fredag 29 november 2019

Friday for Future eller Black Friday.

Fridays for Future eller Black Friday? Idag ställs två rörelser mot varandra. Och med det ställs en fråga på sin spets: kan vår ekonomi fortsätta fungera som den gör?

Ekonomipristagaren Joseph Sieglitz skrev i The Guardian hur vårt sätt att mäta ekonomisk tillväxt utgör en del av klimatkrisen. Vi måste sluta med vår strävan att öka BNP som det ser ut.

När det till och med i Svenska Dagbladet - vars ledarsida upplåtits till sådana som kallas klimatförnekare - numera konstateras att statistiken över BNP-tillväxt kopplade till våra utsläpp "onekligen är deprimerande" så har polletten, om än tillfälligt, ramlar ner. "Den enda gången de senaste decennierna som utsläppen faktiskt har minskat i den takt som krävs för att klara Parisavtalet, var i samband med finanskrisen."

Det Joseph Sieglitz meddelar är att vi måste hitta ett sätt att mäta "hållbar tillväxt" eftersom vi strävar efter det vi mäter. Tänk om det vore så enkelt! Problemet är inte vad vi mäter, utan att vi utformat våra system och strukturer på sådant sätt att de är beroende av ekonomisk tillväxt som sådan. BNP måste öka år efter år trots att det är en såväl fysisk som matematisk omöjlighet, vilket till och med klargörs i Nationalencyklopedin. Den som tvivlar kan sätta sig med papper och penna - eller med räknedosa eller dataprogram - och räkna själv. Eller kika här.

Det här är bra för BNP - men åt helvete för planeten och vår egen värdighet: