tisdag 21 augusti 2012

Avveckla ekonomers företräde

Lars Calmfors redovisar idag i DN sin syn på nationalekonomers brister utan att säga det mest avgörande: inom ekonomikåren  dominerar såväl en naiv, rent av obegåvad, syn på vad ett samhälle är som en sanslöst brist på kunskap om naturen, naturlagarna och de planetära processerna. 

Den nationalekonomiska disciplinen har tillåtits att blåsa upp sig själv till sådan dignitet att man kan få intryck av att naturlagarna skall anpassa sig efter ekonomiska teorier och att människan i stort reduceras till en ekonomisk varelse vars uppdrag är att få ett teoretiskt systembygge att fungera. Må detta vara en parentes i människans historia. Den status som i det offentliga samtalet ges till nationalekonomer är djupt missvisande för den bristande kompetens om samhälle och människa de i allmänhet besitter.

Calmfors menar nu, i sin artikel, att ekonomerna borde varnat för de finansiella riskerna redan för fem år sedan. Men det var ju inte bara det att man inte varnade, man agerade ju som duktiga idioter i det som ledde fram till finanskris, skuldberg - och som öppnat för att kapitalismen fått utrymme att vara alltför kreativ för sitt eget bästa.

Calmfors skriver: "Finansmarknadernas risktagande var vida större än vad de flesta ekonomer hade kunnat föreställa sig." Det är på gränsen till det ofattbara att ekonomer inte förstått hur marknaden fungerar i en tid när dess aktörer själva beskriver sig som spelare. Det människor med utbildning i andra discipliner sett länge, tycks vara en blockerad verklighet för de nationalekonomer som anses som tunga i debatten.

Calmfors skriver vidare, som uppvaknad ur dvala: "Större kunskaper i doktrinhistoria hade förmodligen också hjälpt ekonomkåren till mer skepsis gentemot för tillfället dominerande synsätt." Godmorgon!

Calmfors har naturligtvis rätt när han skriver att statsvetarna borde delta mer i diskussionen om eurokrisen. Men Calmfors missar att filosofer, psykologer, naturvetare, idéhistoriker och andra borde deltagit - eller tillåtits delta utan att mästras som mindre vetande av den upphöjda ekonomkåren. Det är bara genom att eliminera ekonomers företräde i samhällsdebatten vi kan skapa ett samhälle och en framtid där människan betraktas som det hon är: en biologisk, social och kulturell varelse. Inte i första hand en ekonomisk varelse vars uppdrag är att vara kugge i ett system som för länge sedan lämnat den reella verkligheten.

Calmfors avslutar sin kolumn med att uttrycka önskemål om att andra samhällsvetare skaffar sig sådana kunskaper i ekonomi att de vågar delta mer i diskussionen om till exempel eurokrisen och då kan tillföra fler aspekter. Det bör också hjälpa "oss ekonomer att bli mer medvetna om begränsningarna i våra analysmodeller". Det låter utmärkt, men jag anar likt förbannat att Calmfors menar att det slutligen är ekonomerna som har det absoluta företrädet, när de andra tillfört något till deras tänkande. Jag är övertygad om att det är dags att vända på det.

Nu är det inte första gången Lars Calmfors bekänner eget och disciplinens misslyckande. Redan i oktober 2009 skrev han i Axess: "De flesta nationalekonomer - inklusive jag själv - missade hur mycket av de senaste årens kraftiga tillväxt som berodde på en ohållbar kreditexpansion och hur sammanflätat och sårbart det internationella finansiella systemet blivit". Redan då ansåg jag det vara förfärande. Det så många andra såg, såg inte de mest upphöjda ekonomerna! Tala om att leva i ett tabellverk!

32 kommentarer:

 1. Håller med och fast jag vet att det inte är din grej så tror jag nog att du kan lägga till "andlig" när du talar om människan som mer än en ekonomisk nicke-docka. Det är ganska uppenbart att det vi upplever när vi är i naturen, t.ex., är en andlig upplevelse...för den känslan är ju helt obereonde av hur mycket vi väger eller hur långa vi är eller vilken kultur vi kommer ifrån osv..

  Behöver ju inte betyda att man blir religiös i skogen...men många blir nog det.

  SvaraRadera
 2. Dagens ideologi tycks vara att "naturlagarna ska anpassa sig efter ekonomiska teorier."

  Marknadskrafternas ständiga materiella och ekonomiska tillväxt vill att människor ska vara som maskiner som sattsar på sig själva, ser sina medmänniskor som medtävlare och konkurrenter i alla sammanhang. När "maskinen" är utsliten är den färdig att skrotas och därmed kan en ny "maskin" plockas in osv.

  Våra drömmar om materiell och ekonomisk tillväxt skapar en enorm miljöförstörelse som tömmer både mänskliga och naturens resurser.

  Trots detta faktum uppmanar politiker, ekonomer, företag etc. till mer materiell och ekonomisk tillväxt.

  Christer

  SvaraRadera
 3. Nationalekonomerna är vår tids alkemister!Bägge tävlar om makthavarnas gunst med argumentet - "Jag kan göra dig rik och mäktig med min vetenskap. Se här vilka komplicerade formler jag har som verktyg."
  Problemet för ekonomerna, såväl som alkemisterna, är att deras komplicerade bygge vilar på en grund av kvicksand.

  Togga

  SvaraRadera
 4. Det finns gott om ekonomer som begriper det här. Calmfors, och din, kritik gäller den dominerande, s.k. neoklassiska varianten som tyvärr har dominerat de senaste tretti fyrti åren. Men i exempelvis Real-World Economics Review diskuteras ekonomi av folk som begriper bättre. Förhoppningsvis kommer dom att få en allt större tyngd ju mer neoklassikerna gör bort sig.

  SvaraRadera
 5. Birger har rätt
  Unga ekonomer har behandlats som översteprästens speciella barn.
  Klädsel och attityd förstärkte respekten från omgivningen.
  Oavsett vad de sagt eller i värsta fall uträttat, så har de varit oantastliga.
  Verkligheten har fått underkasta sig den religion som kallas ekonomisk utveckling.
  Tillbaka till verkligheten !!!
  Aran

  SvaraRadera
 6. Om din artikel vilja nämna några saker. Läs böcker "Plikten profiten och konsten att vara människa" av Göran Rosenberg samt "Den generösa människan" av Nörretrender.

  Dessa böcker tar upp detta på ett förtjänstfullt sätt.

  Den senare dräper "Homo ecinomicus" på ett mycket vackert sätt och därmed faller många av de ekonomiska teorierna samman totalt.

  Dessutom är många ekonomer totalt blinda för fenomen såsom peak oil på grund av att de tror så strakt på sina modeller att verkligeheten blir sekundär.

  Vidare borde alla andra grupper ta för sig mer av denna debatt. Läs t.ex. Klas Eklunds bok "Vår ekonomi" så har du vokabulären klar och kan tillräckligt med ekonomi för att diskutera både Eurokris och skuldkris.

  I övrigt tycker jag att din artikel är kanon och bör publiceras på DN-debatt å det snaraste.

  MVH/Lars

  SvaraRadera
 7. Det bästa du skrivit på mycket länge.

  SvaraRadera
 8. Glöm inte ekonom-historikerna. De är en viktig grupp och har kunskaper som gör att de inte går på såna nitar gång efter annan drabbar de renodlade neoklassiska ekonomerna med sina "modeller". Det märktes exempelvis 1999/2000 när neoklassikerna tyckte att "den nya ekonomin" var väldigt häftig och nydanande, medan de mer historiskt kunniga snarare tyckte sig ha sett det där tidigare. Och så kom kraschen ...

  Jag antar att antropologer har en hel del att säga om ekonomi också, fast de till skillnad från neoklassiska ekonomer pratar om riktiga människor i riktiga samhällen.

  SvaraRadera
 9. Birger,
  Hoppas Christer Gunnarsson läser din blogg :)

  Lars,
  Blir varm inombords när någon rekommenderar Rosenberg och Nörrretranders ! Kan bara instämma.

  Eric

  SvaraRadera
 10. Göran Rosenberg talar ibland på Kulturhuset i Ytterjärna. Är han antroposof, månne?

  SvaraRadera
 11. Inte minst är vi psykologiska varelser också...

  SvaraRadera
 12. Nationalekonom in spetis aug. 21, 08:00:00 em

  Det var en salva som visste vad den tog. Tyvärr, och jag säger tyvärr, har du rätt.

  SvaraRadera
 13. Har just sett dig prata med Lovisa Lamm om Nordkorea i SVT. Så horribelt svenska staten och det svenska näringslivet betett sig, så undfallande, så girigt!

  SvaraRadera
 14. Birger! Hur gör vi om vi vill ha ett samhälle där ekonomer inte har företräde till analysen av verkligheten? Hur avvecklar vi deras företräde?

  Var/hur börjar vi?

  SvaraRadera
 15. Andreas Kjernald sa.

  "Behöver ju inte betyda att man blir religiös i skogen...men många blir nog det."
  Tycker inte om ordet religiös, det är så besudlat och sammanblandat med organiserad religion och det är något helt annat än andlig/andlighet, som jag ser det. I en tid då vi vaknar upp och inser oss vara ETT med Gud och allt som ÄR utan någon inblandning av organiserade religioner är det viktigt att vi frigör oss från organiserade religioner, kungar, presidenter och politiska partier mm - fria andliga väsen har inget behov av gamla strukturer. Släpp rädslan - våga vara FRI.

  SvaraRadera
 16. Ekonomi skulle likaväl kunna kallas matematisk psykologi. Dvs en matematiskt kunnig psykolog är antagligen mer lämpad att inse konsekvenserna av ekonomiska beslut.

  Dessutom urgerar jag för en nedläggning av riksbankens pris i ekonomiska vetenskaper till Alfred Nobels fasa/minne. Detta har under vissa perioder upphöjt nyliberalismen till vetenskap. Vilket det inte är utan en ideologi/religion och har inget med vetenskap att skaffa.

  Ekonomer tenderar dessutom att blanda ihop värderinga med medlen (läs den ekonomiska politiken) att nå dem. Där är precis vem som helst lika skickad, minst, att uttala sig om sina värderingar.

  Tack för mig/Lars

  SvaraRadera
 17. Eller om man vänder på saken: kanske "ekonomerna" inte alls har så mycket makt. Kanske den skenbara makten beror av att en grupp ekonomer säger det som de riktiga makthavarna har användning för. Man kan jämföra med ett företag vars ledning inte vill säga obehagligheter själv, utan i stället inkallar man några konsulter som får säga det (och eventuellt få bära hundhuvudet ifall det går åt h-e).

  SvaraRadera
 18. Men det är väl ganska klart. Ekonomerna sitter ju i knät på politikerna. De är ju beroende av dessa höga positioner och att sitta i utredningar. Särskilt sedan EU kom till så har det blivit stor efterfrågan på ekonomer. Men dom måste vidimera de politiska förslagens förträfflighet för att få en bra karriär!

  SvaraRadera
 19. Vad blir klarare av uppfattningen att ekonomerna sitter i politikernas knä?
  Frågan är väl snarare i vems knä BÅDE politiker och ekonomer sitter? Och är det inte så att snarare politiker sitter i ekonomernas knä, som i sin tur sitter i knät på dem med den verkliga makten!?

  Vgf Tom
  Vision: Ekologisk & demokratisk ekonomi framför dagens Kapitalism

  SvaraRadera
 20. Du har rätt Tom. Ungefär vad jag ville antyda i mitt tidigare inlägg, men utan att direkt skriva folk på näsan vilken grupp i samhället det handlar om. Politiker är mellanhänder. Men låt oss vända blicken mot det som Ockupanterna kallar för en-procenten, där har vi de verkliga makthavarna som nog lever gott på den nuvarande krisen.

  SvaraRadera
 21. Ekonomerna har höjts i status för att det har passat deras överordnades syfte: att skaffa sig mer makt. Medans ekonomerna levt i deras tabeller och trallatmantra om tillgång och efterfrågan har Svenska folket arbetat allt hårdare för att skuldsätta sig. Vilken del av medelklassen kommer att köpas som ersättare? Ekonomerna har gjort sitt. Se upp vem som matar dig!

  SvaraRadera

 22. Tack för kommentarer.

  Andreas, har inga problem med det...

  Jan och björn, visst är det så att jag riktar udden mot de neoklassiska.

  Anita, visste jag det så hade det känts stort... En av alla goda inledningar kanske skulle vara att ett eller annat politiskt parti inför valet klädde av kåren.

  Arne, vem som sitter i knät på vem kan man nog fundera över... Uppfattar att politiker sitter minst lika mycket i knät på sina "ekonomiska utredare" som tvärtom.


  SvaraRadera
 23. Birger:

  ",,,Uppfattar att politiker sitter
  minst lika mycket i knät på sina "ekonomiska utredare" som tvärtom."

  En del kan också bli överkörda.
  När Kjell-Olof Fält berättade om
  1994-1985års svenska stadskupp,
  för Olof Palme, en vecka före
  starten på densamma,
  så sa Palme lakoniskt:
  "GÖR SOM DU VILL!"

  Därefter har stackars Felt kLagat:
  "...Därefter kände jag mig så ensam!"

  Roland

  SvaraRadera
 24. Till Björn Nilsson och Eric Secher, Christer Gunnarsson är ekonomhistoriker, inte nationalekonom... Det finns mao fler som är ute och cyklar.

  /JB

  SvaraRadera
 25. JB,

  CG är historiker, men tycker du det gör skillnad i det här sammanhanget ?
  Boken han skrivit, och som diskuterades i En bok en författare heter "Hållbarhetsmyten - varför ekonomisk tillväxt inte är problemet". Känns rimligt att han här sorteras till samma skrå som Calmefors och nationalekonomerna ?

  Eric

  SvaraRadera
 26. *
  Hej Anita:
  "...Hur/var börjar vi?"

  Den som vågar sig på en maktanalys
  från tidernas begynnelse till idag
  och vågar se vartåt det barkar med
  de makter som styr värden idag blir
  säkert mörkrädda.
  Men de som av någon anledning inte tar sig själva av daga, kanske
  kan göra någonting åt saken.
  Men då krävs en global organisation som stödjer att lokala kulturer, som lever på Jordens villkor får finnas och gro och växa.
  Mer vågar jag idag
  inte säga utan stöd.
  Omställningsrörelserna är ett bra alternativ.

  Varför är inte VI ALLA
  med i en rörelse,
  som försöker leva på
  Jordens villkor och
  förhoppningsvis göra
  framtiden möjlig!!!?

  Prata och moralisera kan
  (vilken idiot) (byts ut idag till)
  vem som helst göra.

  Fattas nu bara att jag inte
  är med i en sådan rörelse.
  Men jo då, så är det.

  Roland

  SvaraRadera
 27. Roland, "Varför är inte VI ALLA med i en rörelse..."

  Kanske därför att individer inom en rörelse, vilken rörelse det än må vara styrs av olika motiv? Vi har flera motiv, men ett är starkare dvs. det som avgör hur vi handlar?
  Ta den svenska statskuppen t.ex. Man behöver inte "kuppa fram" något om alla är överens? Alltså så fanns det några "ulvar i fårakläder" inom (S)?

  Ta vilket politiskt parti som helst. Människor har olika motiv. Det har blivit en sanning för mig, efter det att jag deltagit i olika grupper. Därmed inte sagt att vi inte ska delta i grupper! Men man bör ha klart för sig att alla förmodligen inte arbetar i samma riktning? Är man inte tillräckligt uppmärksam, så kanske man t.om. motarbetar sina egna värderingar. I TRON att riktningen i gruppen är gemensam.

  Där ljus finns, finns även mörker? Det kan vi väl se i många sammanhang? Hur människor skor sig i de mest behjärtansvärda organisationer.

  Vi kan börja med att granska det EU vänliga Tillväxtverket, som verkar finnas med i alla möjliga sammanhang? Säg istället där de inte är representerade. Deras främsta uppgift är att bibehålla fortsatt ekonomisk tillväxt? Har jag fel så rätta mig gärna! Jonas Sjöstedt vill ta bort dem. Typiskt politiska partier, ta bort något, så existerar det inte längre? Märkligt!

  Personligen så tror jag inte att man kan ta bort människors åsikter? Eller kan man det? De dyker upp i andra sammanhang? Varför inte i omställningsrörelsen...? Eller i uppbyggandet av lokala ekonomier?
  Eller är den yttersta makten omedveten om att det nuvarande ekonomiska systemet håller på att falla. Dåligt om de inte har en plan B? Eller C... Då är det ju ett gäng dumskallar, vi har att göra med? Vilket jag personligen inte tror. Tror de är väldigt smarta. Allför smarta för oss tyvärr. Därför så anser jag personligen att den egna medvetenhetsutvecklingen är A och O. Ägnar vi oss åt den kan vi sedan bilda grupper som får vara i FRED. Eller ännu bättre sluta gruppera oss. Fast vi har en lång väg att gå och vi lever i omvälvningstider. Vem vet hur mycket tid vi har på oss? Det är bara att "gilla" läget??? Känna tillit till att vi får hjälp? För hur ska vi arma skara, kunna ställa allt tillrätta utan någon som helst hjälp?

  Lisbeth  SvaraRadera
 28. *
  Hej och Moi

  Lisbeth och alla andra kloka...

  Den som vågar sig på en maktanalys
  från tidernas begynnelse till idag
  och vågar se vartåt det barkar med
  de makter som styr värden idag blir
  säkert mörkrädda, själv är jag van.
  Om jag kan leverera något sådant
  svar inom någon tid, så kanske det kan bidraga, till att svara på frågan: VAD GÖR VI NU DÅ?
  Ävenså att de som saknar svar från mig kan få ett sådant.

  I dag och ikväll så har jag hamrat många spikar på huvudet, så nu blir det inte att hamra fast fler spikar eller sanningar i kväll. Möjligen en.
  Sanningen kräver föresten att vi måste vinna några strider för att
  den skall etableras och att en del av de som inte biter den hand som föder dem, kan se andra möjligheter att
  försörja sig och byta sida!

  Roland
  *

  SvaraRadera
 29. ERIC S: exakt min poäng, de som inte vill inse att de ekonomiska processerna är en del av det ekologiska systemet finns inte bara inom nationalekonomin. Därför var jag tveksam till Björn N som ville byta ut nationalekonomer mot ekonom-historiker.

  Jag hoppas istället att fler ekonomer lyssnar på Peter Victor (se Birgers tidigare inlägg 19/8) och andra nationalekonomer som vill ändra på den klassiska ekonomiska modellen.

  /JB

  SvaraRadera
 30. JB, det finns ju miljöekonomer också. Problemet är väl att många av dem förespråkar marknadslösningar på allting, utsläppsrätter som kan köpas och säljas, att sätta fiktiva priser på naturresurser som är omöjliga att sätta pris på, etc. Men om man tänker sig en person med bra grepp på ekonomisk historia samt en attityd till miljön som inte bara handlar om köp och sälj kanske det vore bra?

  SvaraRadera
 31. Anita ställer den avgörande frågan.
  Hur avvecklar vi ekonomernas företräde?

  Birger pekar på en väg, se till att det inom politiken finns ifrågasättande av ekonomerna.

  Ytterligare en sak vi alla kan göra är att rikta påpekanden till alla journalister (såväl som politiker) och kräva bättre uppbackning. Utan ett naturvetenskapligt perspektiv blir det ekonomiska jiddrandet bara tyckanden från en grupp med begränsad insikt. I politik och artiklar framkommer det ofta vad ekonomer tycker men hur hänger det ihop med de ramar som vi inom naturvetenskaperna bet finns? Dessutom är det väldigt torftigt med tyckande endast från ekonomer, var är tyckandet från beteendevetare, historiker etc.

  Sen gillar jag när naturvetare och andra discipliners tyckare lär sig grunderna i ekonomi och lär sig uttrycka sina ståndpunkter i ekonomiska termer. Anledningen till att vi lyssnar så mycket på ekonomer är nämligen att förslag som inte kan omvandlas till kronor och ören blir svårare att ta ställning till och svårare att jämföra med andra förslag.

  Poängen är dock att naturvetenskaperna alltid kommer vinna, ekonomer kan tycka hur mycket de vill men om de inte kopplar sina resonemang till de fysiska gränser som planeten har så är de inget annat än drömmare (eller som de indoktrinerade republikanerna i usa) eller köpta lobbyister .

  Visste ni förresten att republikanska central kommitten i vintras antog en skrivelse som beskriver FNs Agenda 21 som "destructive and incidious".

  När människor (och politiker) hamnat så långt från den naturvetenskapliga verkligheten då är det extremt allvarligt och alla som inser det måste protestera i alla sammanhang som de kan.
  Maila dina politiker och journalister och kräv verklighetsförankring i naturvetenskaperna och fler discipliner än ekonomernas.


  SvaraRadera
 32. Å jo en och annan ekonom vågar faktiskt sticka ut och och kritisera den inkränkta ekonomismen dogmer.
  Professor Lars Pålsson Syll på Malmö
  Högskola är faktiskt numera en av våra mest uppmärksammade ekonomer internationellt sett.Han har blivit uppmärksammad av Paul Krugman i New Times och Brad De Long i Berlkley och av Simon Wren Lewis.Och det var inte för att jamsade med utan med den stora kunskap han faktist besitter både ekeonom och dokrinhistoriker visade på brister i ekonom modelllerna.Men i Sverige är han knappast nämd,en skam.Man är fin på att tiga i hjäl avvikare ibland ekonom kåren i Sverige.Men läs gärna Lars P Syll´s blogg.Det är en mycket klok och sympatisk kille. http://larspsyll.wordpress.com/

  http://larspsyll.wordpress.com/2012/08/22/calmfors-bade-ratt-och-fel-om-ekonomiprofessionens-misslyckande/

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.