måndag 15 oktober 2007

Så gick det till när hemligheter om vapenexporten läckte

När jag satt med i Exportkontrollrådet - det råd som skall ge regeringen råd i frågor rörande vapenexport - så hände det vid ett tillfälle att jag anklagades för att ha läckt till medierna. Men läckan var av en helt annat art...

Den aktuella frågan var känslig för flera partier, rådets beslut upprörande och att skvallra till medierna var inte tillåtet eftersom alla skrivit på tystnadsförpliktelse. Likt förbaskat skrevs det om hemligheter i tidningar.... Skandal!!
Stämningen var upprörd i rådet, chefen för Inspektionen För Strategiska Produkter, ISP (som håller i vapenexportfrågor) anklagade mig öppet för att läcka. Men så här gick läckan till, vilket jag fick veta så småningom:

Journalister och fredsorganisationer ville ofta ha ut så mycket som möjligt av de offentliga handlingarna från ISP - vilket de fick efter det att man strukit över sådant som klassats som hemligt. Detta skedde emellertid på ett mycket amatörmässigt sätt. Man drog kopia på den handling som begärts, sedan tog man färgpenna - eller kanske rättare sagt Tipp-Ex - och strök över de stycken som var hemliga, drog en ny kopia och skickade iväg till den som efterfrågat handlingen.

Problemet var bara att ibland skickade man fel kopia. Nämligen den som man gjort överstrykningen på. Då var det bara för journalisten eller för forskaren att hålla pappret framför en lampa och sedan läsa vad som var skrivet bakom överstrykningen...

Vid några tillfällen fick jag senare själv se sådana utskickade papper - som skickats till olika personer. Min respekt för den myndighet som, enligt min uppfattning, ofta tänjde på lagen för att kunna säga ja till försäljning av vapen blev än lägre genom detta. Nästan lika låg som till en och annan politiker i rådet, som kontinuerligt körde med ett budskap till medier och sina partimedlemmar ("vi säger nej till vapenexport till diktaturer") - och ett helt annat budskap under våra sammanträden.