måndag 1 juni 2020

Vattenfall anmält till Konsumentverket

"Det vi behöver mer av är decentraliserad kraft som är mindre sårbar och som inte utgör högriskprojekt. Litet kan vara vackert. Decentraliserat kan vara robust genom att skapa mindre beroende av sådant vi inte har kontroll över och dessutom ge självtillit för såväl hushåll som samhällen. Men för elanvändning gäller fortfarande att negawatt är smartare än megawatt. Den solel jag inte använder kan användas för att fasa ur allt från brunkol till kärnkraft. Det gäller inte bara att välja rätt el utan också att vara sparsam. Svårare än så är det inte. Inte lättare heller."

 LÄS HELA MIN LEDARE HÄR. https://www.etc.se/led…/vattenfalls-nya-propaganda-karnkraft


Bland annat redovisar jag följande:

"Till Konsumentverket har det kommit in en anmälan. Anmälan är gjord Björn Karlsson, professoremeritus vid Linköpings universitet och välkänd energiforskare och stridbar debattör.

Vi har, när det begav sig, kommit ihop oss några gånger i den offentliga debatten.

Björn Karlssons anmälan handlar om felaktig marknadsföring, riktar sig mot Vattenfalls reklam i TV4 och lyder kort och gott: Merförsäljning av el i Sverige innebär mindre elexport som ger större koldioxidutsläpp i Tyskland. 1kWh el i Sverige blir 3kWh kol i Tyskland. Man kan inte påstå att mera el i Sverige är koldioxidfri.

Så enkelt kan man tydliggöra ett dilemma som vi gärna vill bortse från."