lördag 16 november 2019

Vi är medborgare inte undersåtar eller kunder

I en värld där till och med elnät säljs ut till gigantiska globala bolag vars enda intresse är avkastning på insatt kapital är det på väg att gå helt överstyr.

När fiber- och mobilnät ägs av det som kallas riskkapitalbolag vars intresse för medborgarnas väl och ve är obefintligt. När kinesiskt bolag äger flertalet av svenska biografer som en gång gick under namnet SF, Svensk Filmindustri.

När videodistributörer förstått att videons tid är över och istället köper sig rätten att distribuera sjukvårdsmaterial… När vi blir kunder snarare än medborgare…

När skolor och sjukhus ägs av riskkapitalbolag utan annat intresse än avkastning.Jag önskar att alla vi som stod upp för demokratin i Östeuropa, som kände eufori när den förbannade muren revs, också skulle kunna se hur vi i länder som Sverige är på väg att tappa demokratiska värden.

Läs hela ledaren i ETC här.