torsdag 5 juli 2012

Dåligt av Mikael Damberg

Man kan tycka att det är helt okej - eller till och med riktigt bra - med vinstsyfte inom vård och skola. Det är fullt hedervärt att ideologiskt slåss för privatiserade vinstsyftande verksamheter inom dessa områden. Det är också fullt ideologiskt hedervärt att ta kamp mot bolagisering i syfta att få ut vinst från skola och vård. Det som inte är hedervärt är att göra det som S gjorde igår.

Jonas Sjöstedt påpekade igår att ”Sverige har blivit ett extremt land där det gäller företags möjlighet att ta för sig”. Oavsett vad man tycker i sak om vinstsyftande skolor och omsorg så är just detta ett helt korrekt konstaterande. Sverige är något av privatiseringens experimentland i detta avseende.

Det är intellektuellt undermåligt att försvarar bolagiseringen av skola, vård och omsorg genom att måla upp en bild av att Vänsterpartiets syn är något udda och konstigt. Det är precis tvärtom. Vänstern vill numer se alternativ till offentliga verksamheter, men det skall ske i icke-vinstsyftande form: kooperativ, stiftelser eller privat där vinsten återinvesteras i verksamheten.

Vänsterpartiet är idag där MP var igår. MP flyttade sig däremot bort från detta under Peters och Marias era för att istället plädera för acceptans av vinstsyftande bolagisering.

Socialdemokraternas Mikael Damberg hävdar till och med att Sjöstedts förslag "inte går att genomföra". När politik blir så låg, och när argumentationen är så usel, uppträder socialdemokraterna inte bara intellektuellt undermåligt utan också ohederligt. Självfallet är det fullt möjligt att ta besluts om innebär att alla privata bolag inom offentligt betald välfärd måste upphöra eller ombilda sig till en bolagsform utan vinstmål.

Alliansen målar ut Vänsterns krav som någon sorts avart från ett parti med kommunistiska rötter, trots att 60-70 procent av de borgerliga väljaren håller med Vänster i denna fråga! Det är till och med en fullt rimlig liberal hållning att skattefinansierad skola, vård och omsorg inte skall bedrivas av privata vinstsyftande ägare.

Man kan tycka vad man vill om vinstsyftade bolagisering av skola, vård och omsorg - själv tycker jag intensivt illa om det eftersom den här sortens fullt ut skattefinansierad verksamhet inte har något att vinna på att vinstsyfte blir motor - men kom inte och säg att Vänstern i detta fall skulle ha någon udda åsikt eller lägger fram förslag som inte går att genomföra.

Blir inte Vänstern tillräckligt stora för att kunna stoppa  S och MP i denna fråga bör man åtminstone nå en kompromiss i en eventuell rödgrön regering som innebär en mandatperiods periodiskt stopp för nya privatiseringar för att skapa utrymme för  utvärderingar och tid för överväganden och eftertanke. Men det blir kanske inte någon rödgrön regering, kanske faller S och M i varandras armar som man redan gjort i Katrineholm, Göran Perssons gamla revir...17 kommentarer:

 1. Det går givetvis att stoppa vinstintresset. Riv upp lagen om valfrihet. Valfrihet är INTE att kunna sko sig på andra. Inför en ny lag. Lagen om allas rätt till frihet inom ramen för alla andras lika rätt. Då faller vinstintressen på andras bekostnad bort. Men en sådan lag är "EU kommissionen" förmodligen inte intresserad av.

  Enligt Folkrörelsen nej till EU:
  "Men den EU rätt som ligger till grund för lagen om offentlig upphandling gör det möjligt för stat, kommun och landsting att fortsätta bedriva verksamheterna i egen regi.

  Så låt oss ta den möjligheten! Medan den ännu finns...

  Vad är valFRIHET? Det behöver diskuteras. Ska valfrihet innebära att människor plockar ut vinster ur det som ska vara vår gemensamma välfärd? Då blir det frihet för vem? För kapitalet? Inte blir det någon större vinst för t.ex. lilla förvirrade "Märta" på hemmet.

  Svergie har blivit en experimentverkstad. "Vi" jämför människor med stolar och bord. Vissa menar att man ska kunna tjäna stora pengar på allting. Frånvaron av etik och moral lyser klart. Det kallas för frihet.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 2. Just det, Birger. I Katrineholm verkar S & M vara överens om att t.ex. förbjuda de kommunala institutionerna att upphandla ekologiskt. Därför köpter jag (per egen kassa) en del ekologiska livsmedel som jag anser att min (på demenshemmet boende) hustru behöver.

  Nisse

  SvaraRadera
 3. Det är bara att än en gång konstatera att S vill ingenting numera...

  SvaraRadera
 4. Man kan väl lagstifta att all vård och skola får vara som förr - privata, vinstgivande verksamheter får finnas, men inte utan att samhället skuter till skattepengar.

  SvaraRadera
 5. Rättelse:
  Ej "men inte utan att", utan "men utan att".

  SvaraRadera
 6. Fred Lane, En majoritet i riksdagen skulle kunna besluta om en lag om att privata företag inom skola, vård, ommsorg inte får statsbidrag från den offentliga sektorn. EU rätten tillåter inte att t.ex. äldreomsorgen drivs av kooperativ, ideella föreningar. De flesta vill dock ha alternativ. På så vis plockar V få röster. Märkligt för det viktigaste borde vara att få bort vinstintresset ur välfärden först. Sedan kan man diskutera privata alternativ utan vinstintresse. Vissa saker lämpar sig inte för vinst däribland skola, omsorg. Jonas Sjöstedt koncentrerar sig mest på att få bort vinsten ur välfärden. Helt rätt anser jag personligen.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 7. Den gamle liberale filosofen Jeremy Benthams vision om största möjliga lycka åt största möjliga antal, vilket ledde honom till slutsatsen att en individs frihet inte får bli så stor att den börjar inkräkta på en
  annan individs frihet!

  Själv eftersträvar jag ett jämlikt samhälle med balans mellan kollektiv och individ, med medveten strävan att hålla oss innanför de ekologiska ramarna inklusive säkerställa habitat/god livsmiljö för den biologiska mångfalden.

  För att kunna göra detta måste vi ta ifrån de privata bankerna och allehanda finansinstitut makten att skapa krediter från ingenting, då dessa krediter av fiktivt värde dränerar Jordens och människors verkliga värden!
  Vidare behöver bolagsformerna göras om så att vinstkrav ej råder, liksom Nationer måste förstå det absurda med överskottsmål.
  "Vinst/överskott" är enligt mig bara en tankeprodukt/symptom inom ramen för dagens sjuka system där tillväxt, koncentration och ackumulation, bubblor och kriser finns inbyggda i "DNA:at" på den Neoklassiska teorins grund.

  Det anser i vart fall jag.
  Vgh Tom

  SvaraRadera
 8. Det är jättekonstigt att MP växlat fot på det här sättet. En självklar grön uppfattning är ja till mångfald och alternativ, men nej till vinstsyfte inom välfärdstjänsterna. Det har alltid varit självklart för alla gröna,ända tills Valtgersson och Co började hantera partiet som ett eget företag.
  NN

  SvaraRadera
 9. Jag tycker det är en valfrihet som mest liknar ett tvång.

  Eller ja, en valfrihet helt beroende på hur mycket pengar du har. Något i den här stilen:

  Alternativ 1: Bäst och dyrast (det vill säga överklassens "val")
  Alternativ 2: Lagom och lagom (det vill säga medelklassens "val")
  Alternativ 3: Sämst och billigast (dvs de som inte kan välja på grund av brist på pengars ack så "fria" "val")

  Funkar på samma sätt inom vad som helst. Sjukvård, skola, val av middag, val av bostad osvosv

  SvaraRadera
 10. Ja, men föräldrar kan möjligen prioritera olika.

  En del väljer kanske utlandsresor, eller en tjusig bostad, eller njutningskonsumtion på annat sätt, medan andra istället ger sina barn en bra skolgång.

  För den fattigaste socialgruppen blir det förstås inget alternativ alls.

  SvaraRadera
 11. Tänk, jag trodde aldrig att jag skulle fundera på att rösta på Vänsterpartiet, men som det ser ut nu verkar det inte finnas några andra riktigt vettiga alternativ. När man lyssnar på Jonas Sjöstedt framstår partiet som det mest framsynta och medvetna av alla. Eller är det just Sjöstedt, som ger intrycket av att vara osedvanligt insiktsfull?

  Allt oftare - nuförtiden - kommer jag att tänka på Naomi Kleins "Chockdoktrinen" och undrar över hur det kommer att se ut om, säg ett år, när finanskrisen slagit ut i full blom även i Sverige och hela EU. Obehagligt.

  Tyvärr tror jag att kommunistspöket sitter djupt rotat hos väldigt, väldigt många, och det spelar inte så stor roll vad som sägs, utan vem som säger det. Och Vänsterpartiets kommuniststämpel är svår att tvätta bort ur mångas medvetande, oavsett åsikt i sakfråga.

  /C

  SvaraRadera
 12. Hade gamla VPK varit smarta så hade de lagt ner partiet, och tillsammans med nya krafter bildat ett helt nytt. Då hade de antagligen sluppit stämpeln. Men de valde att behålla partiet, men i ny form. Det hjälper föga. Synd!

  SvaraRadera
 13. /C Ja, det spelar inte så stor roll VAD som sägs utan VEM som säger det. Här inne kan man t.ex. skriva anonymt och istället låta orden tala. Man slipper stämpeln som man/kvinna/partitillhörighet, eller förutfattade meningar, vilket Birger råkade ut för här på bloggen. Frågor som, kan du inte släppa fram andra och inte ta så mycket plats, måste du alltid synas och höras. Ett parti kan däremot inte vara anonymt. "Vänsterpartiets kommuniststämpel är svårt att tvätta bort ur mångas medvetande, oavsett åsikt i sakfråga." Synd!

  När t.ex. Birger säger saker som borde vara självklara t.ex. det omöjliga i evig tillväxt, så ser vissa bara personen Birger "miljöpartisten" och missar själva sakfrågan. Synd!

  Därmed inte sagt att vi alltid ska vara anonyma :) Givetvis inte.

  SvaraRadera
 14. Anonym kl 7:30
  "När t.ex. Birger säger saker som borde vara självklara t.ex. det omöjliga i evig tillväxt, så ser vissa bara personen Birger "miljöpartisten" och missar själva sakfrågan. Synd!

  Därmed inte sagt att vi alltid ska vara anonyma :) Givetvis inte."

  Amen. :)
  Själv var jag inte särdeles förtjust i Birger i Miljöpartiets "ungdom". Som tur är är man inte dummare än att man kan ändra sig (jag alltså) och lyssna på innehåll och argument, istället för att vara förblindad av partifärg eller andra djupt rotade föreställningar. Önskar att fler tog till sig Birgers ord, inte för att de kommer från Birger, utan för att de är kloka.

  /C

  SvaraRadera
 15. C skriver:
  "Tyvärr tror jag att kommunistspöket sitter djupt rotat hos väldigt, väldigt många, och det spelar inte så stor roll vad som sägs, utan vem som säger det. Och Vänsterpartiets kommuniststämpel är svår att tvätta bort ur mångas medvetande, oavsett åsikt i sakfråga."

  Jag delar i mångt och mycket din bild, alltså det att många inte tycks lyssna till VAD Vänstern säger, då de redan har förutfattade meningar om Vänstern.

  MEN, definitionen av Kommunism skiljer sig åt - så nog torde man önska att de som är mot-, eller för den delen för Kom..., definierar vad man menar.
  Vissa definierar Kom... som att man är mot Kapitalism, och vem är inte det som är nogorlunda insatt!?
  Andra definitioner beskriver hur detta antikapitalistiska samhälle skulle te sig ut: klasslöst samhälle och gemensamt ägande av produktionsmedlen. Och jag tror detta är rätt centralt, och att dagens kreditbaserade penningar förstört det faktum att snarare Jord/naturresurser och Arbete torde vara det centrala, framför K som tidigare betydde Kapital men som idag innebär både Kapital, Krediter och Makt ÖVER både Jorden och Arbetet!?

  Men, kanske det näst centrala, vid sidan av att vara mot Kapitalism, är hur man ställer sig till hur man ser på fördelningen av frihet mellan kollektiv och individ?

  Funderar
  Tom

  SvaraRadera
 16. Att jämföra nutidens V med kommunisterna är lika dumt som att jämföra SD med nazisterna. Man förminksar kommunismens och nazismens brott ganska ordentligt. Eller hade Stalin och Hitler inget värre för sig än det V och SD gör nu? Men det lär väl fortsätta ändå, de jämförelserna. Förenklingar för att få smutskasta lite är poppis.

  SvaraRadera
 17. 01:00

  Du har rätt. När man inte hittar tillräckligt dugliga angreppspunkter på objektet, då gör man istället en karikatyr och sedan angriper man den.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.