fredag 8 november 2019

Hur är det nu med klimatet - på vem ska man tro?

Havet stiger inte alls, meddelas av Lars Bern. Jag uppfattar att National Ocean Service som mer trovärdig.

Temperaturen stiger inte, meddelas av Lars Bern. Jag uppfattar University of Bern och NASA som mer trovärdiga.

Klimatpanelen har spått fel, meddelas av Lars Bern. Jag uppfattar Carbon Brief som mer trovärdiga, trots allt. 

Det har inte blivit fler orkaner, meddelas av Lars Bern. Jag uppfattar att samma sak påvisas av de jag har fullt förtroende för: GFDL (Geophysical Fluid Dynamics Laboratory). Men extremväder har ökat, påpekades av Nature redan 2014 och av t ex AGU 2019.

MEDIADEBATTEN
Igår skrev jag på Facebook om vikten att vara noga när man säljer in artiklar, det gäller allra mest de etablerade medierna. När dessa slarvar ges konspirationsteoretikerna näring. Det som marknadsfördes som att 11000 klimatforskare (TT), miljöexperter och forskare (t ex SVT och DN) skrivit under ett upprop visade sig - för den som ville göra en enkel sökning - inte alls vara så. Men uppropet var korrekt, välformulerat och jag hade själv kunnat skriva på det.

Patetiskt blir det emellertid när "klimatskeptikerna" blir upprörda över att inte alla var forskare eftersom hela spannet av dessa "klimatskeptiker" och konspirationsteoretiker för några veckor sedan spred en artikel där det påstods att 500 "forskare och experter" meddelat att de inte tror på "klimatlarmen" - man gör det i ett öppet brev som många "klimatskeptiker" och "klimatförnekare" hänvisar.

Det är inte sant att det är 500 experter och forskare (om man med forskare menar sådan som forskar om klimatet). Flera av dem har arbetat för oljeindustrin, flera av dem har inte alls forskat om klimat. Så vitt jag kunnat utröna så består klimatforskare av någon bråkdel av de som skrivit under - lägg till det dubbla för säkerhets skull och det räcker inte till speciellt god jämförelse med FN:s klimatpanel hur mycket man än skulle vilja, eller i jämförelse med hur många forskare som faktiskt skrev under uppropet som undertecknats av drygt 11 000.


PS! Här är FB-texten lite tydligare:
 
Så har då "klimatskeptikerna" än en gång fått underlag för att påstå att klimatdebatten drivs med hjälp av fake news, manipulation och förvanskning. Det är för jävligt att medier, journalister och rubriksättare - som säkert vill väl eller åtminstone är aningslösa - än en gång ger konspirationsteoretikerna underlag som stärker deras föreställningar. 


Nu har såldes en alldeles utmärkt artikel (med 11 000 underskrifter) i medier - inkl DN och SVT - presenterats som om alla dessa 11 000 var miljöexperter eller forskare. Så är det inte. Forskare, med hög kompetens, har formulerat artikeln - men alla som skrivit under är alls inte forskare eller miljöexperter. Journalistiken har ansvar. Journalister i seriösa medier borde bete sig bättre än de som härjar på sociala medier. (TT lyckades till och med göra alla 11000 till klimatforskare - inte undra på att Bern får vatten till sin sjuka kvarn.)


Artikeln - som undertecknats av 11000 - är utmärkt, borde få många att vakna. Men dess effekt blir snarare att nya konspirationsteorier tar fart och sådana som Lars Bern och liknande får underlag för sin retorik - ofta levererad med milt hånfullt eller ironiskt leende - då de kan peka på hur medierna faktiskt levererar det som inte är sant i klimatdebatten. Jag blir så förbannad! 


Verkligheten, och den forskning som finns, räcker mer än väl för att vi skall ta klimatfrågan på allvar - överdrifter, manipulativ rubriksättning och påståenden av sorten "vi måste rädda planeten från undergång" (planeten och liv finns kvar även med de klimatförändringar som nu hotar) är kontraproduktiva och spelar såväl fossilsamhällets försvarare som vetenskapsförnekare i händerna. Den här typen av artiklar sätter också många "vanliga människor" som engagerar sig i klimatfrågan i en marig debattsituation när de med hånfulla kommentarer bemöts av klimatskeptiker som kan hänvisa till artiklar i stora medier och påstå att de "ljuger och bedrar i en enda stor konspiration" Som sagt: jag blir så förbannad!