söndag 14 februari 2010

Vilka är de nya talibanerna?

I "Decoding the New Taliban" - som för övrigt förtjänstfullt recenseras i gårdagens SvD - beskriver den australiensiske arméofficeren David Kilcullen hur talibanerna bekämpats i den afghanska Kunarprovinsen. Det skedde genom att utlänningarna byggde infrastruktur som underlättade hårt ansatta människors vardagsliv. Man visade att man var gäster, som ville hjälpa till. Inte inkräktare.

Det finns en afghansk tradition, förbunden med djupa värderingar, som säger att gäster välkomnas medan inkräktare kastas ut.


Det här är egentligen ingenting nytt, ni som följt min blogg vet att jag ältat detta förhållande under årens gång. Det är med civila insatser man vinner befolkningens förtroende. Man måste ha den afghanska historien klar för sig om man skall förstå skeendet. De utländska trupperna - där det inte finns någon rågång mellan svensk militär trupp under Natobefäl och den amerikanska krigsmaskinen som urskiljningslöst dödat vänner och fiender under snart tio års tid - har intagit rollen som inkräktare.

Sverige deltar i ett krig. Man är sedda som en del av inkräktarna av många afghaner, långt fler än dem som är talibaner. Hur kan dessa medeltida figurer, sittande i grottor - och ägnande sig åt att mäta skägg och slå sönder kasettbandspelare - stå emot en supermakts allra modernaste vapen och strategier? Hur kan dessa skuggvarelser attackera svenska soldater i ett område där det påstås att i stort sätt alla formligen älska de svenska soldaterna?

Svaret är enkelt: bilden av talibanerna är i Västvärlden djupt förenklad och förgrovad - man använder i själva verket modern kommunikation, är tekniskt avancerad och (framför allt) förstår att utnyttja misstag som motståndaren gör. Och till detta tillkommer således det mest avgörande: afghaner välkomnar gäster, och avskyr inkräktare.

Många av dem som idag underlättar för talibanerna gör det inte för att de älskar talibaner, utan för att de avskyr inkräktare. Det är därför det är ett ohyggligt misstag att skicka svenska soldater att under Natobefäl delta i ett krig där det inte finns någon rågång mellan egen närvaro och USA:s närvaro. De utländska styrkorna har, för att citera ovan nämnda artikel i SvD, "lockats till flygangrepp av en allt skickligare gerillarörelse som gömmer sig bland civilbefolkningen... angreppen har dödat civila och väckt hat som fött nya motståndsgrupper som rekryterats bland talibanerna."

Den utländska närvaron, och dess avsaknad av förståelse, har skapat mer problem än den undanröjd. Och Sverige deltar i detta.

Den svenska försvarsmakten gör vad den kan för att ge en tillrättalagd bild av vad som sker - som skattebetalar lägger vi ut 128 miljoner kronor till Försvarsmaktens mediecentrum, vars främsta uppgift är att påverka dem som betalat skattepengarna. Svenska medier hämtar bilder och material direkt från militärens egna fotografer och egna bulletiner. Den främsta uppgiften är, enligt militärens egen informationsdirketör, "att skapa förståelsen för insatsen". SVT, TV4 etc. använder material direkt från försvarets egen Combat Camera. Sanningen är alltid den som först får stryka på foten i krig och krigsförberedelser. Sverige skiljer sig i detta fall inte från andra länder, även om många fortfarande lever med någon sorts naiv Sverigebild om att vi är bättre än andra.

Principiellt skiljer sig svensk militärs PR-arbete inte från amerikansk eller gammal sovjetisk. Lidande, blod och människor som krälar i stoftet skall inte visas. Vackra bilder i motljus, med stolta soldater i soluppgång och svenska soldater som lägger sig på knä för att tala med afghanska barn passar bättre. Och alla svenska pojkar och flickor, män och kvinnor, är där av moraliska och oegennyttiga skäl för att göra livet bättre för afghaner... Ingen är där på grund av äventyret, pengarna eller arbetslöshet...

I veckans nummer av Fokus påminns vi om att ett av de mer absurda inläggen i riksdagen som föregick omröstningen om svensk medverkar. Inlägget gjordes av miljöpartiets Lars Ångström som klämkäckt kläckte ur sig följande: "Det är bra att SVerige bidrar till denna styrka för att garantera den civila regeringens säkerhet som ett första steg för att tillgodose de behov som det afghanska folket har."

Fokus ingress till artikeln är: "Försvaret ville öva sig i krig, politikerna ville ligga bra till i Bryssel och Washington. Och när det viktiga beslutet skulle fattas tog Anders Svenssons frisparksmål i VM 2002 all politikernas uppmärksamhet."

Tja, ungefär så. Och riktigt dåligt blir det när de krafter som av ideologiska skäl har all anledning att skapa debatt flyr från sitt ansvar. Då kan beslut tas utan debatt i vare sig riksdag eller samhälle. Och då kan det också låta så här när Sveriges försvarsminister intervjuas i Ekot!

23 kommentarer:

 1. Usanerna anser sig som världens bigaste nation ha rätt att bestämma över alla andra i hela världen.
  De har heller inte bågon tradition av dialog med andra folk, bara kulor och krut när andra vrenskas.
  USA har liksom för övrigt också Sverige inte haft krig på sitt territorium på väldigt många år. Därför finns ingen förståelse för det lidande som drabbar civilbefolkningen i krigstid.
  Betr. att sanningen ofta inte kommer fram är det bara att tänka på det gamla ordspråket "det ljugs aldrig så mycket som före ett val, under ett krig och efter en jakt"

  SvaraRadera
 2. Du sprider en fullständigt felaktig bild av talibanrörelsen. Har du varit i Afghanistan? Det har jag, flera gånger. Talibanrörelsen är en ideologisk rörelse med bestämda avsikter, en ideologi som du inte hade velat ta i med tång om du varit på plats. Som man behandlar kvinnor och flickor, för att inte tala om skola och utbildning! Det är en rörelse som vill vrida utvecklingen tillbaka tusentals år; se hur landet Afghanistan ser ut. Jag kan i och för sig förstå att du känner sympatier för denna rörelse i avgrunden; miljöpartiets politik, sådan den såg ut med dig som språkrör, hade lett till någonting liknande. Du, som så många andra, tycks inte vilja inse att ett bekämpande av talibanrörelsen och en uppbyggnad av landet måste gå hand i hand. Om "inkräktarna" lämnar landet, då återkommer talibanrörelsen överallt. Då kan man åter härja fritt, vilket befolkningen är mycket rädda för. Tror du verkligen att den afghanska befolkningen är villig att följa dina idiotiska råd, Birger Schlaug? Att sitta här i Sverige och bestämma över andra folk är lätt. Men åk ner på plats och fråga afghanerna. Det är det minsta du kan göra.

  SvaraRadera
 3. Väldigt va AN tar i.
  Ingen skall dock inbilla att USA eller någon annan stormakt startar ett krig enbart av idealistiska skäl. Som det skrevs på denna blogg för några dagar sedan har Afghanistan oturen att vara strategiskt beläget mellan stormaktsblocken. Lika väl som Irak hade oturen att hysa åtråvärda oljekällor.

  SvaraRadera
 4. Birger har helt rätt.

  Men man får förstå dem, som undrar vad som händer, om kriget slutar och talibanerna tar vid. Där fattas än så länge ett svar.

  SvaraRadera
 5. Sverige och övriga länder invaderade Afghanistan för att talibanerna hyste terrororganisationer inom sina gränser som slog till över hela världen, främst i USA men även i Spanien och England. Beslutet togs av FN, därför gick även Sverige med. Vi är INTE där främst för att göra livet lättare för afghanistanier, även om det vore en välkommen bieffekt.

  Kan du garantera att det inte uppstår några flyktingströmmar från t.ex. trakasserade kvinnor om den internationella styrkan lämnar Afghanistan? Om de nu klarar sig så mycket bättre utan internationell trupp där skall ju inga flyktingströmmar uppstå efter ett tillbakadragande, eller hur?

  SvaraRadera
 6. Robsten,
  menar du att allt detta om att se till att flickor får gå i skola bara är blajsnack?

  Det är ju en viss skillnad på att offra svenska soldaters liv för en sådan sak, jämfört med att offra svenska soldaters liv för att försvara USA:s globala intressen.

  SvaraRadera
 7. Svar till AN: Du tycks missförstå vad jag skriver: för det första utgår jag från en artikel som ordföranden i Svenska Afghanistankommitten skrivit i SvD, för det andra hävdar jag det som numera alltfler hävdar, nämligen att det år djupt problematiskt att svensk trupp inte har en rågång till den del av kriget som USA bedriver i landet, för det tredje hänvisar jag till det australiensiske befäl som berättat hur man vunnit lokalbefolkningens stöd - nämligen genom civilt stöd i form av bygge av infrastruktur istället för att bomba civila. Är det något av detta som är så stötande att du far ut med taggarna utåt?
  Frågan är HUR talibaner och terrororganisationer skall bekämpas, hur lokalbefolkningen skall förmås att känna tillit till den sida som inte utgörs av den lilla minoritet som uppfattar sig som talibaner.

  SvaraRadera
 8. Glöm att vi skulle vara där för att göra livet lättare för kvinnor och flickor, dvs för demokrati och säkerhet. Samma afghanska ledning som vi stöder med soldater har stiftat lag om att våldtäkt är män rätt och att hustrun lagligen ska kunnas tvingas til svält om hon inte går med på hans sexuella krav (dvs sexuellt våld). Lagen slår också fast att fadern (eller farfar)är enda vårdnadshavaren. Lagen strider förstås mot FN-konventionen om avskaffande av all slags diskriminering.

  och varför envisas med att låtsas so mom det vore upp till det afghanska folken vad som händer där? Oavsett tradition och kultur: Just eftersom det inte finns någon säkerhet eller demokrati i Afghanistan (det är krig), så har människor knappast något val inför vilka man "underlättar", oavsett "om de älskar talibaner" eller "avskyr inkräktare".

  Annelie

  SvaraRadera
 9. Om vi konstruktivt ville underlätta för sådana saker som sjukvård etc att komma fram (det brukar hävdas av dem som försvarar svensk krigföring i Afghanistan), så skulle vi skick dit sk följeslagare. Vi har inte tillnärmelsevis ett sådant mandat, eftersom det strider mot Natos mandat.

  Att kvinnors situation de facto inte underlättas av det sätt som Nato valt att ta hand om konflikten, försvårar återuppbyggnad och även situationen idag. Det är nämligen generellt så att kvinnor är de i krigsområden som uppehåller inte bara familjens öerlevnad utan också samhällets. När kvinnor inte ens har rätt över sina egna kroppar har de minimala möjligheter att bidra till den demokrati som vi hävdar att vi är där för att stödja.

  Annelie (som jobbat i Afghanistan)

  SvaraRadera
 10. Det kan tilläggas att det som kvinnor gör i konfliktområden inte bara handlar om att uppehålla samhällens överlevnad - de gör det dessutom generellt på ett utomordentligt demokratiskt sätt: på basis av nätverk, tillit och solidaritet, dvs sådant som vi brukar hävda utgör grunden för ett civilsamhälle (vilket utör grunden för en fungerande demokrati).

  Tyvärr ser man sällan denna viktiga dimension inom diplomati, journlistik, utrikespolitik och forskning: eftersom man är rejält könsblind och helt enkelt inte ser kvinnor (som annat än offer).

  Med sin krigföring legitimerar Sverige inte bara hämmandet av denna demokratipotential - man hindrar den dessutom aktivt genom att stödja en jämställdhetsvidrig (läs demokrati- och säkerhets-vidrig) statsledning.

  Annelie

  SvaraRadera
 11. Ingen här har fattat varför vi är Afghanistan, jag börjar tappa hoppet om debattklimatet i vårt land. Alla diskussioner spårar undantagslöst ut i pseudodiskussioner som missar målet och drivs med felaktiga premisser. Phhu....

  SvaraRadera
 12. Robsten: Du hävdar att syftet med den militära insatsen i Afghanistan är att bekämpa terrorism. Problemet är att det inte fungerar - många civila dödas, vilket bara föder nytt hat och nya terrorister.

  SvaraRadera
 13. Oavsett vilka synpunkter som framförs på denna blogg är verkligheten den att "våra" politiker valt att ta av våra skattepengar för att få kriga i Afghanistan. Pengar som kunde använts till något nyttigt, tex att minska sänkningen av pensionerna som slog till vid årsskiftet. Men att göra något för de egna är svårt, däremot fjäska för stormakterna går bra. Det klassiska slicka uppåt sparka nedåt.

  SvaraRadera
 14. Robsten,
  du måste känna dig väldigt ensam där på toppen.
  Kliv gärna ned och tala om för oss hur det egentligen är!

  SvaraRadera
 15. Tack Anonym, 14 februari, 2010 10:05, de ord du avslutar med bör sägas oftare.

  SvaraRadera
 16. @ Robsten:

  Det är nog du som inte riktigt förstår. Du har helt rätt i att det var den främsta anledningen till att Sverige och flera andra stödde FN-resolution 1386 vilken kriget i Afghanistan stöder sig mot, då många kände solidaritet med USA efter 11/9. Det skall dock kommas ihåg att efterfrågan om att ISAF skulle förstärka de amerikanska trupperna i Afghanistan kom från den amerikanska marjonetten sittande på den afghanska presidentposten Hamid Karzai. Om man då är fullkomligt blind för sambanden mellan allting så kan man ju välja att se det som att afghanerna själva genom Karzai bett om omvärldens hjälp, men ser man det hela lite djupare är det kanske inte så enkelt.

  Idag ser situationen något annorlunda ut än i december 2001. De sk. träningslägrena för terrorister är sedan länge slagna i spillror. Det är INTE vad kriget handlar om idag.
  Det är inte anledningen till att ISAF-styrkorna är på plats idag.
  Inte heller är anledningen kvinnors rättigheter eller ett bevarande av freden eller införande av demokrati.
  Vad som är den egentliga anledningen verkar det inte vara någon som riktigt vet.

  För att anledningen skall vara fredsbevarande måste det väl först och främst finnas en fred att upprätthålla och bevara men så länge militären är på plats i landet och ses som ockupanter och inkräktare kommer det inte kunna bli någon fred.

  SvaraRadera
 17. "Du har helt rätt i att det var den främsta anledningen till att Sverige och flera andra stödde FN-resolution 1386 vilken kriget i Afghanistan stöder sig mot, då många kände solidaritet med USA efter 11/9."

  Tack! det va faktiskt den enda orsaken också. Vem fan brydde sig om de afghanska kvinnorna då?

  "De sk. träningslägrena för terrorister är sedan länge slagna i spillror. Det är INTE vad kriget handlar om idag. "

  Men de kan ju byggas upp igen om inte talibanerna oskadliggörs.

  "För att anledningen skall vara fredsbevarande måste det väl först och främst finnas en fred att upprätthålla och bevara men så länge militären är på plats i landet och ses som ockupanter och inkräktare kommer det inte kunna bli någon fred."

  Jag har aldrig hört att styrkorna skulle vara fredsbevarande. Det var inte fred när FN gick in, och det skulle inte bli fred om styrkorna drog sig tillbaka. Enda sättet adet skulle bli fred på är att talibanerna vann och tar makten över hela landet.

  Jag hyser minimalt med sympati för talibanerna, som kom till makten med hjälp av Pakistan.

  Med ditt sätt att resonera skulle alla militära interventioner alltid vara av ondo överallt. Ibland är krig att föredra framför en mycket ond fred, men det är ännu så länge osvenskt att säga så. Hellre krig än ett fruktansvärt tyranni.

  Jag tycker vi skulle intervenerat i Rwanda där flera miljoner människor slaktades t.ex. Där intervenerade vi inte och du är väl glad för det.

  SvaraRadera
 18. Talibanerna kom inte till makten med hjälp av enbart Pakistan. Var har du fått det ifrån?!

  Motståndsrörelser (såsom det sk. Al-Qaida, och andra fundamentalistiska rörelser däribland Talibanerna) byggdes upp med framförallt amerikansk och saudisk hjälp under 1980-talet för att sätta P för Sovjet och vänsterfalanger inom landet. USA satte talibanerna vid makten och borde rimligtvis ta hand om sina egna problem själva. I princip alla vapen i talibanernas händer finansierades från början av amerikanska skattebetalare. De träningsläger som du nämner var också främst USA-finansierade. Att talibanerna skulle lägga pengar på att bygga upp dessa igen förefaller föga troligt då det inte var deras projekt överhuvudtaget.
  Centralt i hela talibanernas relativt kortlivade historia har varit det ekonomiska och politiska stödet ifrån USA och framförallt då underrättelsetjänsten CIA och stödet ifrån den saudiska wahabistregimen, vilket svängde plötsligt i och med 11/9.

  Sverige har inte med Afghanistans inrikespolitiska angelägenheter att göra (och det har inte USA heller, men det borde åtminstone reda upp det de har ställt till med). Däremot SKALL vi alltid vara beredda att dela med oss till behövande och stödja befolkningar i nöd så långt vi bara kan.

  Om du aldrig hört talas om att ISAF-styrkorna skulle ha fredsbevarande uppgifter så får du nog se till att läsa på lite lilla gubben innan du ger dig ut i blogvärlden och börjar kommentera. ISAF-styrkornas huvuduppgift är att verka fredsbevarande, inte att delta i strider. Striderna är det meningen att USA, den egna Afghanska regeringen tillsammans med övriga NATO-länder skall stå för.
  Trupper styrda av FN-mandat har enbart freds- och säkerhetsbevarande funktioner, även om det i praktiken kanske inte alltid blir på detta vis.
  Du verkar med meningen "jag hyser minimalt med sympati för talibanerna" antyda att vi krigsmotståndare däremot känner sympati med talibanerna pch att vårt motstånd mot militära insatser grundar sig i att vi hellre vill se talibanerna vid makten än några andra.

  Tror du själv på detta?

  Att ingen gjorde något åt situationen i Rwanda är något helt annat! Ett fullkomligt barbariskt folkmord där en grupp (Tutisterna) så tydligt och uppenbart var utsatt för ett enormt hot ifrån landets majoritetsbefolkning (Hutuerna) som kunde ha undvikits genom tydligare ifrågasättande ifrån västvärldens regeringar i ett betydligt tidigare skede. Här var Frankrike den kanske fulaste boven, då fransk vapenindustri hade stora ekonomiska intressen i Hutuernas milisgrupper utrustade med franska vapen.
  Självklart borde man ha gått in och stoppat de brutala massmorden, detta hade kunnat göras även utan militär hjälp om man hade satt ner foten långt långt tidigare och avväpnat Hutumilisen istället för att sälja vapen till dem.
  En militär insats i situationen Rwanda hade dessutom haft ett tydligt, konkret och uppnåeligt mål.
  varför i hela fridens namn skulle jag vara glad att nästan 1 miljon människor slaktades på bara några veckor av sina grannar, arbetskamrater, yngre släktingar vilka blivit förslavade och barnsoldater?

  Du kan dra pinsamma paralleller i all oändlighet, men förstår du inte situationen så gör du nog ändå bäst i att inte uttala dig. Läs på lite om Afghanistans historia istället, läs på lite om talibanerna. Läs på om CIA, FBI, och övriga USA:s kommunistskräck.
  Krig är aldrig att föredra framför fredliga lösningar, ALDRIG ALDRIG ALDRIG!!!!!

  SvaraRadera
 19. "Talibanerna kom inte till makten med hjälp av enbart Pakistan. Var har du fått det ifrån?!"

  "Enbart", var kom det ordet ifrån? Jag skrev "Hjälp" från Pakistan. Var jag fått det ifrån? Bl.a. från den mest erkände experten på området, Ahmed Rashid. Hans två böcker "Talibanerna" och "Jihad" visat med all önskvärd klarhet att Pakistan hjälpte till under främst Bhuttos tid vid makten. Rashid visar också att Talibanerna har svagt folkligt stöd och att kvinnorna i Afghanistan fått det oehört mycket sämre sedan Talibanerna tog makten i nästan hela landet.

  "Motståndsrörelser (såsom det sk. Al-Qaida, och andra fundamentalistiska rörelser däribland Talibanerna) byggdes upp med framförallt amerikansk och saudisk hjälp under 1980-talet för att sätta P för Sovjet"

  Nix, talibanrörelsen fanns inte under den tidsperioden, du är dåligt påläst.

  "USA satte talibanerna vid makten och borde rimligtvis ta hand om sina egna problem själva."

  Det är precis det de gjorde.

  "Trupper styrda av FN-mandat har enbart freds- och säkerhetsbevarande funktioner, även om det i praktiken kanske inte alltid blir på detta vis."

  Ääähhh....FN-mandatet gick ut på att besegra talibanerna, de hade ju makten i nästan hela Afghanistan när FN gick in. Hur menar du att det skulle gått till att landsätta trupp på fientligt område och gå omkring och dela ut rosor till befolkningen? Svammel! Klart att Sverige tar just den delen av landet där talibanerna inte hade någon vidare makt.

  "Du verkar med meningen "jag hyser minimalt med sympati för talibanerna" antyda att vi krigsmotståndare däremot känner sympati med talibanerna pch att vårt motstånd mot militära insatser grundar sig i att vi hellre vill se talibanerna vid makten än några andra.

  Tror du själv på detta?"

  Ja faktiskt, men jag tror inte någon av er kommer att erkänna det öppet. Just nu är det solklart att talibanerna skulle ta en betydande makt om trupperna gav sig av, det är ett ovedersägligt faktum, som ni på något sätt trollar bort. Resultatet av er politik blir de factum att talibanerna vinner betydande mark.

  "Självklart borde man ha gått in och stoppat de brutala massmorden, detta hade kunnat göras även utan militär hjälp om man hade satt ner foten långt långt tidigare och avväpnat Hutumilisen istället för att sälja vapen till dem."

  Avväpna hutumilsen? Varför svammlar du så förbannat, ingen, absolut INGEN hade en tanke på detta. Det är som att säga att man kunde stoppat Hitler under första världskriget när han visade på konstiga värderingar i skyttegravarna när han samtalade med sina kompisar.

  "varför i hela fridens namn skulle jag vara glad att nästan 1 miljon människor slaktades på bara några veckor av sina grannar, arbetskamrater, yngre släktingar vilka blivit förslavade och barnsoldater?"

  Jag tror naturligtvis inte att du är glad för det (phuuu...) jag gissar på att du tycker det var avskyvärt. Däremot får du problem om du hävdar att en militär intervention alltid är fel. Du slingrar dig och säger att man kunde stoppat folkmordet utan militära medel. De flesta av oss (antingen vi vill erkänna det eller inte) indser ändå att det är ett orealistiskt tänkande, ingen kunde se folkmordet komma på så tidigt stadium. Vi kommer inte heller iframtiden kunna se dessa folkmord komma med sådan säkerhet att vi kan agera resolut.

  Kvar återstår militära interventioner. Det är aktioner som jag tycker man skall vara mycket försiktig med, vill jag med skärpa påpeka. Jag kan på rak arm bara försvara tre interventioner under min livstid. Afghanistan, Kambodja och Rwanda (som tyvärr aldrig blev av).

  SvaraRadera
 20. "Läs på om CIA, FBI, och övriga USA:s kommunistskräck."

  Ja men det spelar viss roll VAD man läser. Det är ju en fördel om man kan fördjupa sig i någotsånär oberoende källor. Jag menar att den internationellt erkände Ahmed Rashid är en sådan, läs honom så får du ett litet annat perspektiv än det du verkar ha.

  På tal om att vara påläst, vad exakt har talibanerna med "kommunistskräck" att göra?

  "Krig är aldrig att föredra framför fredliga lösningar, ALDRIG ALDRIG ALDRIG!!!!!"

  Aaahhh...här kom det, med sedvanligt känslopatos. Och just därför kunde mass-slakten pågå i Rwanda, just därför gjorde inget något åt en skrikande herre med smal mustasch. Din sats stinker hyckleri lång väg. Man tolererar tyranni och folkmord för att synas "human", det viktiga är inte att verkligen vara human, utan att verka human i sedvanlig politiskt korrekt anda. Detta är den värsta formen av humanism som tävlar med talibanernas styre i grymmhet, i alla fall i sina konsekvenser och på lång sikt. Jag delar således inte din syn på "fred till varje pris".

  SvaraRadera
 21. Återigen om du inte förstår framväxten av bland annat talibanrörelsen och ett flertal andra fundamentalistiska rörelser i samband med kommunist- och vänsterskräcken och kriget mot Sovjet så finns inget att diskutera där. Kom inte och hävda bara att jag är dåligt påläst bara för att du inte känner till det som sägs.
  Just talibanerna i den organisation som sedan tog makten 1996 uppstod visserligen först i början av 1990-talet, men det gynnsamma klimatet för fundamentalistiska rörelser lades tidigare än så.
  Du refererar själv till Rashids bok som tar upp kopplingarna mellan de religiösa, och etniskt bundna motståndsrörelserna och underrättelsetjänsterna i USA, Saudiarabien och Pakistan.

  Ordet "Enbart" kom ifrån att du enbart nämnde Pakistan, trots att Pakistan INTE var den viktigaste aktören även om det var det land som öppet stödde talibanerna mest.

  Att kvinnor fick det sämre i Afhanistan efter talibanernas övertagande råder det ingen tvekan om. Alla fick det sämre och förtrycket var utbrett, men det är inte talibanernas grymhet eller sjuka ideologi som vi ska diskutera, för där tycker vi troligtvis precis likadant, utan den svenska militära närvaron.

  Du anser alltså att USA har hanterat det problem som de själva skapade på ett rimligt sätt, eller? Tycker du dessutom att de har lyckats med sitt projekt? Är installationen av den valfuskande presidentmarjonetten Hamid Karzai kronan på verket då eller?

  Att ingen talade om att avväpna Hutumilisen är inte sant. Roméo Dallaire UNAMIR-befälhavaren i Rwanda påtalade tidigt att han befarade något som kunde liknas vid ett folkmord, och bad om FN-mandat att avväpna Hutumilisen. RPF-styrkorna fick inte heller det stöd som de borde ha fått då Frankrike exempelvis hade större ekonomiska intressen i Hutumilisen än i RPF.

  Jag har heller inte sagt att militära interventioner alltid är av ondo. Jag säger att militära lösningar aldrig är att FÖREDRA framför fredliga. Jag säger att Sveriges militära deltagande i Afghanistan bör avslutas snarast möjligt för att ersättas av civila insatser och förhandlingar måste inledas. Kriget leder ingen vart och man kommer aldrig vinna över religiös fundamentalism med hjälp av vapen, då det enbart skapar hämndvilja.

  Hyckleri... ja du, det kan du kalla det om du vill. Jag hånler bara lite lätt åt ett sådant påstående, då det är minst sagt lätt att säga att krig skall utkämpas på andra sidan jorden när du själv sitter här hemma vid datorn och njuter av att sprida struntprat i bloggvärlden.

  Jag tror inte att du förstår vad de flesta menar med att man vill ha ut de utländska trupperna ur Afghanistan. Du verkar tro att det innebär att lämna landet vind för våg alldeles öde och utlämnat till religiösa och analfabetiska fanatiker. Det gör det naturligtvis inte. Men det är INTE med kulor som man skapar infrastruktur, kunskap, politisk vilja och demokrati.

  SvaraRadera
 22. Ni, allihop inklusive Birger, ignorerar fortfarande den geopolitiska aspekten.

  -steelneck

  SvaraRadera
 23. Jag svarar bara kort på vissa frågor så det inte blir en roman här.

  "trots att Pakistan INTE var den viktigaste aktören även om det var det land som öppet stödde talibanerna mest."

  Pakistan var den aktör som praktiskt (vapen och andra saker) stödde talibanerna, står svart på vitt i Raschids böcker.

  "Alla fick det sämre och förtrycket var utbrett, men det är inte talibanernas grymhet eller sjuka ideologi som vi ska diskutera, för där tycker vi troligtvis precis likadant, utan den svenska militära närvaron."

  Men talibanerna tar ju över om väst (skall vi lämna landet skall väl alla det?) lämnar landet, sorry, så är det bara, är jag övertygad om i alla fall.

  "De skapade väl inte attcken på twin tower, hur menar du? Ja jag anser att det var befogat med en intervention efter att det konstaterades (till skillnad mot Irak) att internationell terrorism hade sina baser där, de upphävde själva folkrätten som ingen ens nämnt.

  "Är installationen av den valfuskande presidentmarjonetten Hamid Karzai kronan på verket då eller?"

  Tja, skall jag svara för det tycker du? Valfusk stödjer jag förövrigt aldrig någonstans. Har du något bättre förslag så.

  "Att ingen talade om att avväpna Hutumilisen är inte sant. Roméo Dallaire UNAMIR-befälhavaren i Rwanda påtalade tidigt att han befarade något som kunde liknas vid ett folkmord, och bad om FN-mandat att avväpna Hutumilisen."

  Ja just det, han varnade nog för detta ja drar jag mig till minnes. Men det var väl den enda också. har inte i minnet just vid vilket skede Dallaire varnade för det annalkande folkmordet, men finns det en hjälte är det väl han i denna sorgliga historia. Men även Dallaire skulle ju behövt kraftiga förstärkningar för att förhindra folkmordet. Tror det står en del på Wiki om detta.

  "Kriget leder ingen vart och man kommer aldrig vinna över religiös fundamentalism med hjälp av vapen, då det enbart skapar hämndvilja."

  jag håller inte med, men naturligtvis, skall inte ENBART militära medel användas. man skall hjälpa och stödja civilbefolkningen så mycket det går, man skall stödja landet att utvecklas och att få lite drägligare levnadsförhållanden, självklart, i annat fall blir de militära insatserna verkningslösa.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.