fredag 6 januari 2012

Ensidigt ledarskap

Vänsterpartiet valde att gå på partistyrelsens linje och hålla fast vid den sekelgamla ordningen för partier, nämligen att behålla en partiordförande. Ensidigt och fattigt ledarskap, med korkat stor arbetsbelastning, tycks vara en gjuten norm i partier som fastnat i sina former.

MP kan därmed andas ut i den frågan, man får vara ensamma bland riksdagspartierna om sin jämställda och nytänkande profil när det gäller utåtriktat ledarskap. Men inte heller MP hade haft två språkrör om detta partis partistyrelse, som då ville skrota idén med två språkrör, fått tillräckligt stöd på kongressen 2002. Partistyrelser är inte alltid av godo.

PS! Månadens inlägg på flyktingbloggen handlar om sambandet mellan konsumtion-klimat- och flyktingströmmar.  Hela inlägget finns här.

26 kommentarer:

 1. Varför behövs egentligen partiledare överhuvudtaget? Tycker även att funktionen med språkrör känns lite odemokratisk som den nu praktiseras. Säkert finns fler än två inom partiet vid varje given tidpunkt som är kapabla att föra partiets talan? Språkrören idag blir snarare "chefsideologer" än talesmän för gruppens politik. Kunde man inte tänka sig en eller två talesmän per politiskt område eller så? Oftast är man ju bäst inom vissa frågor, och lite mindre skicklig inom andra. Idag blir ett parti synonymt med dess ende/båda ledare. Det borde tydligare framgå att ett parti består av många.

  PS. Länken till inlägget verkar inte funka...

  SvaraRadera
 2. Länkcitat:

  "Låt mig avsluta med att citera Ludwig Wittgenstein: ”I framtiden kommer människan kanske att visa sin storhet inte genom vad hon gör, utan genom vad hon avstår från att göra."

  Så mitt i prick igen!!!

  SvaraRadera
 3. Jonte, tack för påpekandet om missen med länken. Vad gäller två jämställda språkrör tror jag att en sådan lösning är bra av en rad skäl. Men det förutsätter att idén bottnar i det som var meningen från början då MP:s i medierna så hånade språkrörsidé förverkligades: nämligen att språkrör skall vara auktoriteter utåt, men inte inåt i partiet. Så blev inte fallet under Peter och Marias era, man blev partiledare, om än två stycken, med en agenda som byggde på att utifrån ett ovanförperspektiv styra riksdagsgrupp, partistyrelse och medlemmar. Därmed var man inte längre språkrör, utan partiledare. Rent vedervärdigt blev det när språkrör skrev brev till medlemmar att de skulle agera välklädda och retoriskt anpassade skådespelare på kongresser. Eller när man som språkrör utåt driver fram ny politik som medlemmar av ren utpressning måste anpassa sig till.
  Då förvandlas partier till företag, och det är inte acceptabelt om man samtidigt ger sken av att man driver ett parti med ord som delaktig demokrati. Jag skulle ha full och ärlig respekt för ett parti som styrs helt och hållet av en liten grupp och där man kan bli stödmedlem utan inflytande, som i t ex Greenpeace. Bara det sker öppet och utan falsk fasad. Ger man sken av att vara ett medlemsstyrt parti, med "deltagande demokrati" som grund, måste man leva upp till det. MP:s medlemsomröstning om socialförsäkringssystem var exempel på djupt och förfärligt missbruk av medlemsomröstningar - alternativen var så utformade att allt annat än det förslag som partiledningen stod för blev helt omöjliga att rösta på eftersom de var så korkade. Än värre är det när man som partiledning tar den här typen av medlemsomröstningar som intyg för sitt eget demokratiska sinnelag. Det är inte annat än ren bluff. Jag utgår från att nuvarande partiledning inte beter sig på det sättet.

  SvaraRadera
 4. Om jag förstått dig rätt så menar du att systemet med ekonomisk tillväxt ska fortsätta i de länder som du benämner fattiga. Men hur tänker du då? Du anser ju, på goda grunder, att ekonomisk tillväxt i exempelvis Sverige är av ondo. Men när du nu släpper loss tillväxten i fattiga länder, länkar du ju in dem i samma föraktliga hjulspår som vi kör i. Då får vi alltså ännu ett antal länder som ska fastna i systemet med ekonomisk tillväxt. Kan sedan inte vi, i de redan rika länderna, få stopp på vår tillväxt, blir ju belastningen på miljön oerhörd. Ty då strävar hela världen efter ekonomisk tillväxt.

  Som jag, och säkert många med mig, ser det så är vi på tok för många människor på den här planeten. Det spelar ingen roll hur miljöanpassat vi lever, vi hamnar ändå på 2 jordklot när vi mäter våra s.k. ekologiska fotavtryck. Jag vill minnas att James Lovelock (han med den s.k. Gaia-hypotesen) räknade med blott 0,5 miljarder människor på planeten. Arne Næss, den norske "djupekologisten", ville inte ha mer än 0,1 miljarder människor. Men vi är alltså 7 miljarder och kommer förmodligen att bli 9-10 miljarder, och sedan vet ingen någonting.

  Hur kan det komma sig att "befolkningsfrågan" i dag är så gott som borta från debatten om miljön och överlevnaden? Tror man att befolkningstillväxten ska upphöra? På vilka grunder tror man i så fall det? Och varför påtalar ingen att vi behöver MINSKA världens befolkning och det tämligen rejält? Många länder är kolossalt överbefolkade och kommer aldrig att nå en värdig materiell standard, helt enkelt därför att resurserna inte finns och natursystemen säger nej. Det som hänt under de senaste 50-60 åren kan inte fortsätta i global skala.

  Det finns ingen politisk kraft i dagens Sverige eller i världen i övrigt som närmar sig de här problemen på ett realistiskt sätt. Ingen vågar utmana opinionerna och säga sanningen.

  SvaraRadera
 5. Fredrik, jag vet inte vart dy syftar till när du talar om befolkningstillväxten. Det är få som inte inser att det är ett problem att vi är så många människor på jorden som vill leva på en konsumtionsnivå som bär käpprakt åt fanders. Vi kommer att bli nio miljarder innan det planar ut, om man ser på hur få barn som allt fler kvinnor föder, inte minst i de muslimska länderna.

  Det lönar sig föga att diskutera frågan eftersom ingen vettig människa anser det rimligt att ta kål på de människor som lever på vår planet. Realism är att vi börjar föda färre barn och att vi minskar konsumtionsströmmen i länder där vi redan lever i materiellt överflöd. Det är människors strävan efter bättre liv som lett till ekonomisk tillväxt i vår del av världen, och det är människor strävan efter bättre liv som kommer att leda till ekonomisk tillväxt i materiellt fattiga länder. Den fråga vi måste ställa oss i varje utvecklingsskede är således inte hur vi skall få ekonomisk tillväxt utan hur vi skall få bättre liv. När man har en god materiell plattform att stå på är bättre liv inte detsamma som ökande materiella flöden utan kanske snarare mer fri tid, mer kultur, mer social närvaro etc som inte leder till ekonomisk tillväxt.

  SvaraRadera
 6. Du inser alltså problemet med överbefolkningen.
  Ingen har väl föreslagit att vi ska "ta kål på" en stor del av dagens människor. Men vi vet ju att födelsetalet gick ner i de länder som uppnådde en viss materiell standard. Det innebär i praktiken att ekonomisk tillväxt måste till även i många andra länder för att en stabilisering av befolkningen ska ske. Men tror du verkligen att 9 miljarder människor kan leva på en hög materiell nivå? Det tror inte jag. Även om vi låter 9 miljarder leva som vi gjorde kring 1950, klarar inte natursystemen det trycket. Oavsett hur vi lever är vi för många redan i dag.
  Jag vill minnas att Arne Næss hyste viss sympati för totalitära system som öststatskommunismen. Detta gjorde han därför att han i det systemet såg en förutsättning för den styrning som han menade måste till för att placera befolkningen på en långsiktigt hållbar nivå. Övriga delar av miljörörelsen varnade dock för att det skulle kunna bli verklighet med ett totalitärt system om vi inte i tid angrep problemen. Låter vi frågorna gå oss ur händerna är vi snart där.
  Inte "ta kål på" människor, men absolut alla andra åtgärder som snabbt kan få ner befolkningstalet till låt säga 1 miljard. Där befann vi oss en bit in på 1800-talet. Jag kan tillägga att när jag föddes i mitten på 40-talet var världsbefolkningen 2,4 miljarder, och när min far föddes var den 1,8 miljarder. Man kan således säga att vi lever mitt uppe i en explosion, och sådana brukar få förödande effekter. Bland annat har politikerna tystnat.

  SvaraRadera
 7. Neoliberal Agendafre jan. 06, 02:36:00 em

  Jag kan förstå poängen med att ha ett delat ledarskap för att minska arbetsbördan.

  Däremot förstår jag inte varför ledarskapaet nödvändigtvis måste delas mellan en man och en kvinna?

  Politik handlar ju inte om sexuell läggning eller vad man har mellan bena.

  SvaraRadera
 8. "Det är människors strävan efter bättre liv som lett till ekonomisk tillväxt i vår del av världen, och det är människors strävan efter bättre liv som kommer att leda till ekonomisk tillväxt i materiellt fattiga länder."

  Helt riktigt, Birger. Men sedan händer två saker:
  (1) Man börjar mäta tillväxten som ett mått på välståndet;
  (2) Tillväxten blir ett medel för att förbättra välståndet, d.v.s. tillväxten får ett värde i sig.

  Det är precis detta som hänt.

  SvaraRadera
 9. Fredrik, det är inte så att befolkningstillväxten är så mycket större i fattiga länder än i rika länder idag. Det talar för att vi kommer att plana ut vid cirka 9 miljarder. I Bangladesh föder varje kvinna i snitt 2,5 barn, i Iran 1,7, vilket är i närheten av de svenska födelsetalen.

  De människor som bor i dessa mindre lottade områden har en självklart rätt att få bättre materiella förhållanden. För att detta skall bli möjligt utan att fördärva de planetära processerna måste vi maka på oss i den rika delen av världen när det gäller att ta ekologiskt utrymme genom vår konsumtion. Det är först om vi gör det, samtidigt som vi har en stark teknisk utveckling, som vi klara klimat- och miljösituationen.

  SvaraRadera
 10. Håller med Fredrik, du har helt rätt om det stora problemet med ständigt ökande befolkning.
  Det lär ju finnas försök med råttor som visar att de börjar slåss när de blir allt för trångbodda.
  Snart är människorna där. Men politikerna skryter hela tiden med växande invånarantal. T ex finns det ju en partiledare som tycker att Sverige borde ha 40 miljoner invånare. Man tar sig för pannan.
  Därför borde man t ex avskaffa kvantitetstillägget på barnbidraget och tala om ännu mera för folk i ALLA länder om nyttan med preventivmedel.

  SvaraRadera
 11. OK. Och varför ökar befolkningen?
  Varför undrar man stort t.o.m här i Sverige när man inte vill ha några barn?
  Man behöver inte prylar för att ha det bra i sitt liv; det behövs ju bara ett hem, mat och lite kläder.

  Vi är där igen; arbeta för att nå en viss standard dvs. massa onödiga saker barn o ungdomar tillverkar med slavlöner.

  Medborgarlön till alla;NU!

  SvaraRadera
 12. Jag har tre skatter som jag vårdar
  Den första är nåd
  den andra är måtta
  den tredje är att avstå från att stå främst i världen
  Från nåd kommer mod
  från måtta kommer storsinthet
  från att inte stå främst kommer förmågan att styra
  (Tao Te Ching vers 67)

  F.ö :):
  Vad menas med att vara "den mest demokratiska" partiledaren ?

  Eric

  SvaraRadera
 13. Till Eijushka
  I utvecklingsländerna tror man fortfarande att många barn är en garanti för omvårdnad på ålderdomen.
  Dessutom vet man att med ett barn följer inte endast en mun att mätta utan även två armar som kan arbeta och bidra till familjens försörjning.
  Detta kommer sannilikt att fortsätta to the bitter end, dvs planeten säger ifrån genom att bli sådan att ett stort antal människor inte har någonstans att ta vägen och inte kan försörjas.

  SvaraRadera
 14. Anledningen till den accelererande miljöförstörelsen under de senaste decennierna är den välståndsökning som skett i alltfler tidigare benämnda u-länder. Ingen trodde att Indien och Kina så snabbt skulle skaffa sig en medelklass av format. Men baksidan av den här utvecklingen är att miljön offrats. Ska det här fortsätta ser det mycket mörkt ut. Kritiken av ekonomisk tillväxt i vår del av världen måste följaktligen utsträckas till en generell kritik av tillväxten, d.v.s. kritiken måste omfatta även utvecklingsländerna. Där måste nya modeller för utveckling prövas, hand i hand med drastiska åtgärder för att stoppa konsumismen i länder som Sverige och USA. Några 9miljarder människor som lever som vi gjorde på 50-talet eller senare finns det helt enkelt inte ekologiskt utrymme för på vår enda planet. Befolkningarna måste minska drastiskt.

  SvaraRadera
 15. Men Fredrik! Om tio personer häller vatten i en hink utan att det runnit över kanten och sedan den elfte häller ytterligare lite, är då den elfte skyldig till att det droppar på golvet?
  Vi måste sluta att jämföra länder när det gäller utsläpp, och istället jämföra vad vi som individer ger upphov till vad gäller koldioxidutsläpp. Att då blanda in Indiens medborgare i frågan om ansvar är minst sagt orättfärdigt, varje indier ger upphov till en tiondel äv vad en svensk gör.

  SvaraRadera
 16. Eric, missade att svara tidigare... Mest demokratisk, som jag upplever det, när det gäller internt arbete och debattör.

  SvaraRadera
 17. Bra att befolkningsmängden kommer på tapeten. Det borde den gjort för länge sen!

  Eric: Den är bra 67:an

  / Realist

  SvaraRadera
 18. Två dumma system finns i världen,
  det idealistiska och det realistiska.
  Sedan finns det ett tredje system under vars vingar, vi liksom kor låter oss mjölkas.

  Att Vi själva skulle kunna vara lösningen, föresvävar inte många.

  Att vara en del av Kapten Konkurs,
  har "alla nänniskor" lätt för.

  Men att vara en del av Lösningen,
  har alla människor, svårt för.

  Roland

  SvaraRadera
 19. Med två partiledare försvinner resten av styrelsen ut ur fokus. Så gick det för MP.

  Med blott en ledare kommer fler styrelseledamöter fram i ljuset.

  SvaraRadera
 20. Men Birger! Du har ju ändå inte förstått det här med världens alldeles för stora befolkning. Om lilla Sverige gör utsläpp som per individ ligger högt, spelar ju det oändligt mycket mindre roll än om Indiens jättebefolkning gör utsläpp om än aldrig så små! Befolkningstalet HAR betydelse! Så när du här på din blogg FÖRORDAR att världens fattiga ska praktisera precis samma utvecklingsmodell som vi har gjort, då talar du med huvudet under armen. Vår planet har ur GRÖN synpunkt inte råd med en global utveckling som den hittillsvarande i de rika länderna. Du har rätt i att vi måste stoppa den ekonomiska tillväxten i de redan rika länderna, men om tillväxten ska accelerera i de fattiga länderna betyder den utvecklingen mycket mer för planetens tillstånd. Det utrymme ett tillväxtstopp i de redan rika länderna skulle skapa, förslår inte mycket mot de fattiga ländernas tillväxtaptit, just på grund av dessa länders enorma befolkningar.
  Ditt tänkande kring ekonomisk tillväxt är inte koherent.

  SvaraRadera
 21. För att ett parti, som kallar sig klimatparti, ska bli trovärdigt krävs att det pläderar för det småskaliga lågenergisamhället.

  Har Vänsterpartiet talat så?
  Inte vad jag hört i varje fall.

  Gt

  SvaraRadera
 22. Fredrik, du måtte ha missuppfattat helt vad jag skrivit, jag förordar inte att "världens fattiga ska praktisera samma utvecklingsmodell som vi gjort". För det första bör man hoppa över den del som utgör den fossilbränslebaserade utvecklingen, för det andra bör man när man nått en god materiell nivå - med utbildning, bostäder, mat och andra materiella behov - göra precis det som jag anser att vi borde ha gjort för ett antal år sedan: utgå från att ekonomisk tillväxt och ökande materiella flöden inte är liktydigt med utveckling i alla skeden av samhällsevolutionen.

  Att motarbeta fattiga människors rätt till drägliga materiella förhållanden är skamligt,särskilt när vi själva i någon sorts rasistisk anda vägrar att anpassa oss själva till de krav miljö och klimat kräver. Genom att förvägra dem den rätt vi tagit oss för att nå ett materiellt gott samhälle är faktiskt just rasistiskt. Än värre blir det eftersom det för dem handlar om att mätta sina behov,medan det för oss handlar om att vi tar oss rätten att mätta våra alltmer vidlyftiga begär, skapade av en gigantisk livsstilspropaganda var syfte är att hålla igång ett system med ständigt ökande konsumtion.

  SvaraRadera
 23. Birger,
  Det kanske bara är gnetigt, att fastna på det här omdömet om Ohlys demokratiska sinnelag.. Men många verkar helt och hållet ha tappat tron på demokratin, som system. Din iakttagelse väcker frågan om det kanske inte är systemet, utan utövarna det hänger på. Vad betyder det att någon är mest demokratisk i "internt arbete och debattör" ?
  Du sitter inne med erfarenheter som vi andra åskådare aldrig kommer i närheten av. Klart man är nyfiken !
  (Har bara stått bredvid Lars Ohly en gång på ABF. han verkade "snäll", som barnen sa om främmande när de var små .. kanske egenskap som är bra för demokratin ?)

  SvaraRadera
 24. Men Birger, det är inte den utvecklingen som sker i exempelvis Kina och Indien. Där finns redan hundratals miljoner människor som lever som vi gör i Sverige! Och man fortsätter längs samma utvecklingslinje, med ekonomisk tillväxt. Precis som hos oss. Du lever i en drömvärld, Birger. Ska du argumentera mot ekonomisk tillväxt måste du ju vara konsekvent. Det som är dåligt för oss kan ju inte vara bra för andra. Tillväxtmodellen blir inte bättre av att vi "tagit oss rätten" att praktisera den.
  Sedan slår det slint i dig med talet om rasism. Ett fult grepp.

  Hur "grön" är du egentligen, Birger? Du får svårt att få gehör för din gröna linje om du ser mellan fingrarna på vad som nu händer i utvecklingsländerna. Du tror väl inte att vi i de rika länderna kommer att byta utvecklingsmodell när utvecklingsländerna nu växlar in på samma modell. Det kommer ingen politisk ledning att gå med på.

  SvaraRadera
 25. Eric, jag har uppfattat att Ohly har varit mån om att lyssna på sitt parti, försökt hitta vägar till samförstånd. I debatter har han oftast, vilket väl t o m övriga partiledare harangerade honom för då han slutade, uppträtt på ett schysst sätt, inte haft för vana att medvetet "misstolka" vad meningsmotståndare sagt, vilket är t ex Björklunds stående retoriska knep. Det jag uppfattat från organisationer och andra är dessutom att han uppträtt schysst gentemot dem, inte märkvärdigt och uppblåst, vilket annars inte är en helt ovanlig företeelse.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.