracyarchive.com/NWO/Trilateral_Members.htm eller http://www.trilateral-commission.net/#news eller http://www.bilderberg.org/

  Tänk själv - även om det känns ovant i början!

  SvaraRadera
 29. Roland. Utifrån den Nya Världsordningen borde ditt/mitt/vårt skrivande ha en större inriktning på EU:s roll i det hela. Detta projekt som manipulerar folk till att tro att EU är ett frihetsprojekt.
  Christer

  SvaraRadera

 30. Christer. Kan så vara, men jag kan ännu för lite
  om detta projekt för att kunna uttala mig därom.
  Roland

  SvaraRadera
 31. Vill bara berömma layouten på omslaget! Vem ligger bakom den?

  Robert

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.